Deze wetten en regels veranderen voor ondernemers in 2017

justitie

De AOW-leeftijd gaat naar 65 jaar en 9 maanden, de bijtelling voor je zakenauto met verbrandingsmotor wordt 22% en verplicht elektronisch factureren aan de overheid: dit zijn de wetten en regels die wijzigen in 2017.

Bijtelling

De autobelastingen worden een stuk overzichtelijker. De bijtelling voor privégebruik van volledig elektrische leaseauto's blijft 4% (tot een aanschafbedrag van 50.000 euro). Voor alle andere nieuwe zakelijke auto's gaat de bijtelling naar 22% (was voor de meeste niet extreem schone auto's 25%). Het overgangsrecht vereenvoudigt ook: auto's gekocht in de periode 2017–2020 houden 60 maanden na de datum van eerste toelating op de weg hun bijtellingspercentage. Wie overigens zijn zuinige gebakje al vóór 1 juli 2012 heeft aangeschaft en dacht daardoor eindeloos van lage bijtelling te kunnen genieten, heeft pech: eind 2018 vervalt alsnog die lage bijtelling.

Minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder gaan omhoog naar: € 1.551,60 per maand; (was € 1.537,20); € 358,05 per week; (was € 354,75) en € 71,61 per dag (was € 70,95).

E-factureren aan het rijk

Ondernemers die leveren aan de Rijksoverheid moeren vanaf 2017 verplicht een e-factuur sturen. En nee, dat is geen Pdf'je per mail. Het digitaal aanleveren kan op drie manieren:

Vanuit eigen boekhoudsoftware via het netwerk van Simplerinvoicing;

via een eigen aansluiting op Digipoort;

of via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid.

Gebruikelijk loon voor startupfounders

Als DGA van een innovatieve startup krijg je meer mogelijkheden om af te wijken van de gebruikelijkloonregeling, die voorschrijft dat je minimaal 44K moet verdienen of ten minste dat wat je duurste werknemer verdient. Je mag jezelf de eerste drie jaar het wettelijk minimumloon toekennen zodat er meer geld overblijft om te groeien (of dure developers te betalen). Je startup is innovatief als je een S&O-verklaring hebt. Je kunt de regeling gebruiken zonder eerst met de Belastingdienst te overleggen.

DGA's hoeven pensioen-BV nog even niet af te bouwen

Lang mochten DGA ervan uitgaan dat het in 2017 over en sluiten was voor het pensioen in eigen beheer (PEB). Directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) zouden drie jaar de tijd krijgen om hun pensioen in eigen beheer fiscaal voordelig af te kopen om zo vermogen vrij te maken. De Eerste Kamer heeft op verzoek van staatssecretaris Wiebes de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld. De wet voorziet in belastingkorting voor de afkoop, en staat ook toe dat het pensioen wordt omgezet in een oudedagsverplichting om te worden afgestort in bijvoorbeeld een lijfrenterekening. Daarbij hebben fiscalisten een extra aftrekmogelijkheid ontdekt, waarvan Wiebes de budgettaire gevolgen wil onderzoeken.

Voordeligere werknemers

Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2017 profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Daarmee kunnen ze de loonkosten verlagen voor werknemers die rond het minimumloon verdienen. Dat maakt het aantrekkelijker om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Daarnaast maakt het lage-inkomensvoordeel (LIV) het straks goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag zonder dat de werknemer salaris inlevert. Werkgevers krijgen dit voordeel automatisch, het kan jaarlijks 2000 euro opleveren.

Digitaal indienen jaarrekening

Het is vanaf 1 januari 2017 verplicht om de jaarrekening digitaal te deponeren. Tot 1 januari 2016 kon hij nog ouderwets per post of zelfs per fax aangeleverd worden bij het KvK-kantoor in jouw regio, maar vanaf het boekjaar 2016 verloopt de deponering verplicht digitaal. Hiervoor ben jij (of jouw boekhouder of accountant) verplicht om gebruik te maken van het SBR-systeem.

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!