Welke partijen zijn er voor de ondernemer?

10548

Met de campagnes in volle gang, zal het niemand ontgaan zijn dat de Tweede Kamerverkiezingen eraan komen. Met thema’s als Europa, het begrotingstekort en de zorg is er voor de ondernemer heel wat te kiezen. Hoe ondernemersgezind zijn de partijen eigenlijk?

Sprout onderzocht wat de partijen ondernemend Nederland te bieden hebben. We zijn niet ingegaan op iedere afzonderlijke maatregel, maar hebben meer in algemene zin gekeken naar hoe partijen zich uitspreken voor ondernemerschap. Ook hebben we ons beperkt tot de zeven partijen die naar ons inzicht het meest kans zouden maken op significante regeringsdeelname.  

VVD


Verkiezingsprogramma
Verwacht aantal zetels in de peilingen - 32-36
Sentiment tegenover Europa - Positief
Aantal keer ‘ondernemer’ in verkiezingsprogramma - 64 keer

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, profileert zich als ‘ondernemerspartij’. Maar de VVD wordt ook wel eens genoemd als vertegenwoordiger van de meer welvarende in de samenleving. Kortom: de VVD is er misschien wel voor de grote bedrijven, maar is zij ook de partij voor het MKB? Naar eigen zeggen wel, zo wil de partij aanbestedingen mogelijk maken voor kleine ondernemers, ziet ZZP’ers als volwaardige ondernemers en wil een betere kredietregeling voor het MKB.

Eerder dit jaar noemde Rutte ondernemers nog de motor van de samenleving. De overheid verdient immers geen geld, maar levert enkel randvoorwaarden. Ondanks deze positieve woorden kreeg het kabinet begin dit jaar een dikke onvoldoende van ondernemers. Het kabinet zou gebrek hebben aan langetermijn visie en zou de banenmarkt moeten aanjagen. Misschien is het vertrouwen dat de partij het in een andere coalitie het beter zal doen. 

Partij van de Arbeid


Verkiezingsprogramma
Verwacht aantal zetels in de peilingen - 18-29
Sentiment tegenover Europa - Positief
Aantal keer ‘ondernemer’ in verkiezingsprogramma - 22 keer

De Partij van de Arbeid is van oorsprong de grootste vertegenwoordiger van links Nederland, totdat de Socialistische Partij deze positie overnam in de peilingen. Maar de partij is er ook voor de ondernemers. Zo stelde lijsttrekker Diederik Samson in het NOS-debat dat bij zijn partij de lasten voor ondernemers lager uitvallen dan bij de VVD.

De partij wil net als de VVD aanbestedingen mogelijk maken voor kleine ondernemers en onder bepaalde voorwaarden ZZP’ers toelaten tot de bijstand. Ook willen ze minimumtarieven en verplichte arbeidsongeschiktheid- en ziekteverzekering voor zzp’ers. Daarentegen weigert de partij aan het ontslagrecht te komen, maar daar zijn zelfs de eigen ‘rode ondernemers’ het niet mee eens. 

Partij Voor de Vrijheid


Verkiezingsprogramma
Verwacht aantal zetels in de peilingen - 14-18
Sentiment tegenover Europa - Negatief
Aantal keer ‘ondernemer’ in verkiezingsprogramma - 0 keer (‘ondernemen’ 1 keer)

Met de titel “Hún Brussel, ons Nederland” als partijprogramma, moge het duidelijk zijn dat de Partij Voor de Vrijheid niet bijzonder positief gestemd is over Nederland in Europa. De partij wil “Geen Europese bemoeienis met onze boeren, tuinders en vissers, geen Europese aanbestedingen en het behoud van kleine gezins- en familiebedrijven.” Ook interessant voor de ondernemer:  "De vennootschapsbelasting voor grote en kleine bedrijven gaat ook naar beneden." En:"Ook laten we WW en de ontslagvergoeding in tact." Hoe de partij de bovenstaande punten wil gaan bewerkstelligen wordt echter niet geheel duidelijk.

