Compensatie voor vliegtrammelant

Kent u dat ook: u heeft een belangrijke meeting in Londen om acht uur ’s avonds en boekt een middagvlucht naar een van de Londense luchthavens. Terwijl u zit te wachten krijgt u te horen dat de vlucht vertraging heeft, reden onbekend. De vertraging evalueert zich tot een annulering van de vlucht, u mist uw meeting met alle gevolgen van dien. De mogelijkheden om compensatie te verkrijgen voor het ongemak zijn door de inwerkingtreding van een Europese Verordening aanmerkelijk eenvoudiger geworden.

Dit bijzondere stukje wetgeving draagt eraan bij om op eenvoudige wijze enige vorm van compensatie te verkrijgen voor het geleden ongemak. De verordening is van toepassing op vluchten vanuit een EU-luchthaven of naar een EU-luchthaven.

Bij onvoldoende beschikbare stoelen kan de luchtvaartmaatschappij passagiers de toegang tot de vlucht ontzeggen. De luchtvaartmaatschappij is dan een vergoeding verschuldigd van € 250,00, € 400,00 of € 600,00 afhankelijk van de vluchtafstand. De vergoedingen kunnen lager uitvallen indien de vertraging beperkt blijft. Daarnaast heeft de passagier recht op terugbetaling van het ticket of alternatief vervoer en verzorging tijdens het wachten.

Bij annulering van de vlucht moet de luchtvaartmaatschappij het ticket terugbetalen of alternatief vervoer naar de eindbestemming van de passagier aanbieden en verzorging (maaltijden, hotelkamer, communicatiefaciliteiten) tijdens het wachten. Als de passagier niet tijdig op de hoogte is gebracht van de annulering moet de luchtvaartmaatschappij dezelfde vergoeding betalen als bij instapweigering.

Bij vertraging van bepaalde duur heeft de passagier - direct - recht op verzorging. Als de vertraging meer dan 5 uur is, moet de luchtvaartmaatschappij aanbieden het ticket terug te betalen.

Informatie over de wijze waarop compensatie kan worden gevorderd is vaak moeilijk te vinden. Uit de websites van enkele luchtvaartmaatschappijen blijkt dat sommige daarvan uitgebreide en duidelijke informatie verstrekken over de rechten en hoe die moeten worden uitgeoefend en andere volstaan met een summiere opsomming zonder aan te geven op welke wijze de compensatie moet worden gevraagd.

Daarnaast is het beroep op overmacht door een luchtvaartmaatschappij vaak een andere hobbel die een compensatiezoekende passagier moet zien te nemen. Indien de luchtvaartmaatschappij aantoont dat een en ander het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden (oftewel: overmacht) is de luchtvaartmaatschappij geen compsensatie verschuldigd. Passagiers hebben vaak het nadeel dat zij niet kunnen controleren of er echt sprake was van overmacht.

Naast de compensatiemogelijkheden van de Verordening staan de gedupeerde passagier ook nog de andere, “normale” schadevergoedingsmogelijkheden te beschikking. De Europese wetgever heeft die mogelijkheden expliciet open gelaten. Immers, de schade kan vele malen groter zijn dan het compensatiebedrag. Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of de luchtvaartmaatschappij ook daadwerkelijk aansprakelijk is voor de ontstane schade. 

Naar schatting is in 2005 in Europa tussen de 600 miljoen en 1,3 miljard euro aan compensatiegeld niet door passagiers gevorderd, terwijl dit wel verschuldigd zou zijn. Een aantal (nieuwe) bedrijven staat gedupeerde passagiers hierin bij. Een van de meest geavanceerde daarvan is EUclaim (www.euclaim.nl), die door middel van de door haar toegepaste technologie beschikt over vrijwel alle vluchtgegevens van de vluchten waarover compensatie gevorderd kan worden. Zo bleek uit een onlangs door EUclaim uitgevoerde analyse van ruim 900 geannuleerde vertrekken van KLM/Cityhopper in de periode 2006 tot heden dat meer dan 60% van alle annuleringen plaatsvond op slechts 20 routes. De absolute koploper is vlucht 1019 van Amsterdam naar Londen Heathrow, welke dit jaar meer dan 19 maal is geannuleerd. Een dergelijk bedrijf maakt het voor de gedupeerde passagier eenvoudig om de compensatie te vorderen, zonder zelf met de rompslomp daarvan bezig te hoeven zijn.

Martijn Noordermeer (UJG, Velo Advocaten)

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!