Commanditaire vennootschap = rust

financiering | 31 okt 2012 | Bart Verweij |
Chaos

Ondernemers zijn steeds vaker genoodzaakt 'kleinere' investeerders te bundelen. Via een commanditaire vennootschap zorg je ervoor dat niet iedereen zich te pas en te onpas met jouw zaken bemoeit. Hoe werkt het?

Vaak zijn het eerst de grotere partijen, de institutionele financiers, de family offices die 'nee' zeggen. Zo komen vele ondernemers vaak uit bij de kleinere investeerders. In hun zoektocht naar kapitaal waren zij meestal al een aantal informals tegengekomen, die wel een kleiner ‘ticket’ wilden doen. Eerst hield de ondernemer nog de boot af, op zoek naar de big hit: die ene partij die in één keer het hele benodigde startkapitaal inbrengt. Maar als die partij zich niet aandient, loont het de moeite om meerdere kleine investeerders bij elkaar te brengen

Veel ondernemers zijn hier echter huiverig voor. Waarom? Dit is het typische denkpatroon:

"Ze willen zich allemaal met mijn bedrijfsvoering bemoeien, het wordt een Poolse landdag. Ik moet elke individuele investeerder weer hetzelfde verhaal gaan vertellen, goedbedoelde adviezen netjes aanhoren en afslaan, of er toch iets mee doen wat me tijd kost en geen focus geeft. En ik zou altijd een zeurend geluidje in mijn achterhoofd hebben dat elk moment zo’n investeerder zich weer kan melden.”

Commanditaire vennootschap als investeringsvehikel

Deze bezwaren zijn begrijpelijk. Maar er is een praktische oplossing voor, waarmee het financieren van de onderneming met veel kleinere investeerders heel werkbaar blijft. En die oplossing is dit keer juridisch: richt een commanditaire vennootschap op, oftewel cv, als investeringsvehikel voor uw bedrijf.

Een commanditaire vennootschap is een speciaal soort vennootschap onder firma. In deze vennootschapsvorm zijn er één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten. Deze laatste hebben slechts een financiële inbreng. De beherende vennoot is dan de gecommanditeerde vennoot, die bevoegd is om te handelen namens de vennootschap.

Stille vennoten zijn, net als aandeelhouders van een bv, slechts aansprakelijk voor het bedrag dat zij investeren. Maak de informals dus allemaal stille vennoot. De beherend vennoot treedt namens de stille vennoten op als spreekbuis voor de anderen naar de ondernemer. Jij als ondernemer hebt dus in principe alleen te maken met deze beherend vennoot. Dat scheelt nogal in communicatie inspanningen! Deze beherend vennoot kan een van de stille vennoten zijn, maar ook een ander aan te wijzen persoon of firma, bijvoorbeeld de partij die het geld heeft opgehaald en de groep informals heeft verzameld.

Beperkt risico voor de vennoten, ook voor de beherend vennoot

Het risico van de cv zit in principe vooral in de situatie wanneer de verliezen groter zijn dan de inleg van de stille vennoten. Daarvoor is alleen de beherend vennoot aansprakelijk; de aansprakelijkheid van de stille vennoten gaat nooit verder dan hun eigen inleg.

De activiteiten van de cv als zodanig zijn veelal niet veel meer dan aandelen kopen en houden in de onderneming en periodiek (meestal jaarlijks) verslag doen van de gang van zaken binnen de onderneming naar de stille vennoten. Omdat de activiteiten van de beherend vennoot dus gering zijn, zal er bij een nette en tijdige uitvoering hiervan weinig kunnen gebeuren waarvoor hij aansprakelijk gehouden kan worden.

Het vervelendste wat er kan gebeuren is dat de start-up een fiasco wordt en dat de commandieten niets van hun geld terug zien. Maar daar kunnen ze de beherend vennoot moeilijk voor aansprakelijk stellen want die heeft daar part noch deel aan.

Een cv komt tot stand door het aangaan van een overeenkomst tussen de vennoten. Je hoeft niet langs de notaris. Alweer een voordeel. Op de site van de Kamer van Koophandel staan de onderwerpen die in het CV contract opgenomen moeten worden. Hopelijk helpt het bovenstaande in het rondkrijgen van de financiering. Succes!

Bart Verweij Dit artikel is geschreven door Bart Verweij.
Lid van het Sprout Expertpanel

Gerelateerde artikelen:


Meer over financiering:


 

reacties

(0)
reageer op dit artikel


 

 
Volg Sprout

 
Volg Sprout