U bent hier

Commanditaire vennootschap (cv) oprichten (Rechtsvorm: natuurlijke personen)

Een commanditaire vennootschap (cv) is één van de rechtsvormen waar je als ondernemer voor kunt kiezen. Wat is een cv en voor wie is dit type rechtsvorm geschikt?

Een commanditaire vennootschap (cv) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, ook wel vennoten genoemd. Eigenlijk is een cv hetzelfde als een vof, met als enig verschil dat bij een cv ook commanditaire vennoten zijn betrokken. Deze stille vennoten zijn enkel op financieel vlak betrokken bij de cv. De beherende vennoten, ook wel gecommanditeerde vennoten genoemd, treden actief naar buiten en zorgen voor het dagelijks reilen en zeilen binnen de onderneming.

Interessant voor

Het oprichten van een cv is interessant wanneer je met een of meerdere andere ondernemers een zaak wilt starten en financierders hebt gevonden die zich niet actief met het beheer van de zaak willen bemoeien. Meestal gaat het dan om lange termijn beleggers.

Oprichtingseisen

Voor het oprichten van een commanditaire vennootschap zijn geen formele vereisten. Iedereen die een cv wil oprichten, kan zich daartoe gewoon inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid

Wat betreft de aansprakelijkheid geldt hetzelfde principe als bij een vof. Wanneer de schuldeisers aankloppen, is een ieder voor honderd procent aansprakelijk en kan dus alle schade op het privévermogen worden verhaald. De uitzondering is voor de stille vennoten. Zij zijn slechts het door hun ingebrachte geld kwijt en kunnen verder niet aansprakelijk worden gesteld.

Verplichtingen

Zoals bij alle natuurlijke personen zijn ook aan deze rechtsvorm - behalve inschrijving bij Kamer van Koophandel - geen verdere verplichtingen verbonden. Toch is het aan te raden om een contract bij de notaris op te laten stellen. Dit voorkomt problemen en misverstanden. Het contract is in basis hetzelfde als bij een vennootschap onder firma.

Fiscale aspecten

De fiscale aspecten van een cv komen aardig overeen met die van een eenmanszaak. Voor de belastingdienst is iedere beherende vennoot uit de commanditaire vennootschap namelijk een zelfstandig ondernemer.
 • Belasting betalen: Iedere ondernemer van de vof betaalt afzonderlijk inkomstenbelasting over zijn deel van de winst. Deze wordt belast in box 1.
 • Belastingvoordeel:Als ondernemer van een maatschap kun je op dezelfde belastingvoordelen aanspraak maken als bij een eenmanszaak, zoals:
  • mkb-winstvrijstelling
  • ondernemersaftrek (bij voldoende urencriterium)
  • investeringsaftrek
  • fiscale oudedagsvoorziening
Aparte notie voor stille vennoten: Stille vennoten hebben geen recht op eerdergenoemde belastingvoordelen. Zij kunnen wel hun voordeel doen met bijvoorbeeld de willekeurige afschrijving en investeringsaftrek.

Sociale zekerheid en verzekeringen

 • Pensioen: Ondernemers in een maatschap hebben – net als Nederlandse werknemers - gewoon recht op AOW, wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het is verstandig om zelf een aanvullend pensioen te regelen, zodat je niet op je oude dag van het minimuminkomen hoeft rond te komen.
 • Ziektekosten: Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Als ondernemer betaal je premie aan de ziektekostenverzekeraar en sta je daarnaast een inkomensafhankelijke bijdrage af via de belastingaangifte.

Hoe word je het?

Door je gezamenlijk in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Van de beherende vennoten worden alle gegevens in het Handelsregister opgenomen, van de commanditaire vennoten wordt enkel vermeld hoeveel het er zijn en welk bedrag zij inbrengen.

Kosten bij KvK

Sinds 15 februari 2014 betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van 50 euro. Deze bijdrage voldoe je aan de KvK op het moment dat je je inschrijft of een wijziging doorgeeft. Tot en met 2012 waren de kosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel afhankelijk van de regio waar je jouw onderneming bij inschreef. Om je een indicatie te geven, voor de volgende regio’s waren de jaarlijkse kosten voor een cv (in 2012):
 • Amsterdam: 116,19 euro
 • Midden Nederland: 123,09 euro
 • Noord Nederland: 123,09 euro
 • Oost Nederland: 123,09 euro
 • Limburg: 123,09 euro
Lees meer over de commanditaire vennootschap op de site van de Kamer van Koophandel.
Mariska Habets
sluiten
Ideeën, nieuws en inspiratie in je mailbox