CDA


Verkiezingsprogramma 
Verwacht aantal zetels in de peilingen - 13-15
Sentiment tegenover Europa - Positief
Aantal keer ‘ondernemer’ in verkiezingsprogramma - 17 keer

Ooit was het de grootste partij van Nederland, momenteel zit het Christen-Democratisch Appèl momenteel in een eigen crisis. De partij lijkt niet boven de 15 zetels uit te gaan komen en zou de band met hun achterban kwijt te zijn. Kunnen ze misschien stemmen winnen onder de ondernemers? 

Wat we natuurlijk wel altijd graag horen is: "Ondernemers zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en maatschappij’ en ‘Ondernemers verdienen respect voor datgene wat zij doen voor ons land. Speciale aandacht moet er zijn voor het MKB. Zij zijn de motor van onze economie."

Uiteraard staat het CDA voor gezin en samenleving, daarom komen we ook het volgende standpunt tegen in het partijprogramma: "Het familiebedrijf dat zowel de bezittingen als de waarden door wil geven aan de volgende generatie past bij onze ambitie voor een meer duurzame economie."

Socialistische Partij


Verkiezingsprogramma
Verwacht aantal zetels in de peilingen - 25 - 35
Sentiment tegenover Europa - Negatief
Aantal keer ‘ondernemer’ in verkiezingsprogramma - 6 keer

Socialisme en ondernemerschap, het lijkt in strijd te staan met elkaar. Staatsbedrijven, uitkeringen en ontslagbescherming kunnen nogal eens in het verkeerde keelgat schieten van de gemiddelde ondernemer. 

Dat de SP geen vriend is van de gemiddelde DGA en multinational moge duidelijk zijn: vermogenswinstbelasting naar 40%. De macht van aandeelhouders inperken ten gunste van de werknemers en het verhogen van de bankenbelasting. Maar misschien zijn ze aantrekkelijk voor de zzp’er of het MKB, volgens Roemer in elk geval wel. 

Zo wil de partij ook kleine ondernemingen kansen geven bij aanbestedingen, sociaal werk stimuleren en kleine zelfstandigen de mogelijkheid bieden erkend stagebedrijf te worden. Ook wil de partij de kosten voor werknemers van kleine bedrijven die langer dan een halfjaar ziek zijn voortaan betalen uit een collectieve verzekering en de winstbelasting voor het kleinbedrijf laag houden. Dit wordt dan uiteraard weer bekostigd doordat grote bedrijven een extra bijdrage leveren.

D66


Verkiezingsprogramma
Verwacht aantal zetels in de peilingen - 13-15
Sentiment tegenover Europa - Positief
Aantal keer ‘ondernemer’ in verkiezingsprogramma - 9 keer

De middenpartij D66 kan sinds jaar en dag rekenen op de stem van hoogopgeleid Nederland die zich noch bij rechts, noch bij links thuis voelt. Uit het onderzoek van Sprout blijkt dat ondernemend Nederland positief staat ten opzichte van deze partij. Uit het verkiezingsprogramma blijkt voornamelijk dat de partij de ruimte wil geven aan ondernemers, maar hierbij ook de nadruk legt op duurzaam ondernemerschap.

Daarnaast wil D66 een ombudsman voor ondernemers, meer handel met opkomende markten als Brazilië en China en ‘met slimme fiscale maatregelen investeringen van particulieren en pensioenfondsen in innovatie en doorgroei van het MKB uitlokken.’

GroenLinks


Verkiezingsprogramma 
Verwacht aantal zetels in de peilingen – 4-6
Sentiment tegenover Europa - Positief
Aantal keer ‘ondernemer’ in verkiezingsprogramma - 10 keer

GroenLinks komt, zoals de partijnaam al zegt, op voor het milieu, maar gaat milieu wel samen met goed zaken doen? Als je hoort hoe vaak termen als ‘MVO’ de laatste jaren voorbij is gekomen, zou je denken dat de achterban van GroenLinks onder ondernemers enorm is toegenomen, maar met een zetelprognoses tussen de 4 en 6 komen ze aardig berooid uit de verkiezingen.

