Belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 gaat er weer een aantal wetten en regels veranderen, waar je mee te maken krijgt als ondernemer. Dit kan je enkele tientjes tot duizenden euro’s voordeel opleveren het komende jaar. We lichten een aantal wijzigingen uit.

De jaarlijkse bijdrage voor de Kamer van Koophandel verdwijnt

Wat: je hoeft vanaf 1 januari niet meer jaarlijks te betalen voor de Kamer van Koophandel
Wie: alle ondernemers
Wat levert dat op: het scheelt je een paar tientjes tot een paar honderd euro per jaar, afhankelijk van de rechtsvorm van je bedrijf en het aantal mensen dat je in dienst hebt.

De factureringsregels voor de btw worden makkelijker

Wat: verschillende regels worden versoepeld. Zo wordt een elektronische factuur voortaan hetzelfde behandeld als een papieren factuur, zolang je zelf maar de integriteit, authenticiteit en leesbaarheid van de e-factuur waarborgt, bijvoorbeeld met een elektronische handtekening. Daarnaast mag je vanaf januari bij grensoverschrijdende transacties binnen de EU de factuurregels van Nederland aanhouden, in plaats van het land waar je diensten of goederen levert. Verder mag je in bepaalde gevallen een vereenvoudigde factuur sturen, en hoef je bij een vooruitbetaling van levering van goederen of diensten binnen de EU geen factuur meer te maken.
Wie: alle ondernemers
Wat levert dat op: je kunt overstappen op digitaal factureren, wat kosten scheelt voor o.a. porto en printen. Daarnaast mag je versimpelde facturen versturen voor bedragen onder de honderd euro en bij creditnota’s die verwijzen naar eerdere facturen. Op een vereenvoudigde factuur hoeven alleen de factuurdatum, jouw naw-gegevens, de aard van de geleverde goederen of verrichte diensten en het te betalen btw-bedrag te staan. 

Het loonstrookje wordt eenvoudiger

Wat: het loonstrookje wordt korter en eenvoudiger. Er komt één loonbegrip voor de loonheffing, de premies van de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daardoor zijn de grondslagen die worden gebruikt voor het berekenen van het loon gelijk, waar voorheen nog verschillende berekeningen nodig waren. 
Wie: ondernemers met personeel
Wat levert dat op: je kunt makkelijker loon berekenen. Let wel op: als je een salarissoftwarepakket gebruikt, is de gewijzigde loonstaat daarin al verwerkt, maar bij zelfgebouwde salarissoftware moet je de wijzigingen in de loonstaat verwerken.

De mkb-winstvrijstelling gaat omhoog

Wat: de mkb-vrijstelling - aftrekpost van de winst na toepassing van de ondernemersaftrek - gaat omhoog van 12 procent naar 14 procent.
Wie: alle ondernemers
Wat levert dat op: je hoeft over een minder groot deel van je winst inkomstenbelasting af te dragen. Dit gebeurt vanzelf, de Belastingdienst past deze vrijstelling automatisch toe bij je winstaangifte.

WSBO-aanvragen voor 2013 wijzigen

Wat: de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) verandert. Hiermee krijg je een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers die aan onderzoek en ontwikkeling werken. Je kunt een hogere afdrachtvermindering op je aangifte invullen, dit bedrag is van 110.000 euro naar 200.000 euro gegaan (schijf 1). Daarnaast betaal je minder belasting over de eerste schijf: 38 procent in plaats van 42 procent voorheen. Voor starters gaat dat percentage omlaag van 60 procent naar 50 procent.
Wie: ondernemers met personeel dat zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling
Wat levert dat op: je krijgt meer tegemoetkoming voor werknemers die speur- en ontwikkelingswerk doen, dus kunt meer investeren in innovatie.

Nieuwe Telecommunicatiewet: netneutraliteit en cookies

Wat: er is een nieuwe Telecommunicatiewet. Daarin is netneutraliteit wettelijk vastgelegd, waardoor internetdiensten en mobiele applicaties niet mogen worden vertraagd, geblokkeerd of extra worden belast door providers. Daarnaast is de cookiebepaling ingegaan, waardoor websitegebruikers toestemming moeten geven om cookies – kleine bestandjes die surfgedrag volgen - op zijn computer te plaatsen. Deze bepaling geldt al sinds 5 juni van dit jaar – de OPTA houdt toezicht - maar vanaf 1 januari 2013 is in de wet vastgelegd dat je moet kunnen aantonen dat je bij het gebruik van cookies geen persoonsgegevens verwerkt. 
Wie: alle ondernemers die cookies op hun website gebruiken
Wat levert dat op: heb je een website en gebruik je cookies, dan moet je bezoekers toestemming laten geven voor het gebruik hiervan.  

Nieuwe vorm bestuur en toezicht nv's en bv's

Wat: toezicht op het bestuur van nv’s en bv’s wordt meestal geregeld met een raad van commissarissen, die naast het bestuur staat. Vanaf 1 januari kun je toezicht ook regelen vanuit het bestuur zelf, met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. 
Wie: ondernemers van nv’s en bv’s
Wat levert dat op: je hoeft niet per se meer een volledige raad van commissarissen of raad van toezicht aan te stellen van mensen buiten je eigen bedrijf, maar kunt ook zelf in die raad plaatsnemen.

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Wat: de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven (b2b) en tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. 
Wie: alle ondernemers
Wat levert dat op: nu bepaalt de wet alleen nog dat de betalingstermijn ‘niet onredelijk’ mag zijn. Voor overeenkomsten tussen bedrijven geldt vanaf 1 januari dat binnen dertig dagen na factuurdatum moet worden betaald, tenzij dat contractueel anders wordt vastgelegd. In een overeenkomst mag een langere betaaltermijn van zestig dagen worden afgesproken, als je kunt aantonen dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Tussen bedrijven en overheden moet binnen dertig dagen worden betaald, daarvan kan niet worden afgeweken. 

Overzicht van alle wijzigingen

Dit is slechts een greep uit de veranderingen in wet- en regelgeving. Voor een overzicht van alle wijzigingen, details en uitzonderingen kun je terecht bij Antwoord voor bedrijven van het Ministerie van Economische Zaken. Daar kun je tevens de gratis NieuweWetten-app downloaden, voor iPad, iPhone en Android. In de app kun je alles lezen over nieuwe wetten en alerts instellen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. 

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!