Nieuwe klanten vinden? 9 tips

04/16/2014 - 18:14
Hoe vind je nieuwe klanten en hoe overtuig je ze om jouw product te kopen? De kracht zit hem in het gunnen van iets, schrijft Podium-auteur Jurgen Nieuwenhuijsen.  

1. Open een Twitter-account

Sociale media zijn bronnen van ideeën, beoordelingen en gratis reclame wanneer je ze optimaal benut. Wanneer je aan de kant blijft staan heb je geen controle en laat je waardevolle kennis liggen, je maakt kans op een negatieve escalatie. Door toe te treden betrek je klanten en kan je de conversatie over jouw bedrijf of producten. Je vijanden kunnen beter in je tent staan en naar buiten zeiken, dan dat ze van buitenaf naar binnen pissen!

2. Ga na of je klant denkt wat hij doet

Door het gesprek met je klant aan te gaan ontdek je wat hij belangrijk vindt in een product. Je weet al wat hij doet, maar nog niet wat hij denkt. Op internet zetten klanten precies wat ze denken over een product, maar ook waaraan ze denken bij een product. Door in te spelen op de gedacht van je klant, kan je meer mensen aanspreken en zorgen dat ‘het gesprek’ over jou positief en aansluit bij jouw doelen.

3. Maak van je klant een collega

Plaats je klant niet buiten je organisatie als een afnemer, maar trek je klant naar binnen. Door (n)etnography analyseer je hoe je klanten zich online rondom jouw product gedragen. Ontdek wat je klant denkt, wat hem beweegt, pas je product en marketing daarop aan en oogst een positieve internet bekendheid en een beter bedrijfsresultaat.

4. Word wereldberoemd bij 750 bedrijven

Zorg dat je bedrijf wereld beroemd wordt. Dat lijkt maar voor een paar bedrijven weggelegd. Het gaat erom dat je wereld beroemd bent bij de bedrijven die jouw ideale doelgroep vormen. De ideale bedrijven of klanten leveren jou omzet met een goede winstmarge, kosten niet overdreven veel geld en zijn bovendien loyaal. 

5. Kijk kritisch naar je klantenbestand  

Voor elk bedrijf gaat het bekende pareto-principe van 20% klanten - 80% omzet op. Het is belangrijk om je als bedrijf te focussen op de klanten die in de bovenste 20% zitten. De piramide verhouding van 20-80 wat betreft je klanten en omzet zal altijd in je bedrijf blijven, maar door je te richten op de juiste doelgroep kan je hele piramide naar boven schuiven, de onderste 80% klanten ook winstgevend worden en wordt je bedrijf sterker.

6. Splits acquisitie van account management

Binnen je bedrijf moeten mensen doen waar ze goed in zijn. Mensen die aangenomen zijn om acquisitie te voeren zijn anders dan mensen die het contact met de bedrijven daarna goed kunnen onderhouden. Splits daarom deze zaken binnen je organisatie. Dat kan door twee verschillende personen, maar ook door vaste dagen in de week te besteden aan de taken en ritme aan te brengen. Zorg dat geen van beide in het gedrang komt!

7. Onderschat social media niet

De wereld bestaat tegenwoordig uit hyperdistributie, bij te weinig aandacht aan je klant kan negatieve publiciteit zeer snel escaleren. Voorbeelden te over hoe een Social media Shit-Storm negatief kan uit pakken voor een organisatie. Uiteraard zijn er ook positieve voorbeelden, maar een negatieve storm ontstaat vaak eerder dan een wolk van positieve publiciteit.

8. Praat niet met vreemden 

Advertenties kun je overal op richten, maar het kost veel geld en je spreekt niet direct je doelgroep aan. Het is essentieel om je boodschap via het juiste kanaal te verspreiden. Kies diegenen die jou boodschap willen ontvangen zorgvuldig, zodat zij jouw verhaal uit zichzelf zullen verspreiden. Zo kan je zonder veel te investeren een gigantische return on attention (hoeveel aandacht je investering opbrengt) behalen.

9. Leer aandacht te verdienen

Het is gedaan met het wekken van aandacht, zodat interesse ontstaat die een verlangen opwekt en actie veroorzaakt. In deze samenleving voor moet je aandacht verdienen. Zodat mensen jouw organisatie aandacht een geld gunnen. Door schaarste te creëren willen mensen jouw product hebben, als jij ervoor zorgt dat jouw product hun aandacht verdient, geven ze jouw hun interesse en acties ervoor terug.