Maak back-up van virtuele machines onderdeel van disaster recovery strategie

04/16/2014 - 18:17
Virtualisatie is van een hype naar realiteit overgegaan en steeds meer bedrijven halen hun voordeel uit virtuele omgevingen. Maar niet elk bedrijf heeft logisch nagedacht over virtualisatie.

Wordt er regelmatig een back-up gemaakt van de virtuele machines? Is er een uitgebreid en levensvatbaar business continuity plan voor noodgevallen? Dit is een betoog voor alomvattende gegevensbescherming binnen alle omgevingen.

Tijdens gesprekken met collega’s van andere bedrijven of het bekijken IT-magazines is er een onderwerp dat ons vandaag de dag niet ontgaat: virtualisatie. In tegenstelling tot voorgaande jaren, gaan de gesprekken nu over daadwerkelijke virtualisatieprojecten en het uitwisselen van ervaringen met virtualisatie in de vorm van tips en tricks. De voordelen van virtuele omgevingen blijven ter sprake komen, zoals het optimaal benutten van bestaande omgevingen, de snelheid en flexibiliteit in het gebruik en de kostenbesparing in hardware.

Het virtualisatie succesverhaal is uitgekomen en in het bijzonder voor het middelkleine bedrijven. Volgens Gartner zal de implementatie van virtuele omgevingen door het MKB het komende jaar met 21% groeien naast een toename van virtuele omgevingen van 14% door grote bedrijven. In ons jaarlijkse Acronis Disaster Recovery Index worden de vele mogelijkheden door deze verschuiving bevestigd door 6.000 IT-managers binnen het MKB.

Back-up

Als het gaat om databescherming binnen virtuele omgevingen valt er nog veel te leren, ondanks het feit dat virtualisatie al wordt toegepast. Ookal bevinden de gegevens zich in een fysieke of virtuele ruimte – als het ergste dat kan gebeuren zich voordoet en de machines het begeven, moet er snel weer toegang zijn tot de verloren gegevens. Een belangrijke conclusie uit ons onderzoek was echter dat slechts 37 % van de bedrijven die virtuele machines hebben, deze machines dagelijks of vaker back-uppen. 33% van de respondenten gaven aan dat er minder vaak een back-up wordt gedaan van de virtuele machines dan de fysieke machines.

Dit verassende gegeven is in eerste instantie begrijpelijk, omdat bij veel bedrijven de IT-budgetten afnemen en de krimpende IT-middelen worden overspoeld met complexe technologieën. Hierdoor heeft IT simpelweg geen behoefte om voorzieningen te treffen voor een noodgeval, als deze zich nog niet heeft voorgedaan. Voor veel bedrijven is het een uitdaging om verschillende back-up oplossingen op fysieke servers, werkstations en virtuele machines te hebben. Met drie of meer back-up oplossingen wordt het vrijwel onmogelijk om een business continuity plan te ontwikkelen.

Centrale oplossing

Een mogelijke oplossing voor dit probleem, en misschien wel de gouden tip voor kleine en middelgrote organisaties, is een allesomvattende oplossing. Namelijk een oplossing waarbij Windows en Linux servers, werkstations en laptops, virtuele omgevingen en cloudopslag centraal kunnen worden beheerd en dit tegelijkertijd combineert met back-up, disaster recovery en een functionaliteit voor databescherming. De consolidatie van al deze tools in een toepassing vergemakkelijkt de centrale en geautomatiseerde controle vanuit één besturingsapparaat voor alle omgevingen. Het proces van data back-up en hierdoor ook het herstelproces in geval van nood is simpel, betrouwbaar, transparant en tijdbesparend. Kosten en risico’s voor het business continuity plan zijn makkelijker in the schatten en te voorspellen waardoor de kans op downtime wordt verkleind.

Het moet niet vergeten worden dat deze oplossingen innovatief zijn. Recente technologieën zoals bijvoorbeeld data-opslag in de cloud die langzaam uit hun kinderschoenen stappen, zullen een belangrijke rol spelen bij het opslaan van gegevens. Iemand die vandaag nadenkt over de opslag van gegevens in de toekomst, kan met de integratie van functionaliteiten een voorsprong krijgen op de concurrentie van morgen.

Kelly

Meer over Geen naam