Wat betekent het regeerakkoord voor jou?

woensdag, april 16, 2014 - 18:13
Het regeerakkoord tussen VVD en PvdA is rond. Wat betekent dit voor jou als ondernemer? 

Het kabinet vindt het belangrijk dat er meer ruimte komt voor initiatief en ondernemerschap, want dat is goed voor burger en samenleving, aldus het akkoord. Welke punten raken je daadwerkelijk als ondernemer of in je bedrijfsvoering? Sprout somt de belangrijkste alvast op.

Personeel

 • De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar. Na 2021 wordt dit gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
   
 • De overheid wil werknemers tussen de 61 en 65 jaar met een laag inkomen stimuleren door te werken. Een zogenoemde doorwerkbonus moet het mogelijk maken voor werknemers om door te sparen om de gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd op te vangen.
   
 • Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers geldt straks een quotum voor het aannemen van gehandicapten. Dit quotum wordt in zes jaar tijd opgebouwd naar 5 procent van het personeelsbestand.
   
 • Het kabinet gaat zich actief inzetten om loonverschillen tussen mannen en vrouwen voor gelijke arbeid weg te nemen.

Groei en vernieuwing

 • Vanaf 2015 wordt een winstbox ingevoerd. Met deze invoering betaalt de ondernemer straks 28,5 procent belasting over de winst, maar verliest hij verschillende andere voordelen. Zo worden algemene subsidies aan het bedrijfsleven verlaagd.
   
 • De overheid investeert 110 miljoen euro in het stimuleren van kennisdeling tussen instellingen en het bedrijfsleven.
   
 • Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te groeien. Dit kan door vernieuwing in ict, maar ook door krediet- en kapitaalverschaffing te versoepelen. Kleine ondernemers kunnen via Qredits in aanmerking komen voor een microkrediet tot 150.000 euro.
   
 • De te vormen regering wil een 'techniekpact' afsluiten met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen van ons land. In dit pact worden verschillende afspraken vastgelegd. Zoals het beschikbaar stellen van stageplaatsen, het verbeteren van de doorstroom naar beroepsonderwijs en een investeringsfonds vanuit het bedrijfsleven voor technische opleidingen.
   
 • Technologische vooruitgang op het gebied van ecologie wordt aangemoedigd. De energievoorziening moet in 2050 volledig duurzaam zijn. Innovatie wordt gestimuleerd met subsidies en het mogelijk opleggen van verplichtingen aan het bedrijfsleven.
   
 • De overheid wil dat het bedrijfsleven meer inzet op energiebesparing. Regelgeving wordt vereenvoudigd om dit makkelijker te maken.

Regelgeving

 • De BTW-verhoging voor podium- en beeldende kunst gaat niet door.
   
 • In sectoren als chemie, logistiek, de bouw, zorg en onderwijs wordt de regeldruk aangepakt.
   
 • Het besluit over winkelopening op zondag wordt voortaan overgelaten aan de betreffende gemeente. 
Yoshi Tuk