Een faillissement voorkomen

Een faillissement als is vaak te voorkomen, blijkt uit een pilot onder twintig Limburgse mkb'ers. 90 procent van hen kreeg met een 'quick scan' het lek boven. Meer proeftuinen volgen.

Kleine ondernemers hebben geen HR-adviseur, briljante verkoopleider of uitgekookte financieel adviseur in dienst. Zolang de economie op stoom is mis je deze (controlerende) overhead niet. Maar wat als de vraag in crisistijd met tientallen procenten terugvalt? Weet je dan werkelijk hoe je ervoor staat of zijn er blinde vlekken in de bedrijfsvoering?

 

Preventief doorlichten

Volgens Ron Pustjens van Conatum Bedrijfsadvies kunnen problemen vaak voorkomen worden door specialisten de bedrijfsvoering te laten doorlichten als het nog niet te laat is. Pustjens' stelling is meer dan ronkende reclametaal. Tussen maart en oktober voerde hij (en andere adviseurs) in opdracht van de provincie Limburg twintig quick scans uit bij bijna-failliete bedrijven tot vijftig medewerkers in de industrie, bouw, detailhandel en dienstverlening. Van de twintig werden er achttien weer in het zadel geholpen.

 

Blunders

Van bedrijfsmatige blunders wil Pustjens niet horen: "Ik hou 't liever op verbeterpunten. Het probleem is dat ze een relatief kleine omvang hebben en daardoor bepaalde kennis missen. Dat breekt hen in crisistijd op. Voorbeelden heb ik genoeg. Een van de ondernemers dacht break even te draaien maar leed in werkelijkheid drie ton verlies. Een ander bedrijf hielpen we uit de problemen door de betalingstermijn van klanten te verkorten met een week en hen sneller aanmaningen te laten sturen. Dat scheelde 150.000 euro in kaspositie."

 

Hoe werkt de scan?

  1. Symptomen in kaart brengen. De adviseurs beoordelen de kaspositie en ontwikkeling van het werkkapitaal. Hoe was de situatie op het laatste officiële meetmoment? Hoe is de situatie tijdens het bezoek? Consequenties van diverse scenario's worden doorgerekend.
  2.  Symptomen bestrijden. De adviseurs lopen post voor post na waar geld te halen is. Is er eigen vermogen? Is er inkoopvoordeel te halen? Kan een niet gebruikte machine worden verkocht? Is deeltijd-WW een optie? Is er een deal te maken met de bank of belastingdienst?
  3. Oorzaken analyseren. Extern wordt gekeken naar concurrentie in de bedrijfstak en de economische situatie. Intern worden vijf beleidsterreinen gescreend: strategie en besturing; commercie en marketing; organisatie; leiderschap; personeel.
  4. Verbeterpunten benoemen. De adviseurs komen met drie tot vijf verbeterpunten waar snel veel resultaat mee te behalen valt. Met pasklare aanbevelingen kan de ondernemer naar zijn accountant stappen of een externe partij inschakelen. 

 

De pilot vond plaats in Limburg en wordt, naast vijf adviesbureaus, ondersteund door de Rabobank, ABN Amro, ING Bank, Van Lanschot Bankiers, provincie Limburg, Kamer van Koophandel, Universiteit van Maastricht en enkele werkgeversverenigingen. Brabant en Drenthe overwegen hun eigen proef te starten. Bedrijven komen in aanmerking als ze maximaal 25 procent eigen vermogen hebben en nog geen verlies draaien. De scan is niet gratis. De totale kosten bedragen 5.000 euro, duizend komt voor rekening van de ondernemer, de rest wordt gedragen door de banken en gemeente en provincie.

 

Door: Ton Verheijen

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!