Wel of niet verplicht verzekerd als DGA?

Onzekerheid Crisis Faillissement

Wanneer moet een bedrijf voor een directeur-grootaandeelhouder nu wel premies afdragen en wanneer niet? Hier is bestaat bij ondernemers onduidelijk over. Voorkom onnodige kosten en leer van deze voorbeelden.

Veel dga's met een belang van minder dan een derde van de aandelen in een werkmaatschappij horen verplicht sociaal verzekerd te zijn voor werknemersverzekeringen (o.a. WW en WIA ). Ze dragen nu geen premies af, omdat ze ten onrechte denken dat ze voldoen aan de zelfstandigheidscriteria. Andersom zijn er dga's die wel netjes premie afdragen terwijl er geen verzekeringsplicht is en dus ook geen enkel recht op uitkering bestaat. Iets waar ze soms pas achterkomen op een heel vervelend moment. 

Enkele voorbeelden

1. De creatieve fiscalist 

Twee ondernemers hebben via hun holding beiden 25 procent aandelen in de werkmaatschappij , de andere 50 procent zijn in handen van een private investeerder die geen werkzaamheden voor de BV verricht. Alle drie zijn benoemd als bestuurder. In deze situatie is geen sprake van een gelijkwaardig verdeeld aandelenbelang. Beide ondernemers zijn daarom volgens de 'regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder' verplicht sociaal verzekerd. Gelet op de keuzevrijheid en de kosten willen ze dat liever niet. De fiscalist weet raad: er wordt een tussenholding opgericht die net als de private investeerder bestuurder wordt met 50 procent van de aandelen. Twee gelijkwaardige aandeelhouders/bestuurders op beide niveaus, dus niemand verplicht sociaal verzekerd.

Bij controle prikt de belastingdienst en Centrale Raad van Beroep (CRvB) deze constructie lek: er wordt niet gekeken naar het belang van de tussenholding maar naar het feitelijke (stemgerechtigde) aandelen belang van de natuurlijke personen achter alle holdings. Beide ondernemers zijn alsnog verplicht sociaal verzekerd en dienen twee jaar premie plus boete af te dragen. Bovendien is hun privaat afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering nu niet passend: de verzekeraar kan geen rekening houden met de WGA-uitkeringen en de formele loondoorbetalingsplicht van twee jaar die bij de werkmaatschappij ligt. De dekking wordt beëindigd, maar er wordt niet met terugwerkende kracht restitutie verleend. Een hele dure les.

Had de fiscalist het hier bij het verkeerde eind en slecht geadviseerd? Eigenlijk niet! Op basis van de toenmalig kennis was het een goede oplossing. Ondernemers en fiscalist hadden de pech dat de CRvB een koerswijziging had doorgevoerd in de beoordeling van de verzekeringsplicht.  
 

2. Stakkers met een STAK

Van een heel bizarre situatie is er sprake in het volgende voorbeeld. Ondernemers met ieder 25 procent van de aandelen richten – om andere redenen – een stichting administratiekantoor (STAK) op. De STAK krijgt 60 procent van de aandelen, binnen de Stak heeft iedereen netjes 25 procent van de aandelen. Buiten de STAK houdt iedereen een vierde van de resterende 40 procent van de aandelen. Zowel binnen als buiten de STAK heeft iedereen dus een kwart, dus een gelijkwaardig aandelenbelang, dus niemand is verplicht verzekerd.

De CRvB oordeelde echter totaal anders: in tegenstelling tot de tussenholding in het vorige voorbeeld werd hier niet door de constructie heen gekeken, iedereen was verplicht sociaal verzekerd!

3. De doe het zelver

De volgende ondernemer dacht het slim bekeken te hebben. hij is niet meer zo gezond dus hij gaat in loondienst – op tijdelijk contract bij het bedrijf waarvan zijn zoon directeur is. Er wordt keurig netjes premie afgedragen. Na verloop van tijd raakt de werknemer ziek. Hij wordt - omdat het tijdelijk contract niet verlengd wordt aangemeld voor de Ziektewet. De Ziektewet keert keurig uit, bijna 2 jaar lang.

Bij de beoordeling van de WIA(WGA) instroom na twee jaar brengt het UWV vreemde feiten boven tafel: de werknemer blijkt 100 procent aandeelhouder te zijn van het bedrijf waar hij werkzaam was. Gevolg: geen recht op WIA-uitkering, het moeten terugbetalen van twee jaar Ziektewet. Ook heeft hij geen enkele andere inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid, want hij was immers ook niet privaat verzekerd. Had deze ondernemer vooraf zich wat beter geïinformeerd, dan had er veel leed voorkomen kunnen worden. 

4. Verschuivingen in aandelenbelang

De meest voorkomende variant: bij aanvang is het aandelenbelang netjes verdeeld over alle bestuurders en is niemand verplicht verzekerd. Gaande weg verandert er echter wat. Iemand vertrekt en diens aandelen worden niet evenredig door iedereen aangekocht waardoor er verschillen ontstaan. Zolang die cumulatieve verschillen ten opzichte van de perfecte verdeling beperkt blijven tot minder dan tien procent is er niets aan de hand: een verdeling van 23-23-27-27 over vier aandeelhouders valt nog binnen de normen, 22-22-28-28 echter niet: iedereen is/wordt dan alsnog verplicht verzekerd. 

5. De minderheidsaandeelhouder 

Ook een klassieker is het volgende voorbeeld. Een of meerdere belangrijke werknemers worden binnenboord gehouden door hem of haar een bepaald aandelenbelang te geven. Zolang de werknemers niet ook benoemd worden als bestuurders – en de aandelenverdeling over de bestuurders wel gelijk is – is er weinig aan de hand. Maar in het overige geval kunnen bestuurders van de ene op de andere dag verplicht verzekerd zijn.
 

Hoe problemen met wel of niet verzekeringsplicht te voorkomen?

Ga niet doe het zelven, maar win bij aanvang en bij iedere wijziging van aandelen of toe- of afname van bestuurders advies in bij specialisten, zoals fiscalist, boekhouder en verzekeringsadviseur. Het voorbeeld van de creatieve fiscalist / tussenholding laat zien dat dat ook niet altijd zekerheid biedt. Wie echte zekerheid wil hebben laat de verzekeringsplicht in complexe situaties vooraf beoordelen door de Belastingdienst. Een goede adviseur zal dat in die situaties ook aanraden. Tot slot brengt de nieuwe Flex BV (vanaf 1 oktober) makkelijkere mogelijkheden tot uitgifte van niet-stemgerechtigde aandelen. Hiermee kunnen problemen omtrent niet gelijkwaardige aandelenverhoudingen met minderheidsaandeelhouders worden voorkomen. Veel succes. 

Norbert Bakker Dit artikel is geschreven door Norbert Bakker.
Lid van het Sprout Expertpanel

Gerelateerde artikelen:


Meer over (overheids)regeltjes:


 

reacties

(0)
reageer op dit artikel


 

 
Volg Sprout

 
Volg Sprout