Nu al een Flex-bv oprichten

fiscaal | 05 sep 2012 | Jurjen van Daal |
Contract  juridisch

Een eenmanszaak of bv? Sinds kort is de keuze makkelijker. Het is mogelijk om een bv op te richten voor maar één euro: de Flex-BV. Je kunt de nieuwe rechtsvorm met terugwerkende kracht over 2012 laten gelden. Hoe werkt de bv- oprichting? 

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het oprichten van een bv eenvoudiger. De wetgeving rond de Flex-bv gaat van kracht. De verplichte notariële akte wordt wellicht ook nog geschrapt, maar daarvoor is nog een afzonderlijk wetsvoorstel nodig. Als gevolg van die wijzigingen zullen de oprichtingskosten van een bv met maar liefst 90 procent dalen. De bv wordt aantrekkelijker. Hoe kan je al per 1 januari 2012 profiteren van de Flex-BV?

Onderneming omzetten in een bv

Er zijn verschillende redenen waarom het voordelig kan zijn om je IB-onderneming om te zetten in een bv. Afhankelijk van je resultaat, kun je een tariefvoordeel behalen. Je kunt je aansprakelijkheidsrisico beperken. Maar wellicht heb je ook commerciële redenen om een bv op te richten.

Je kunt je IB-onderneming omzetten in een Flex-BV door alle bezitting en schulden van je IB-onderneming over te dragen aan een door jou op te richten Flex-BV. Voorheen diende je hiervoor een accountant in te schakelen die een verklaring gaf over de waarde van deze bezittingen en schulden, maar ook deze eis komt te vervallen. Je kunt zelf een beschrijving maken van de bezittingen en schulden van je onderneming en de waarde daarvan.

Ruisend of geruisloos je onderneming inbrengen

Je kunt je onderneming fiscaal gezien op twee manieren inbrengen: ruisend of geruisloos. Bij een ruisende inbreng reken je in beginsel af met de Belastingdienst over de door je behaalde stakingswinst. Je kunt er echter ook voor kiezen om de fiscale claim door te schuiven naar de bv (een geruisloze inbreng). De bv neemt dan de boekwaardes van je IB-onderneming over.

De Belastingdienst keurt bij een ruisende inbreng een terugwerkende kracht van drie maanden goed, maar de bv dient dan binnen negen maanden te worden opgericht. Als je tijdig (voor 1 april 2012) een intentieverklaring zou hebben getekend en laten registreren, kun je bij een ruisende inbreng helaas nog niet profiteren van de nieuwe Flex-BV.

Je dient dan uiterlijk 30 september 2012 je bv te hebben opgericht en dat is één dag voor inwerkintreding van de Flex-BV. Het is dus niet mogelijk om per 1 januari 2012 je IB-onderneming ruisend in te brengen in een Flex-BV. 

Flex-bv

Bij een geruisloze inbreng is dit wel mogelijk. Dan keurt de Belastingdienst namelijk een terugwerkende kracht van negen maanden goed als je uiterlijk deze maand een intentieverklaring tekent en laat registreren. Je dient je Flex-BV dan op te richten vóór 1 april 2013, waardoor je per 1 januari 2012 wél gebruik kunt maken van de Flex-BV.

In de intentieverklaring leg je vast dat je voornemens bent om je IB-onderneming geruisloos in te brengen in een bv en onder welke voorwaarden je dit wenst te doen. Dus, door deze maand nog een intentieverklaring te laten registeren, kan je per 1 januari 2012 al genieten van de Flex-BV.

Jurjen van Daal Dit artikel is geschreven door Jurjen van Daal.
Lid van het Sprout Expertpanel

Gerelateerde artikelen:


Meer over fiscaal:


 

reacties

(0)
reageer op dit artikel


 

 
Volg Sprout

 
Volg Sprout