Subsidies? Trek de provincie leeg

bedrijfsvoering | 29 jul 2010 | Grouve, Rolf |
Subsidie 8

Ondernemers staren zich blind op landelijke en Europese subsidiepotjes. Wakker worden! Dichterbij huis is namelijk ook veel geld te halen. De provincie heeft tal van aantrekkelijke subsidies voor investeringen in innovatie, energie en onderwijs.

Voor economische subsidies moet je niet bij de provincie zijn, denken veel ondernemers. Die bemoeit zich met landschap, woningbouw of toerisme, maar niet met innovatie of energie. Niets is minder waar, want ook de provincie heeft regelingen om ondernemers te ondersteunen. De ene regio meer dan de andere, maar over het algemeen is er in elke provincie wel een goede regeling te vinden. Ook is het een fabel dat er op regionaal niveau alleen maar kleine bijdragen te verkrijgen zijn. Er regelingen van tienduizenden euro’s subsidie, maar ook die kunnen oplopen tot enkele tonnen.

Operationeel programma

Alle provincies vallen binnen het Operationeel Programma van de EU. Het gaat  dus wel om Europees geld, maar het kan gewoon’ bij de provincie worden aangevraagd. De subsidieprogramma’s zijn onderverdeeld in Noord (Friesland, Groningen, Drenthe), Oost (Gelderland, Overijssel), West (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) en Zuid (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland). Elk deelprogramma richt zich op innovatie en ontwikkeling, maar kent ook eigen speerpunten. Zo richt West zich op het verhogen van het kennisniveau, milieuvriendelijke innovaties, innovatie door kleine bedrijven en het stimuleren van ondernemerschap, focust Oost onder meer op de kennisclusters voeding, gezondheid en technologie en een aantrekkelijke werkomgeving, wil Noord de structuur van de arbeidsmarkt en de logistieke bereikbaarheid verbeteren en kan Zuid onder meer worden benut voor de bevordering van het concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en versterking van de werkgelegenheid. Naast het uitgebreide operationele programma, zijn er nog de echte’ provinciale regelingen.

Ben je van plan een project te starten dat bijdraagt aan de versterking van de economie (innovatie of uitbreiding), werkgelegenheid of een beter milieu of is gekoppeld aan een kennisinstelling, loop dan zeker eens bij de Provincie binnen om je subisiekansen te checken.

Regionale subsidiepotjes

Bekende subsidies voor ondernemers in het noorden van het land zijn de Investeringspremieregeling voor bedrijven die zich nieuw vestigen in Noord-Nederland en de Noordelijke Innovatie en Ondersteuningsfaciliteit (NIOF) voor activiteiten op het gebied van innovatie, export en marketing. In Gelderland en Overijssel zijn er speciale subsidies voor projecten op gebied van duurzaamheid, recreatie, toerisme, onderwijs en arbeidsmarkt. Dit laatste thema is ook een subsidieprioriteit in Noord-Holland evenals projecten aan of op het water en in Zuid-Holland is er extra aandacht voor samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van ontwikkeling en industrieel onderzoek. In Brabant is er een regeling voor beginnende ondernemers, de Starterslift, en een specifiek Innovatiefonds voor het MKB.

Ook de boer hoeft niet te treuren, alle provincies hebben ook regelingen voor landbouwers op het gebied van milieu en ruilverkaveling. In Limburg is er ook nog een interessante subsidie voor het samenwerken van landbouwers en ondernemers die landbouwproducten verkopen.

Kortom, legio subsidiemogelijkheden op provinciaal niveau. Besef alleen wel dat dichterbij huis subsidie aanvragen helaas niet altijd betekent dat het aanvragen en uitvoeren van een subsidieproject ook eenvoudiger is. Trajecten kunnen soms flink ingewikkeld zijn en de kortere lijntjes’ houdt in de praktijk vaak in dat er al in het voortraject veel contact moet zijn met personen binnen de provincie. Zo ben je afhankelijk van de agenda en visie van derden, maar ja, dat geldt  ook voor veel landelijke regelingen. Laat je niet ontmoedigen door het voortraject, schakel desnoods een externe adviseur in, en benutten die regionale subsidiepotjes.

Lees meer over subsidies:

Lees ook het boek 'EU-subsidies voor gemeenten'

Rolf Grouve Dit artikel is geschreven door Rolf Grouve.
Lid van het Sprout Expertpanel

Gerelateerde artikelen:


Meer over bedrijfsvoering:


 

reacties

(0)
reageer op dit artikel


 

 
Volg Sprout

 
Volg Sprout