Zo bescherm je een overeenkomst

geld & gedoe | 24 mei 2011 | Martijn Noordermeer |
Training opleiden leren test contract tekenen

Een van je klanten wil onder je contract uit. Hij beroept zich op dwaling en laat je als verkoper weten de koopovereenkomst te vernietigen. Wat kun je doen?

Een ondernemer heeft diverse mobiele airco’s om zijn bedrijfspand koel te houden. Omdat deze airco’s het pand niet optimaal verkoelen laat hij zich informeren over nieuwe wandairco’s. De vraag van de koper is duidelijk: “Welke airco’s zijn het meest geschikt en hebben voldoende capaciteit om ons pand tijdens de zomerse dagen te verkoelen”. De leverancier heeft drie typen wandairco’s in huis. De duurste met het grootste koelvermogen wordt door de leverancier geadviseerd.

Dwaling

Nadat in totaal twintig airco’s zijn geïnstalleerd bemerkt de ondernemer dat de airco’s, in tegenstelling tot hetgeen werd beweerd, niet over voldoende koelvermogen beschikken. De kamers worden amper gekoeld. Dit was uiteraard niet wat de ondernemer voor ogen had. Had hij dit van tevoren geweten dan had hij de airco’s nooit aangeschaft. Hij besluit de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling. Daarbij stelt hij zich op het standpunt dat hij de overeenkomst nooit had gesloten onder deze voorwaarden als hij door de leverancier correct was geadviseerd.

Op het moment dat een overeenkomst wordt vernietigd, betekent dit juridisch dat de rechtsverhouding tussen koper en verkoper nooit heeft bestaan. De situatie moet dus worden teruggebracht in de staat van vóór het sluiten van de overeenkomst. Dit is voor de verkoper heel vervelend. Het terugbrengen in de staat vóór het sluiten van de overeenkomst kost namelijk nog meer tijd en geld dan het wegnemen van het “gebrek”. Dit laatste kan hij namelijk betrekkelijk eenvoudig doen door een extra module in de wandairco’s te plaatsen.

Voorstel om nadeel weg te nemen

De wet biedt uitkomst. Op grond van artikel 6:230 BW heeft de verkoper de mogelijkheid de overeenkomst te wijzigen. Dit kan hij doen door tijdig een afdoende voorstel te doen om de gevolgen van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat het nadeel van zijn klant op afdoende wijze wordt opgeheven. Kort gezegd: een voorstel dat het nadeel wegneemt. Het doen van een dergelijk voorstel heeft als voordeel dat de koopovereenkomst in stand blijft. Dit omdat de bevoegdheid van de koper de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling dan vervalt.

Koopovereenkomst

Wilt je als verkoper dus de koopovereenkomst in stand laten dan kan je dat doen door de koper tijdig een afdoende voorstel te doen. Tijdig is in beginsel wanneer het wordt gedaan vóórdat de koper de vernietiging inroept, maar ook wanneer het wordt gedaan direct (onverwijld) nadat de koopovereenkomst door de koper is vernietigd. Wordt er te lang gewacht dan ondermijnt dat de kansen op succes.

Hoewel de opvattingen daarover verschillen kan in het algemeen aangenomen worden dat een goed voorstel inhoudt dat de dwalende, in dit geval de koper, wordt gebracht in de situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien hij niet had gedwaald. Een goed voorstel in bovengenoemde casus zou zijn om alle airco’s zo aan te passen dat zij wel voldoende koelvermogen hebben. Door het doen van een dergelijk voorstel bereikt de verkoper dat de vernietigingsbevoegdheid van de koper vervalt, ook al stemt de koper er niet mee in.

Wat een afdoende voorstel is hangt af van de omstandigheden van het geval en natuurlijk niet elk nadeel kan door een voorstel worden gerepareerd. Ook de rechter kan worden ingeschakeld. Vergeet u een wijzigingsvoorstel te doen of komt u er niet uit dan kunt u de rechter verzoeken de gevolgen van een onder invloed van dwaling gesloten overeenkomst te wijzigen. Wordt de rechter gevraagd de overeenkomst op grond van artikel 6:230 lid 2 te wijzigen dan is hij min of meer vrij op welke wijze en in welke mate het nadeel wordt opgeheven en of hij aan de wijziging van de overeenkomst terugwerkende kracht ontleend of niet.

Ook wanneer je strikt genomen dus onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt aan een klant en een overeenkomst onder invloed van dwaling tot stand komt, heeft je dus mogelijkheden om dit te herstellen. Daarvoor moet je wel op tijd een goed voorstel doen om de nadelige situatie bij de klant weg te nemen.

Met dank aan: mr. Femke Swaan-van Dijk

Martijn Noordermeer Dit artikel is geschreven door Martijn Noordermeer.
Lid van het Sprout Expertpanel

Gerelateerde artikelen:


Meer over geld & gedoe:


 

reacties

(2)
Pasfoto van Martijn de Haan
Goed artikel, verkeerd voorbeeld. Een airconditioner kan namelijk niet van een 'module' voorzien worden waardoor hij meer capacateit zou geven. Er dienen dan airconditioners met meer capaciteit te worden geplaatst. Een andere installatie dus. In een opdrachtbevestiging zal een installateur altijd vastleggen op welke basis de benodigde capaciteit berekend is. De klant dient deze gegevens te controleren alvorens accoord te gaan met de opdracht. Als dit niet zo is gegaan, zou de klant zich achter zijn oren moeten krabben of hij wel voor de juiste installateur heeft gekozen of dat prijs de doorslag heeft gegeven...
Pasfoto van Martijn Noordermeer
U heeft ongetwijfeld helemaal gelijk en bent vast en zeker meer thuis in de technische materie van airconditionings dan wij. In het artikel is een fictief voorbeeld gebruikt. Als een airconditioning technisch gezien niet kan worden aangepast door het installeren van een module dan is het voorbeeld (technisch) gezien inderdaad niet correct. De kern van het artikel is het duidelijk maken van de mogelijkheid die je als verkoper hebt om een overeenkomst in stand te laten door het doen van een goed voorstel op het moment dat de klant af wil van de overeenkomst omdat hij van mening is dat hij heeft gedwaald. Een ander voorbeeld in deze zou kunnen zijn dat er een pand wordt verkocht waarvan achteraf blijkt dat het dak lekt. In dat geval kan de verkoper bijvoorbeeld aanbieden het dak op zijn kosten te laten repareren.

Martijn Noordermeer/Femke Swaan-van Dijk

reageer op dit artikel


 

 
Volg Sprout

 
Volg Sprout