Starter? Zeg 'nee' tegen de Flex-BV!

16 apr 2014 - 18:17
Volgens de overheid wordt het allemaal veel makkelijker om een BV op te richten. Dat ligt toch wat anders, zegt podiumauteur Lianne Desmet.

De wet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht is vorige week aangenomen. Met het aannemen van het wetsvoorstel ter flexibilisering van het BV-recht wordt het per 1 oktober makkelijker om een Besloten Vennootschap op te richten. De goedkeuring door de eerste kamer dinsdag biedt kansen voor starters, volgens de overheid. Dit moet echt worden genuanceerd.

De wet past het huidige BV-recht aan voor bestaande en nieuwe BV’s. Een van de belangrijkste maatregelen is de verlaging van het minimum startkapitaal voor het oprichten van een BV. Je mag nu zelf kiezen hoeveel kapitaal je stort, voorheen was dit 18.000 euro. Daarmee verdwijnt de kapitaalsbescherming voor crediteuren. Maar dat betekent dat je zelf sneller aansprakelijk bent voor schulden.

Flex-BV

Omdat er, in tegenstelling tot een eenmanszaak, kan worden gehandeld uit naam van het bedrijf geldt dat de eigenaren in veel gevallen niet (direct) persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden. Maar, daar tegenover staat dat een bestuurder eerder aansprakelijk kan worden gesteld bij bijvoorbeeld een dividenduitkering. Met de nieuwe regels wordt het ook een stuk gemakkelijker om de bestuurder in privé aan te spreken. Dus die ‘aansprakelijkheidsbescherming’ is met de komst van de Flex-BV (nog meer) een wassen neus geworden.

Daarnaast zal het ertoe leiden dat als partijen met deze BV’s zaken willen doen, waarbij slechts het bestuur via de uitkeringstest aansprakelijk is, zekerheden zullen eisen van de BV en/of haar aandeelhouders. Kleine bedrijven hebben minder middelen en mogelijkheden om die zekerheden te bieden en zullen het dus veelal gaan afleggen tegen grotere BV’s. En dat zal ze bijvoorbeeld bij aanbestedingsprojecten in de bouw of de zorg parten gaan spelen. Maar denk ook eens aan de bank: daar zullen ook meer zekerheden gevraagd gaan worden bij het aangaan van een lening, privé-zekerheden dus.
 

BV

Vereenvoudiging van de regels betekent ook dat het oprichtingsproces kan worden versneld, bijvoorbeeld doordat de statuten minder omvangrijk en ingewikkeld zijn. Het kan nu met oprichtingsakte van een A4-tje in geval van een eenmans-BV. Dat klinkt allemaal ook weer prachtig en makkelijk. En die notaris wordt dan vast stukken ‘goedkoper’. Maar: goedkoop is hier ook in de meeste gevallen duurkoop! Want behalve dat die statuten en het advies van een notaris een functie hebben, komt op het moment dat je bent gestart als BV, de belastingdienst om de hoek kijken. En juist die belastingen zijn voor startende BV-ondernemers veel te prijzig.
 

Startende ondernemer

Als startende ondernemer van een BV krijg je te maken met de loonheffingen. Je moet (ja, moet!) namelijk in dienst bij je BV als je met deze BV activiteiten verricht. Dat je misschien helemaal geen winst maakt, maakt de belastingdienst in principe niks uit. Iedere directeur-grootaandeelhouder moet tenminste 42.000 euro salaris uitkeren en hierover loonheffingen afdragen. Als je veel winst maakt, is dit nog meer. Alleen in bepaalde gevallen mag dat lager zijn, maar dat betekent afstemming met de belastinginspecteur (vooraf!) en daarvoor moet je ook in de meeste gevallen een belastingadviseur inschakelen.  Dat kost moeite en geld.

Zzp'er

Start je als eenmanszaak (of zzp’er) en geniet je ‘winst uit onderneming’, dan heb je alleen te maken met de inkomstenbelasting. Die betaal je over je winst, maar nadat je een paar prachtige kadootjes van de belastingdienst hebt gekregen en die van de winst hebt mogen aftrekken: de ondernemersaftrekposten. Je hebt te maken met de zelfstandigenaftrek (7.280 euro per jaar), maar liefst drie jaar lang de startersaftrek (2.123 euro) en de MKB-winstvrijstelling (12 euro over de winst na alle aftrekposten). Dat betekent dus dat je over die eerste bedragen geen inkomstenbelasting betaalt. Het loont dus bij geringe winst om zeker de eerste drie jaren te ondernemen als zzp’er, vanuit fiscale optiek.

BV versus eenmanszaak

Een veelgehoorde uitspraak is dat een BV meer status heeft dan een eenmanszaak. Gezien het gemak waarmee deze nieuwe Flex-BV opgericht kan worden, vinden wij die BV helemaal niet meer zo sjiek. Ook dit argument kan dus wat ons betreft de prullenbak in.

Ondanks dat het gemakkelijker wordt om een BV op te richten, kost het vehikel je dus meer geld. Aan de belastingen, maar ook aan je accountant. Een administratie van een BV, en dan met name het samenstellen van de jaarrekening, kost meer tijd vanwege de inrichtingseisen die de wet eraan stelt. Zelfs nog met de voorgestelde vereenvoudiging voor sommige jaarrekeningen. De accountant is er dus meer tijd mee kwijt, en is dus de rekening mogelijk een stuk hoger dan bij een eenmanszaak. Nog een punt om in je overweging mee te nemen…
 

Conclusie

Lofzang voor de eenmanszaak? Niet perse, doe eerst goed onderzoek. Voor de meeste starters geldt: start indien mogelijk als die eenmanszaak om de kosten zo laag mogelijk te houden. Deze drempel is ook nog altijd lager dan de gang naar de notaris voor de BV. Wil je toch een BV worden? Door het afschaffen van de verplichte accountantsverklaring bij ‘inbreng in natura’ is die omzetting van eenmanszaak naar een BV dus wel een stuk gemakkelijker geworden. Zoals hoogleraar ondernemingsrecht Adriaan Dorresteijn zo prachtig heeft geschetst: “De BV wordt in een kraamkamer ter wereld gebracht zonder specialisten of verplegend personeel. De kans dat er iets fout gaat, wordt dan wel groot.”

L. Desmet