Drie jaar ellende van één bedrijfsfout

Alweer een reden om uw bedrijf serieus te nemen. Iedere grote deuk in de bedrijfsreputatie kost ruim drie jaar om te herstellen. Drie jaar van minder omzet en klanten die eerder zeuren, claimen en gemakkelijker switchen.

Om het best uit een crisis te komen is snel melden het devies. Lekker met de billen bloot, dat zorgt voor goodwill - aldus een onderzoek van Burson-Marsteller.

Tien meest genoemde oplossingen bij bedrijfsschandalen:

  1. Snel openbaar maken (69%)
  2. Openheid in de vooruitgang en het herstel (59%)
  3. Onderzoeken wat er misging (58%)
  4. De bestuurlijke structuur verbeteren (38%)
  5. Goed bereikbaar zijn voor de media (34%)
  6. Ontslaan van de veroorzakers van alle ellende (32%)
  7. Hoge normen stellen en naleven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (23%)
  8. Herzien van beleid voor bedrijfsethiek (19%)
  9. Een externe accountant inhuren voor interne audits (18%)
  10. Een spijtbetuiging van de algemeen directeur (18%)

Hoe zou het Bakker Bart vergaan nu haar oprichter in de bak zit?