Wat je moet weten als franchisegever

Merk-Marketing Concurrentie

De ondernemer die een franchiseketen wil starten, moet een sterke handelsnaam en onderscheidend merk kiezen, maar vooral ook bewaken. Hoe doe je dat?

Dat laatste, het bewaken, krijgt vaak alleen externe aandacht. Buiten de keten worden partijen aangesproken die inbreuk maken op bijvoorbeeld merkrechten, maar binnen de eigen keten wordt een onjuist gebruik niet altijd gezien, terwijl juist binnen de keten eenduidig gebruik van groot belang is.

Franchise is een steeds populairder wordende vorm van ondernemen, waarbij de franchisegever een handelsconcept in gebruik geeft aan zelfstandig ondernemers, die met dat concept hun voordeel kunnen doen. Als geheel vormen de ondernemers een sterke keten en bouwen zij aan een sterk merk. Hoe alomvattend het handelsconcept is, wat in gebruik wordt gegeven, dat verschilt. Meestal gaat het om het gebruik van kennis in combinatie met een handelsnaam, een merk of een logo. Soms gaat het ook om het gebruik van technische uitvindingen of bepaalde vormen van voorwerpen.

Overeenkomst

Wil de franchisegever zijn rechten op het handelsconcept tijdens en na verloop van de franchiseovereenkomst beschermen, dan moeten de te beschermen elementen van dat concept op zijn minst voldoende specifiek en concreet zijn omschreven. In de relatie tussen franchisegever en franchisenemer is de meest logische plaats voor zo’n omschrijving de franchiseovereenkomst en het franchisehandboek.

In de praktijk ontbreekt die concrete omschrijving vaak of blijft zij beperkt tot algemeenheden zoals: “franchisegever verleent toestemming tot het gebruik door franchisenemer van de handelsnaam, het merk, logo’s, aanduidingen, reclameslagzinnen, huisstijl, kleurencombinaties, informatie en wezenlijke en bepaalde kennis”.

Wanneer een handelsconcept zo algemeen omschreven is, vraagt dat om moeilijkheden. Het geeft immers ruimte voor discussie. Over welk woord of beeldmerk en welke schrijfwijzen gaat het precies? Zijn die merken geregistreerd? Welke kennis wordt in licentie gegeven? Wat zijn de te gebruiken logo’s, slagzinnen en aanduidingen?

Franchisegever

Als een franchisegever wil kunnen optreden tegen misbruik van zijn rechten door franchisenemers, tijdens maar ook na afloop van de relatie, dan doet hij er goed aan de verleende rechten zo concreet mogelijk te omschrijven. Doet hij dit niet, dan wordt zijn vordering al snel afgewezen omdat deze te onbepaald is.

Ook is het noodzakelijk om het gebruik van de eigendomsrechten door franchisenemers nauwgezet te controleren. Als een onjuist gebruik van eigendomsrechten wordt gedoogd, bijvoorbeeld een onjuiste inschrijving bij de Kamer van Koophandel, dan ontstaat het risico dat die rechten verzwakken. En het gebeurt helaas maar al te vaak dat franchisenemers, vaak niet eens verkeerd bedoeld, een handelsnaam of merk verkeerd gebruiken in marketing en communicatie. Dit kan de intellectuele eigendomsrechten ernstig aantasten. 

Esther Brons-Stikkelbroeck Dit artikel is geschreven door Esther Brons-Stikkelbroeck.
Lid van het Sprout Expertpanel

Gerelateerde artikelen:


Meer over businessmodel:


 

reacties

(1)
Pasfoto van Anoniem
  • Anoniem
  •  | 01 jan 2013 | 14:44 2013 uur
Franchising neemt in het Nederlandse ondernemersklimaat een steeds belangrijkere positie in. Meestal wordt echter gesproken over de franchisegever die franche overweegt als een groeistrategie. In deze webdocumentaire willen we echter de franchisenemer voorop stellen.
Van alle startende ondernemers stopt ongeveer 65% binnen drie jaar. Bij franchise ondernemers is dit percentage maar 15%. Toch kiest maar drie procent van de ondernemers voor het franchise ondernemen. Hoe zijn al deze cijfers te verklaren? Welke onzekerheden bestaan bij potentiële franchisenemers? Welke daarvan zijn terecht?
Vragen op deze antwoorden vind je in de online documentaire die te zien is op http://www.franchising-in-nederland.nl/webdocumentaire/
reageer op dit artikel


 

 
Volg Sprout

 
Volg Sprout