Merkinbreuk via online marktplaatsen

04/16/2014 - 18:32
Regelmatig worden via online marktplaatsen en veilingsites, zoals eBay en Marktplaats.nl, nepartikelen verkocht. Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan over het gebruik van Google Adwords en de rol van beheerders van online marktplaatsen bij het tegengaan van merkinbreuken.

In de zaak in kwestie trad L'Oréal op tegen zowel eBay als een aantal particulieren. Op de website van eBay boden deze particulieren producten aan die inbreuk maken op de merkrechten van L’Oréal. L'Oréal beschuldigde eBay ervan betrokken te zijn bij deze merkinbreuken. Onder meer door AdWords van Google te kopen die overeenstemmen met diverse merken van L’Oréal, zou eBay internetgebruikers leiden naar de inbreukmakende goederen die op haar site te koop werden aangeboden. Volgens L’Oréal zou eBay zich bovendien onvoldoende hebben ingezet om de verkoop van deze inbreukmakende producten te bestrijden.

In de uitspraak oordeelt het Hof om te beginnen dat merkhouders hun uitsluitende recht alleen tegen particulieren kunnen inroepen als deze de inbreukmakende producten verkopen in het kader van een handelsactiviteit. Dat is volgens het Hof onder meer het geval wanneer de verkopen vanwege hun volume of frequentie buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen.

eBay

De beheerder van de internetmarktplaats maakt volgens het Hof zelf geen gebruik van de merken wanneer hij enkel een platform aanbiedt waarop aanbieders (inbreukmakende) producten verkopen en hij geen controle heeft op de inhoud van de advertenties van zijn gebruikers. Voor de vraag of sprake is van inbreuk of niet, geldt voor eBay volgens het Hof dezelfde toets die voor een ieder opgaat die een merk van een derde als Google Adword voor een advertentie (gesponsorde koppeling) gebruikt. Namelijk dat zo’n advertentie afbreuk kan doen aan het merk indien deze het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de aangeboden producten afkomstig zijn van de merkhouder, dan wel, integendeel, van een niet aan de merkhouder verbonden derde.

De beheerder van een internetmarktplaats kan verder worden aangesproken wanneer hij een actieve rol aanneemt waardoor hij kennis heeft van - of controle heeft over - de geplaatste advertenties (of andere informatie). Een actieve rol kan bestaan wanneer de beheerder bijvoorbeeld helpt bij het optimaliseren van de wijze waarop de producten worden gepresenteerd en dit bevordert. Bovendien kan ook de beheerder die géén actieve rol heeft gehad, toch worden aangesproken als hij kennis heeft gehad van feiten of omstandigheden op grond waarvan hij het inbreukmakende karakter van de betrokken aanbiedingen had moeten vaststellen en hij vervolgens niet direct actie heeft ondernomen. Dit door bijvoorbeeld de gewraakte gegevens van zijn site te verwijderen of de toegang tot die gegevens onmogelijk te maken.
 

Inbreuk

Het Hof heeft verder bepaald dat een beheerder die weigert om op eigen initiatief een inbreuk tegen te gaan of te voorkómen, bevolen kan worden om maatregelen te nemen om de identiteit van de aanbieder eenvoudiger vast te stellen. Dit betekent dat commerciële aanbieders op online marktplaatsen in de toekomst gemakkelijker te identificeren moeten zijn. Aangezien dergelijke aanbieders niet privé handelen maar zich in het economisch verkeer begeven, lijkt dit niet meer dan redelijk.


Lees ook:


 

Hidde Koenraad

Meer over Geen naam