Terecht? Een paar van de standpunten uit het verkiezingsprogramma: “De overheid ondersteunt op alle mogelijke manieren maatschappelijk verantwoord ondernemen. De overheid gaat groen aanbesteden en koopt alleen nog maar duurzame producten en diensten. De overheid verleent snel vergunningen aan groene initiatieven van burgers en bedrijven. Een milieubelasting op de uitstoot van broeigrassen in sectoren die niet onder de Europese emissiehandel vallen.”

Hoe zien de partijen Europa? 

Je hoort regelmatig veel kritiek op Europa: de positie van de Euro, gebrek aan transparantie en de financiële problemen in de Zuid-Europese landen. Pro-Europa partijen als de PvdA, VVD en D66 zien echter de voordelen van Europa en de Euro en willen er alles aan doen om stabiliteit te brengen. Partijen als PVV, SP en de kleine Libertarische Partij zien Nederland liever vandaag nog uit de Euro stappen dan gisteren. 

Om het belang van Europa aan te kaarten hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland de site ‘Europa en de Feiten’ opgericht. Hier staan acht stellingen waarop Europa bijdraagt aan de Nederlandse economie en groei. Om het bericht kracht bij te zetten vertellen 21 ondernemers waarom zij vinden dat Nederland bij Europa moet blijven. Bekijk de video’s van onder meer Ben Woldering (BenCom), Ewin van Lambaart (Niehe Media) en Taco Calier (Van Moof). 

De positie van VNO-NCW

Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt op te komen voor de belangen van werkgevers in Nederland. Het is daarom interessant om te kijken wat zij te zegt hebben over de aankomende verkiezingen. Hoewel de organisatie officieel geen politieke aanbevelingen doet, heeft voorman Bernard Wientjes de afgelopen weken een aantal scherpe uitspraken gedaan.

Zo betichtte hij het partijprogramma van de SP als ‘catastrofaal voor het bedrijfsleven' en zou Roemer ‘rampzalig voor Nederland zijn’: “Als de SP zijn zin krijgt, gaat het mis. Hogere vennootschapsbelastingen, hogere vermogensbelasting en het lastiger maken van bedrijfsopvolging, daar hebben heel veel midden- en kleinbedrijven last van. Een ramp voor bedrijven en de export.” 

Ook andere overwegend linkse partijen kwamen er niet best vanaf: “Ze zijn financieel op hol geslagen. Het ademt alleen maar herverdeling en belastingverhoging”. Deze uitspraak kwam Wientjes op felle kritiek te staan van onder meer de PvdA, GroenLinks en de PVV. Wientjes zou ‘uit zijn nek kletsen’ en de ‘oude economie’ vertegenwoordigen. Roemer noemde hem zelfs “een loopjongen van de grote banken en multinationals”. 
 

Maar ook rechts komt niet ongeschonden uit de strijd; zo zou premier Rutte te weinig over grenzen heen kijken: “We hebben zo'n beetje de enige premier die twee jaar lang niet in China is geweest”, aldus Wientjes.

Uiteindelijk moet je uiteraard zelf je keuze bepalen en je niet te veel laten leiden door wat VNO-NCW, Sprout of anderen allemaal roepen. Trek zelf je conclusies. We hopen je in het beste geval iets op weg te hebben geholpen.

Wil je weten wat anderen stemmen? Bekijk de resultaten van de Sprout verkiezingspoll.

Gerelateerde artikelen:


Meer over geld & gedoe:


Remy Ludo Gieling

door Remy Ludo Gieling

Bekijk profiel

 

reacties

(0)
reageer op dit artikel


 

 
Volg Sprout

 
Volg Sprout