Accountant vreest chaos bij terugbetalen uitgestelde belasting ondernemers

Geld

Als de overheid niet met een goede afbouwregeling komt voor het terugbetalen van uitgestelde belastingen, ontstaat er volgende maand een chaos bij ondernemers en de Belastingdienst, waarschuwt mkb-accountant Flynth. ‘Geef ondernemers de ruimte om hun liquiditeitspositie op orde te krijgen’.  

Kort na de invoering van de coronamaatregelen in maart gaf de overheid ondernemers de mogelijkheid om het betalen van belasting zoals loonheffing van btw uit te stellen. Rond 19 juni zullen die bedragen in een klap alsnog betaald moet worden. Maar lang niet alle ondernemers hebben daarvoor genoeg cash achter hand, voorziet Flynth, een adviseur en accountant voor ondernemers.

Zeker in hard getroffen sectoren zoals de horeca of detailhandel gaat er meer geld uit dan dat er binnenkomt. En echt herstructureren kunnen bedrijven nog niet, ook omdat bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling geen mensen mogen ontslaan.

‘De overheid is heel snel geweest met deze maatregelen, daarvoor niets dan lof’, zegt Anja Bast namens Flynth. ‘Maar pas een week of twee geleden werd duidelijk gemaakt dat de overheid verwacht dat alle aanslagen in een keer terugbetaald moeten worden. Lang niet alle ondernemers zullen genoeg tijd gehad hebben om hun liquiditeitspositie op te bouwen. Veel ondernemers draaien geen of weinig omzet, terwijl vaste kosten wel doorlopen.’

‘We verwachten dat het daardoor moeilijk wordt om die belastingschuld in een keer terug te betalen. Als de overheid de regeling aanhoudt zoals die nu is, dan verwachten we dat een groot aantal bedrijven een individueel verzoek moet doen om uitstel te krijgen of een betalingsregeling moet aanvragen. Dat vraagt veel van ondernemers, en van de Belastingdienst die dit moet beoordelen.’ 

Afbouwen

Bouw het langzaam af, raadt Flynth de overheid aan. Door langer uitstel te geven of een betalingsregeling op te tuigen. De accountant stelt drie manieren voor om de overgang te verzachten:

  • De driemaandentermijn voor het uitstel van betaling koppelen aan de dagtekening van de aanslagen en dus niet aan de datum van het eerste verzoek. Hiermee wordt de betaling van de belastingschulden verspreid over een langere periode, of
  • het algemeen uitstel van betaling te verlengen;
  • een algemene betalingsregeling, waarbij de opgebouwde belastingschulden over een langere termijn worden betaald. 

Flynth ziet nog een probleem opdoemen. Voor het aanvragen van extra uitstel moeten ondernemers een verklaring van een ‘derde-deskundige’ meesturen, als de belastingschuld groter is dan 20.000 euro. De overheid wil zo misbruik voorkomen, maar grijpt terug op een vorm van ‘schijnzekerheid’, zegt Bast.

Zo’n derde-deskundige hoeft namelijk geen accountant te zijn, maar kan ook externe consultant, externe financier of brancheorganisatie zijn. En die hebben geen ‘uitgebreide beroepsregels en eisen aan deskundigheid en onafhankelijkheid’, stelt Flynth, waardoor de kwaliteit van verklaringen onder maat kan zijn.

Bast: ‘Het is voor ondernemers van groot belang dat we het uitstel van betaling zorgvuldig afbouwen en de chaos voorkomen die kan ontstaan bij een te snelle overgang naar het individueel aanvragen van bijzonder uitstel van betaling. De derde-deskundige verklaring zouden we alleen in moeten zetten als een organisatie daarna nog tot individueel uitstel over moet gaan, maar dan ook onder de juiste condities.’

Volg ons ook op Twitter en Facebook

Tips? Mail redactie@sprout.nl

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!