Algenkerosine helemaal niet klimaatneutraal

'Algenolie is geen realistisch alternatief voor kerosine. Kerosine uit algen is bovendien weliswaar CO2-neutraal, maar niet klimaatneutraal.'

Dat betoogt Evert Hassink, inhoudelijk medewerker vliegverkeer bij Milieudefensie, vandaag in het Financieele Dagblad. Hij reageert met zijn verhaal op de investeringen van KLM/Air France in onderzoek naar algenkweek.

 

KLM wil hiermee 'klimaatneutraal groeien' en 'tegenwicht bieden aan de stijgende olieprijs'. "Maar CO2-neutraal is voor vliegtuigen helaas niet hetzelfde als klimaatneutraal. Het klimaateffect van vliegtuigen wordt namelijk voor de helft tot driekwart bepaald door de waterdamp en stikstofoxides die hoog in de lucht worden uitgestoten", schrijft Hassink. "Daar verandert algenolie niets aan."

 

Het is ook nooit goed

Hassink noemt het algenplan 'geen realistisch alternatief'. "Een hectare algenkweekbassins kan in theorie jaarlijks 50.000 tot 100.000 liter biodiesel leveren. Dat is veel meer dan andere gewassen per hectare opleveren."

 

Dus, het levert veel meer op dan het verbouwen van andere biobrandstoffen. Waarom dan toch geen realistisch alternatief? Draaft de milieulobby hier niet een beetje door?

 

"Om genoeg kerosine te produceren voor alle vliegtuigen zijn tussen de 70 en 150 miljoen hectare aan bassins nodig. Het oppervlak van Nederland is ruim vier miljoen hectare. Algenkerosine kan dus ook vanwege het gigantische ruimtebeslag geen antwoord zijn op de klimaatimpact en het energiegebruik in de luchtvaart."

 

Een alternatief voor het kweken van algen levert de Milieudefensie-medewerker helaas niet. Ja, minder vliegen. Dat dan weer wel.

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!