U bent hier

Passend salaris berekenen

Hoe weet je dat je een marktconform salaris biedt? En waarom is een passend loon voor werknemers belangrijk? Tips voor het berekenen van het salaris voor je personeel.

Na gelang je meer personeel in dienst hebt, kun je steeds beter inschatten wat een werknemer ‘waard’ is. Grotere bedrijven werken met salarisschalen waarin ze - aan de hand van leeftijd en functie - bepalen hoeveel loon een werknemer krijgt. Binnen die schaal is enige ruimte voor onderhandeling, maar in grote lijnen staan de salarissen vast. Hoe bepaal je het salaris als je als ondernemer (nog) geen loonschalen hebt?

Waarom een marktconform salaris?

In de meeste gevallen wil je een werknemer voor langere tijd aan je binden. Wanneer je een medewerker een veel lager salaris biedt dan de concurrentie, is de kans groot dat de werknemer in no time vertrokken is naar de concurrent. Andersom wil je ook niet veel meer betalen dan gemiddeld, omdat je uiteindelijk wel winst wilt maken met het bedrijf. Kijk daarom goed wat ‘normaal’ is bij de functie, leeftijd en ervaring van iedere werknemer en biedt aan de hand daarvan een passend salaris.

Wat is het minimumloon

Het minimumloon is bij de wet bepaald om te voorkomen dat ondernemers hun werknemers onderbetalen. Voor werknemers van 23 jaar en ouder is dat per 1 januari 2016 bruto: 1.524,60 per maand, 351,85 per week of 70,37 per dag. Je moet dus minimaal dit bedrag uitbetalen, en dat is dan exclusief betaalde overuren, vakantiegeld, bonussen en winstuitkeringen. Twee keer per jaar (in januari en juli) wordt het minimumloon aangepast naar aanleiding van de cao-ontwikkelingen.

Wat is het voordeel van een salarisschaal?

Bij een salarisschaal wordt er beloond naar gelang de functie een werknemer bekleedt. De maximum brutolonen zijn vooraf voor het hele bedrijf bepaald. Het voordeel van een salarisschaal is dat er minder discussie kan ontstaan onder werknemers. Je maakt het beloningssysteem binnen het bedrijf inzichtelijk en transparant en de kans dat er scheve ogen ontstaan is daardoor klein.

Welke variabele beloningen zijn mogelijk?

Binnen de grenzen van de wet is het mogelijk om je werknemers variabel te belonen. Belangrijkste vereiste is dat je altijd minimaal het minimumloon uitbetaalt. Grofweg zijn er vier manieren om werknemers een (variabele) beloning uit te betalen. Dat kan als basis van het salaris dienen of als bonus bovenop het reguliere salaris:

Wanneer moet ik het loon uitbetalen?

Je bent wettelijk verplicht om loon te betalen als 'de bedongen arbeid is verricht'. Dat betekent dat je uiterlijk op de laatste dag van de maand moet betalen als je werknemers per maand betaalt. De wet is hierin keihard: wanneer je meer dan drie werkdagen te laat bent met het betalen van het loon, heeft je werknemer recht op verhoging van zijn salaris. De verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop je had moeten betalen, 5 procent per dag en voor elke volgende werkdag 1 procent. De verhoging mag echter niet meer bedragen dan de helft van het verschuldigde loon. Dat komt neer op maximaal 150 procent loon dat je moet uitkeren. Indien je daaraan niet kunt voldoen, heeft  de rechter de bevoegdheid om de verschuldigde verhoging te matigen.

Wat zijn mijn totale werkgeverslasten? (het bruto bruto salaris)

Houd er rekening mee dat wanneer je een werknemer een brutosalaris aanbiedt, jij maandelijks meer kosten kwijtbent dan het brutoloon. Bovenop het brutosalaris komen namelijk nog een aantal (verplichte) extra bijdragen en reserveringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maandelijks opzij leggen van vakantiegeld, bijdrage aan het algemeen werkloosheidsfonds en verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang, dat onderdeel is van de premie sectorfonds. Hoe hoog de werkgeverslasten exact uitvallen voor jou, is mede afhankelijk van de CAO waar je bij bent aangesloten en optionele posten als opleidingskosten voor werknemers, dertiende maand etc. Reken voor de totale werkgeverslasten in ieder geval op een percentage van tussen de 120 en 135 procent van het brutosalaris. Wil je als ondernemer de totale kosten van een werknemer uitrekenen? Een paar handige sites zijn:

Meer tips om een passend salaris te berekenen

  1. Soorten beloning (beloningsvormen)
  2. Salarisschaal opstellen
  3. Vakantiegeld, vakantiebijslag en vakantietoeslag

 

Mariska Habets
sluiten
Ideeën, nieuws en inspiratie in je mailbox