Kleine werkgevers eerder failliet door het Lenteakkoord

16 apr 2014 - 18:17
Vorige maand schreef ik al een kritisch stuk over de gevolgen voor de (kleinere) werkgever als het Lenteakkoord in werking treedt. Een van de meest ingrijpende zaken voor werkgevers binnen het MKB zijn de regels rondom de WW en het ontslagrecht.

In de huidige situatie is het zo dat we WW-premie afdragen via de aangifte loonheffingen en indien de werknemer langere tijd in dienst is geweest, deze meestal kan rekenen op een ontslagvergoeding die de inkomstenderving wat moet dekken. In de nieuwe situatie zoals opgenomen in het Lenteakkoord wordt de werkgever verantwoordelijk voor de uitbetaling van de WW van de werknemer na het beëindigen of aflopen van het contract, als hij of zij geen baan kan vinden.
De maatregel dat werkgevers maximaal zes maanden WW moeten betalen bij ontslag, gaat ook gelden voor werknemers met een tijdelijk contract. Voor elk gewerkt jaar betaalt de werkgever één maand WW. Bij werknemers met een vast contract geldt daarbij een minimum van drie maanden.

Grote pijn bij ontslag

In de huidige situatie is een ontslagvergoeding niet verplicht. Maar in het Lenteakkoord wordt de ontslagvergoeding een verplichting. De ontslagvergoeding worden verlaagd naar een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van 6 maanden. Daarnaast, zo luidt het voorstel, wordt de preventieve ontslagtoets afgeschaft, noodzakelijk voor de ontslagvergunning om iemand te mogen ontslaan. Daarvoor in de plaats komt een gerechtelijke toets achteraf. Werknemers kunnen daardoor tot de Hoge Raad toe hun ontslag blijven aanvechten, met hoge kosten voor de werkgever.

Rekensom

Stel, je hebt een bedrijf met 6 werknemers, waarvan er 2 ontslag krijgen. Volgens het Lenteakkoord moet de werkgever zelf de WW van de werknemer gedurende zes maanden betalen. Dat betekent dus gedurende 6 maanden 70% van het laatstgenoten salaris van de werknemer doorbetalen, plus een ontslagvergoeding van maximaal 6 maandsalarissen. Dat kan neerkomen op het doorbetalen van 2 jaarsalarissen. Kleine bedrijven die mogelijk al jaren bestaan, zullen vanwege deze maatregel te maken krijgen met een onafwendbaar faillissement.

Averechts

Doel van de nieuwe wetgeving zou moeten zijn dat de arbeidsmarkt soepeler gaat functioneren. Maar zo kennen we er nog wel een paar. Denk eens aan de woningmarkt: door het beperken van de hypotheekrenteaftrek is de woningmarkt in een kramp geschoten, in plaats van versoepeld. Datzelfde geldt natuurlijk voor de arbeidsmarkt: De maatregel van het Lenteakkoord zorgt ervoor dat de werkgever in het MKB wel 2 keer nadenkt voordat hij nog personeel aanneemt. Een averechts effect wordt dus bereikt.

Actie

De nieuwe wetgeving treedt per 2014 in werking. In het Lenteakkoord staat dat men nog wil onderzoeken of en hoe de kleine werkgever wordt ontzien door de WW-maatregel niet op hen van toepassing te laten zijn. Maar hierover is nog geen zekerheid. Actie vereist dus? Ja. Tot en met 2013 gelden de oude regels nog. Misschien een mooi moment om alle lopende arbeidscontracten tegen het licht te houden. Mocht jij als kleine werkgever voornemens zijn vaste contracten te beëindigen, maak dan de rekensom of het slimmer is om dit voor of na 1 januari 2014 te doen. Een eventueel faillissement kan dus door tijdig handelen worden voorkomen.

L. Desmet