Column Leonard Freeke: grijze muizen zijn niet authentiek

Even over een vervelende diersoort, die ik regelmatig tegenkom. Iedereen kent ze, en elke grote organisatie heeft ze: Grijze muizen gedijen nu eenmaal goed en worden zorgvuldig gecultiveerd in grote organisaties. Ze kenmerken zich door iedere standpuntbepaling te ontlopen en geven doorgaans op lastige vragen een ontwijkend antwoord.

Liever nog spelen ze die terug of door naar collega’s of - veiliger nog voor de interne carrière - door naar externe adviseurs. Grijzen muizen hebben geen mening en praten dus niet vanuit zichzelf. Daarom reageren ze afstandelijk, neutraal en blijven veilig aan de oppervlakte.  

Door juist zo onopvallend en onuitgesproken mogelijk te zijn, kan men het best carrière maken. Ze praten na wat anderen hen influisteren of wat de grote organisatie vind dat ze moeten zeggen en denken. Door zich jarenlang te conformeren aan de gang van zaken in de grote corporate wereld heeft de grijze muis zelf niet door dat zijn gevoelens zijn afgestompt en hij een 13-in-een-dozijn-manager is geworden. De grijze muis heeft zichzelf verloren en laat zich enkel en alleen sturen door ideeën van anderen.

Wat we echter nodig hebben, zijn mensen die authentiek zijn, die weten wat ze willen en niet willen en dat ook uitspreken. Die weten wie ze zijn en wie ze willen zijn. Ze zijn echt, zichzelf en autonoom. Gedrag komt vanuit hun binnenste. Jezelf ontdekken, jezelf vinden, en je eigen levensloop bepalen geeft je persoonlijkheid met een bijbehorende mening. Bij authenticiteit gaat het om een ontwikkeld geweten. Geweten is het weten van de mens over zichzelf. Geweten is het besef van waarden, idealen en grenzen dat personen begeleidt in hun handelen en hen daarbij een gevoel van juistheid en goedkeuring geeft van en over zichzelf. 

Authenticiteit moet voor een duurzame ondernemer een tweede natuur zijn en voor zijn diensten en producten een gegeven. Het één gaat niet zonder het ander. Grijze muizen daarentegen hebben geen authenticiteit, geen pit en zijn niet ondernemend. Ze zijn het grootste gevaar voor een ondernemende organisatie. Ze zijn kleur-, geur- en smaakloos. Het allerergste dat een  frisdrankondernemer kan overkomen…

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!