3 bedrijfsvormen voor investeringen in China

podium | 27 dec 2011 |

Dit artikel is geschreven door (alle artikelen), lid van het Sprout Netwerk

In 2008 besloten bedrijven hun uitbreidingsplannen richting China in de koelkast te zetten. Maar nu, met de aanhoudende financiële onzekerheid in Europa, zien ze het land steeds meer als een broodnodige groeiregio. Hoe kies je daar voor de juiste juridische structuur?

China biedt buitenlandse bedrijven grofweg drie mogelijkheden voor het structureren van hun investeringen, namelijk de 'representative office', 'joint venture' of een 'wholly‐owned foreign enterprise'.

Representative office (RO)

De representative office is bedoeld voor bedrijven die beperkte (financiële) binding in China aangaan, en voornamelijk geholpen zijn bij het hebben van ‘iemand op locatie’, om marktonderzoek te verrichten en te linken met leveranciers en klanten.

Joint-venture (JV)

De Chinees-buitenlandse joint-venture is voornamelijk geschikt voor bedrijven die een onafhankelijke, volledige juridische entiteit in China willen oprichten, en daarbij willen of moeten gebruik maken van de deelname of de middelen van een lokale partner.

Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE)

Voor alle andere vormen van activiteiten in China is de wholly foreign‐owned enterprise (WFOE) de geschikte vorm. Het is een onafhankelijke entiteit die volledig in handen van de buitenlandse investeerder, en zodoende volledig naar wens kan worden ingevuld en gecontroleerd.

De RO en JV worden aanzienlijk minder gebruikt als bedrijfsvorm

Een duidelijk trend is waarneembaar, waarbij de RO en de JV aan belang inboeten ten opzichte van de WFOE. Sinds jaar en dag is het grootste nadeel van de RO dat het zich als een liaisonkantoor niet direct mag begeven op het gebied van handelsactiviteiten. Het mag ook niet factureren voor goederen en services. Niet in China, noch daarbuiten. Recentelijk is de RO ook onderhevig aan groeiende complexe regelgeving, inclusief nadelige belastingregelgeving die speciaal van toepassing is op de RO. Bovendien kan een RO slechts een beperkt aantal buitenlandse werknemers aannemen, moeten Chinese werknemers worden aangenomen via speciale uitzendbureaus en moet de wettelijke vertegenwoordiger belastingaangifte doen, zelfs als deze niet in China woonachtig is.

De JV is onderhevig aan andere ontwikkelingen. In veel industrieën was het samenwerken met lokale partijen een vereiste om actief te mogen zijn in China. Bovendien werden de overheidsrelaties en andere bronnen en middelen, zoals het gebruik van grond van de Chinese partner, beschouwd als een sleutel voor het slagen van een dergelijke samenwerking. De ervaring leert echter dat veel JV’s  al binnen enkele jaren na oprichting op de klippen lopen. Aan de ene kant omdat de interesses van beide partners niet langer op een lijn liggen, anderzijds omdat beide partijen uiteenlopende ideeën hebben gekregen rond de toekomst van hun gezamenlijke investering.

Toch blijft de JV ondertussen wel een belangrijke rol spelen voor gebieden in China waarvan wettelijk is bepaald dat gebruik van een JV moet worden gemaakt, of waarvan de bronnen (of het netwerk) van de lokale partner essentieel zijn voor commercieel succes. Maar als de noodzaak voor een lokale partner niet bestaat, is de investeerder soms beter af om zijn energie en middelen te richten op een eigen investering.

WFOE is de populairste bedrijfsvorm

De WFOE is een juridische entiteit die eenvoudig op te richten is, een heldere structuur en regelgeving kent, en relatief gemakkelijk valt te controleren – althans zolang de juiste systemen van checks and balances aanwezig zijn. Van groot belang bij het oprichten van een WFOE is grondig na te gaan welk soort activiteiten je gaat verrichten.

Drie belangrijkste categorieën WFOE's:

Ten eerste kan, om de functie die de RO doorgaans vervult te verlangen, een advies-WFOE een geschikte keuze zijn. Het hoofdkantoor blijft bedrijfsactiviteiten als marketing, communicatie en de kwaliteitscontrole verrichten, voor derden in China of daarbuiten. Daarbij zijn er veel minder beperkingen dan bij de RO, en heb je te maken met een gunstigere fiscale omgeving. De koop en verkoop van de goederen blijft direct tussen de investeerder en haar leveranciers, klanten of distributeurs in China.

Ten tweede overwegen veel bedrijven die inkopen in of verkopen aan China een stap verder te gaan, en een lokale handels-WFOE op te zetten. Voor beide type activiteiten biedt een lokale handels-WFOE hen de mogelijkheid directe relaties op te bouwen met lokale leveranciers en (buitenlandse) klanten, een opslagruimte aan te houden, en goederen direct in te kopen en te verkopen binnen de Chinese markt.

Ten derde kunnen bedrijven ook kiezen voor een productie-WFOE. In tegenstelling tot de handelsvariant, gaat productie hier om het toevoegen van waarde. Van eenvoudige assemblage tot gecompliceerde productieprocessen. Door de jaren heen is China een belangrijke plaats geweest voor buitenlandse investeerders om goederen goedkoper te vervaardigen dan in Westerse landen. Maar de stijgende kosten hebben impact op dit model. Sommige buitenlandse investeerders reageren door meer inlands te gaan waar de kosten lager liggen, maar tegelijkertijd compliceert deze verschuiving de operaties en controle.

Recente ontwikkeling: China als zelfstandige afzetmarkt

Naast het hierboven beschreven gebruik van de WFOE, is er een ontwikkeling gaande waarbij Europese investeerders de WFOE gebruiken als bedrijfsvorm voor hun nieuwe markt: in plaats van productie voor enkel Europa en de VS, richten veel internationale producenten zich nu op China zelf als afzetmarkt. Aangezien China’s economie zich blijft ontwikkelen en veel meer Chinezen de middenklasse betreden, is er een groeiende vraag naar kwaliteitsproducten, zeker als deze producten worden verkocht onder de vlag van een internationaal gevestigd merk.

Sinds 2002 is auteur Maarten Roos werkzaam binnen de juridische dienstverlening in China. Maarten is de oprichter van het eerste Chinese advocatenkantoor onder buitenlandse leiding: R&P China Lawyers. Maarten ondersteunt uitsluitend Europese bedrijven die actief zijn in China, waarbij hij wordt ondersteund door zijn team van Chinese advocaten.

Gerelateerde artikelen:


Meer over podium:


 

reacties

(0)
reageer op dit artikel


 

 
Volg Sprout

 
Volg Sprout