Welke belastingvoordelen kun je benutten?

Binnenkort maak je de balans voor 2012 weer op. Welk deel van je omzet moet je afdragen aan de fiscus? Bekijk of je aanspraak maakt op belastingvoordelen of een ondernemersaftrek. Scheelt je al gauw een aardig bedrag. 

Voor iedere soort ondernemer is er wel een speciaal potje of belastingvoordeel. Je moet alleen even weten wat op jou van toepasing is. Dat kan nogal een uitdaging zijn, omdat iedere toepassing zijn eigen regels en voorwaarden kent. Een overzicht van de meest voorkomende aftrekposten en belastingvoordelen. Doe er je voordeel mee over de boekhouding van 2012: 

Voor alle ondernemers

Er zijn meerdere regelingen en aftrekken waarop Nederlandse ondernemers aanspraak kunnen maken. In sommige gevallen moet je wel voldoen aan het urencriterium, maar verder zijn de voorwaarden voor onderstaande regelingen vrij beperkt: 

Zelfstandigenaftrek
Voor alle ondernemers diewinst hebben gemaakt, voldoen aan het urencriterium en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, is er de zelfstandigenaftrek. Daarmee heb je het recht om 7.280 euro over de winst af te trekken. In de meeste gevallen is de voorwaarde wel dat je meer winst moet hebben gemaakt dan de hoogte van de gerechtigde aftrek. >>Meer over de zelfstandigenaftrek  

MKB-winstvrijstelling
Vrijwel iedere door de Belastingdienst erkende ondernemer kan aanspraak maken op de MKB-winstvrijstelling. Deze vrijstelling betekent dat je - na aftrek van de ondernemersaftrek - over 12 procent van de gemaakte winst afgelopen jaar, geen belasting hoeft te betalen. Heb je dit jaar verlies gedraaid? Dan verkleint de MKB-vrijstelling dit verlies. Goed nieuws overigens, want vanaf 2013 is de vrijstelling verhoogd naar 14 procent. >>Meer over de MKB-winstvrijstelling

Fiscale oudedagsreserve (for)
De ondernemers die dit jaar winst hebben gemaakt en alvast willen sparen voor hun pensioen, is er de for. Deze fiscale oudedagsreserve biedt je de mogelijkheid om belastingvrij te sparen voor je oude dag. Let wel, na je 65e moet je alsnog inkomstenbelasting over het gespaarde bedrag betalen. Hoe werkt het? Je zet jaarlijks maximaal 12 procent van de winst en/of maximaal 9.542 euro opzij voor je pensioen. Dat gespaarde bedrag gaat af van de belastbare winst. Vergeet niet om de opgebouwde oudedagsreserve ook te vermelden in de balans op de jaarstukken. >>Meer over de fiscale oudedagsreserve

Voor startende ondernemers (t/m 5 jaar)

Voor startende ondernemers zijn uiteraard ook de aftrekposten die voor alle ondernemers gelden van toepassing. Daarbovenop hebben starters recht op de starterstrek. En voor ondernemers die een bedrijf starten terwijl ze (deels) arbeidsongeschikt zijn, geldt een speciale ruimere regeling. Simpelgesteld houdt de startersaftrek in dat je binnen vijf jaar na de start van je onderneming maximaal drie keer 2.123 euro mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Let wel, de hoogte van de startersaftrek wordt jaarlijks bijgesteld, dit bedrag geldt voor 2012. >>Meer over de startersaftrek of bereken via de tool van de Belastingdienst uit wat je winst is

Voor investering en innovatie

Om te groeien, moet je vaak investeren in je bedrijf. Om dat aantrekkelijk te maken, biedt de Overheid een aantal mogelijkheden om de financiële pijn te verzachten. 

Investeringsaftrek
Er zijn verschillende investeringsaftrekken, afhankelijk van de soort investering die je doet. Gaat het bijvoorbeeld om een investering in bedrijfsmiddelen? Dan heb je mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Maar er is ook een investeringsaftrek voor milieu- en energieinvesteringen. Om aanspraak te kunnen maken op de aftrek, moet je de investering veelal vooraf melden bij Agentschap NL. >>Meer over de investeringsaftrek

Innovatie
De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat bedrijven blijven innoveren. Houdt (een deel van) jouw bedrijf zich bezig met innovatie? Dan kun je ook daarvoor in aanmerking komen voor een aftrek. Gaat het om de loonkosten van een R&D-afdeling? Kijk dan eens of je in aanmerking komt voor de WBSO. Daarnaast kun je sinds begin dit jaar ook gemaakte investeringsuitgaven om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, kunt opvoeren als speciale aftrekpost. Deze zogenoemde Research & Development Aftrek (RDA) loopt via Agentschap NL. >>Meer over de RDA

Voor meewerkende partners

Werkt je partner mee in jouw bedrijf? Kijk dan goed wat belastingtechnisch gezien de handigste constructie is om je partner al dan niet uit te betalen. Dat hangt onder meer af van de hoogte van de winst, het aantal uur dat je partner meewerkt en het soort werk dat hij of zij uitvoert, en de vergoeding die je hiertegenover wilt stellen.Er zijn in de basis vier methodes om samen met je partner in het bedrijf te werken, van laag naar hoog: 

  • Meewerkaftrek: partner werkt vrijwillig of tegen geringe vergoeding mee in het bedrijf
  • Partnervergoeding:  partner verdient minstens 5000 euro per jaar bij jouw bedrijf
  • In loondienst: gaat uit van een werknemer – werkgeverrelatie tussen jou en je partner binnen het bedrijf
  • Man-vrouwmaatschap:  partner en jij hebben een gelijkwaardige basis als zijnde twee ondernemers in één bedrijf

>>Meer over een meewerkende partner

Een overzicht van alle belastingvoordelen vind je op Ondernemer in Business, de zustersite van Sprout met praktische tips en complete stappenplannen voor ondernemers. 

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!