De voor- en nadelen van het nieuwe werken

Het nieuwe werken wordt steeds populairder. In Nederland heeft al 68 procent van de bedrijven het ingevoerd. Maar hoe succesvol is het eigenlijk?

 

De omvang en het niveau waarmee Microsoft Nederland het nieuwe werken heeft ingevoerd zijn, zeker voor Nederlandse begrippen, uniek te noemen. Allerlei privileges zijn afgeschaft. Zo heeft geen enkele medewerker (inclusief de directeur) een eigen werkkamer. Het nieuwe hoofdkantoor op Schiphol is volledig ingericht als ontmoetingsplaats voor de werknemers die komen en gaan wanneer ze willen, vertelt algemeen directeur Theo Rinsema in de nieuwste Management Team.


Strenge regels

Het nieuwe werken reikt dieper dan het loslaten van vaste werktijden, ondervond Microsoft Nederland. Zo moest de manier waarop gewerkt wordt ook veranderen. Managers moesten aanleren om te sturen op output in plaats van op aanwezigheid. Strikte communicatieprotocollen zijn voor alle medewerkers ingevoerd. Een van de regels is bijvoorbeeld dat je altijd je digitale agenda open laat staan, zodat iedereen een afspraak kan inplannen. Dat geldt ook voor directieleden.


Verbeteringen

Na ruim een jaar zijn de eerste meetresultaten van de Erasmus Universiteit nog maar prille indicatoren. Zo is tot nu toe onder meer een heel lichte productiviteitsverbetering te zien. Daarnaast leidt het nieuwe werken bij Microsoft tot minder mailtjes en is het direct contact toegenomen. Moeilijk meetbaar, maar misschien wel de belangrijkste consequentie van het nieuwe werken is de cultuurverandering in het bedrijf. Van een ‘klassieke' organisatie waar werknemers zich terugtrokken op hun eigen afdelingen met alleen hun directe collega's om zich heen, is een werksfeer ontstaan met veel meer onderling contact. En tot slot is de work/life-balans flink verbeterd getuige het feit dat de werknemers dat met een 8,3 beoordelen, waar dat vier jaar geleden nog een 5,4 was.


Populairder

Bij Microsoft Nederland zijn ze hun tijd ver vooruit. Want slechts zes procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft geen eigen werkplek meer, stelt prof. Peter Vink, teammanager Inrichten bij TNO in het TNO Magazine. Toch heeft 68 procent van de bedrijven het nieuwe werken op de een of andere manier al ingevoerd. Helaas wordt het tot dusver in veel organisaties nogal amateuristisch aangepakt en ontbreekt het aan onderzoek naar de voordelen en de eventuele schaduwzijde. Het magazine noemt een aantal voor- en nadelen.Mogelijke voordelen

De voordelen zitten vooral in de werk/privé-balans, doordat werknemers zelf hun werkuren kunnen bepalen. Daarnaast werken ze een stuk efficiënter doordat ze niet meer verplicht in de file hoeven te staan. Dat is gelijk ook beter voor het milieu. Bij een goede inrichting van het kantoor neemt de communicatie en concentratie toe en stijgt daardoor de arbeidsproductiviteit. Hierdoor dalen ook de kosten, doordat het aantal kantoorplekken afneemt. Tot slot voelen werknemers zich prettiger, zijn langer en beter inzetbaar en zijn tevreden met hun baas die hun de autonomie toekent waar ze behoefte aan hebben.


Mogelijke nadelen/ kanttekeningen

De kanttekeningen zitten vooral in de organisatie en werknemers. Zo moet u zich realiseren dat het nieuwe werken niet bij iedere organisatie of werknemer past. Managers moeten gaan sturen op resultaat in plaats van aanwezigheid en de arbeidsproductiviteit gaan meten. Maar niet iedere manager vindt het leuk om leiding te geven aan medewerkers op afstand. Daarnaast kan de synergie verloren gaan doordat de mensen zich teveel op hun eigen bijdrage aan het bedrijf focussen. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid bij het bedrijf en de collectieve ambitie. Tot slot moet u goed opletten dat werknemers zich niet gaan overwerken, omdat ze koste wat kost willen bewijzen dat ze ook op afstand goed werk leveren.