2 x 50% afschrijving verruimd

home | 08 dec 2010 | Hans Zwagemaker (BelastingBelangen.nl) |
Belasting fiscus fiscaal

Ondernemers die in 2009 of 2010 investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen die bedrijfsmiddelen – onder voorwaarden – versneld afschrijven, in twee jaar tijd, met ten hoogste 50% van de kostprijs per jaar. Financiën heeft deze regeling onlangs verruimd: de beperkende werking van het betalingscriterium is opgeheven.

Door deze versoepeling kunnen ondernemers de tijdelijke willekeurige afschrijving optimaal benutten. De ondernemer die de tijdelijke willekeurige afschrijving volledig wil benutten, moet het bedrijfsmiddel waarin hij investeert direct in gebruik nemen, in het jaar waarin de investering plaatsvindt. Lukt dat niet – bijvoorbeeld omdat de ondernemer het bedrijfsmiddel pas tegen het einde van het jaar bestelt en levering vóór het jaareinde niet meer mogelijk is – dan is de maximale afschrijving van 50% in dat jaar slechts mogelijk als de ondernemer ten minste de helft van het investeringsbedrag aanbetaalt. In deze situatie is het betalingscriterium van toepassing: zolang de ondernemer het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik heeft genomen, kan hij daarop niet meer (willekeurig) afschrijven dan het bedrag dat hij op de investering heeft aanbetaald. Is dat minder dan 50%, dan gaat de tijdelijke willekeurige afschrijving deels verloren.

Financiën vindt deze beperkende werking van het betalingscriterium ongewenst en heeft die per direct – met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 – opgeheven. Daartoe zijn twee beperkende voorwaarden voor de tijdelijke willekeurige afschrijving geschrapt, te weten:

- er kan alleen willekeurig afgeschreven worden in het jaar van investering én in het daaropvolgende jaar, én
- in het jaar volgend op het investeringsjaar kan ten hoogste 50% willekeurig worden afgeschreven.

Door deze versoepeling kan op investeringen in 2009 en 2010 ook ná 2011 nog willekeurig afgeschreven worden. En die afschrijving kan ná het jaar van investering meer zijn dan 50% van de in totaal af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten.

Bekijk alle 15 tips

Gerelateerde artikelen:


 

reacties

(0)
reageer op dit artikel


 

 
Volg Sprout

 
Volg Sprout