In 7 stappen mobiele werknemers managen

woensdag, april 16, 2014 - 18:48
Marktonderzoeksbureau IDC voorspelt dat meer dan een derde van de beroepsbevolking wereldwijd mobiel zal zijn in 2013. Met meer werknemers die buiten kantoor werken dan binnen, moeten ondernemers zich aanpassen aan een nieuw werkplekmodel. Hoe doe je dat?

Om snel de transitie te maken naar deze nieuwe manier van werken, is het succesvol managen en ondersteunen van werknemers op afstand van cruciaal belang voor het bouwen van een sterk, goed samenwerkend team. Ondernemers moeten leren hoe zij de productiviteit van hun mensen maximaliseren, wanneer zij daar niet langer met regelmaat face-to-face mee te maken hebben.

De volgende zeven stappen kunnen ondernemers helpen om hun verspreide team(s) beter aan te sturen.

1. Maak een plan

Zorg voor een heldere visie op uw nieuwe werkplekbenadering, met heldere targets en voordelen voor individu, team en organisatie.

2. Formuleer doelstellingen

Implementeer een managementprogramma dat uitgaat van het halen van resultaten, wat managers in staat stelt eenvoudig de gewenste en behaalde resultaten van het virtuele team vast te stellen.

3. Begrijp de aard van het werk

Begrijp goed wat de aard van het werk van de betrokken medewerkers is. Is dat gestructureerd of juist niet? Welke niveaus van interactie zijn er nodig? Met wie moet er worden samengewerkt? Wordt er zelfstandig gewerkt?

4. Zorg voor regelmatige communicatie

Geef het goede voorbeeld door met regelmaat vergaderingen in te plannen waarbij gebruik wordt gemaakt van de communicatiemiddelen die het meest efficiënt zijn. Maak bijvoorbeeld gebruik van audioconferencing voor algemene business updates, videoconferencing voor de introductie van nieuwe producten of processen en persoonlijke ontmoetingen voor trainingen of vergaderingen in het kader van business planning.

5. Bied mobiele werknemers professionele tools

Zorg dat medewerkers die op afstand opereren toegang hebben tot professionele faciliteiten wanneer zij die nodig hebben. Zij moeten de zekerheid hebben te kunnen beschikken over professionele diensten en ondersteuning. Investeer in professionele faciliteiten bij de werknemer thuis, maar zorg ook dat ze voor het ontmoeten van collega’s of klanten, of wanneer er aan een speciaal project gewerkt moet worden, makkelijk toegang hebben tot een professionele locatie of vergaderruimte.

6. Bewaak de bedrijfscultuur

Moedig interne kameraadschap aan door momenten te creëren waarbij collega’s elkaar formeel en informeel kunnen ontmoeten en bovendien netwerken kunnen creëren met andere professionals. Dergelijke bijeenkomsten en netwerken kunnen de corporate cultuur en identiteit versterken.

7. Moedig feedback aan

Luister goed naar de behoeften van medewerkers op het gebied van werken op afstand en zorg daarmee voor meer betrokkenheid aan hun kant. De input van medewerkers kan bijdragen aan de implementatie van een programma van virtueel werken binnen een organisatie.

Een verspreid team hoeft geen chaotisch team te zijn. Organisaties kunnen het zich niet permitteren om hun werknemers op afstand te isoleren. Zij moeten daar hun managementmodel op aanpassen en de professionele en sociale wensen die bij een dergelijk model horen honoreren.

Lees ook:

Meer over Geen naam