Een open brief aan Patrick Lammers, ceo van Essent, nadat ik werd opgelicht door een telefonische verkoper

Patrick Lammers, Essent

Ondernemer Siemen Cox, mede-oprichter van RotterZwam, zit na een misleidend telefoontje opgescheept met een ongewenste energieleverancier. Hij schreef deze open brief aan alle ceo’s van energieleveranciers, en in het bijzonder Essent-ceo Patrick Lammers. ‘Daar zit je dan met je duurzame ambities.’

Ik ben al bijna 10 jaar ondernemer en de afgelopen jaren word ik in toenemende mate gebeld door obscure bureautjes met namen als GLN (Gas Licht Services Nederland) en RC (Regionale Centrale), die mij aanbieden om over te stappen naar een andere energieleverancier.

Telkens vraag ik mij af wat het bestaansrecht is van die clubs, nu ik ben opgelicht door één zo’n partij begrijp ik waar dat door wordt gevoed. Ten eerste door de hoogte van de financiële incentive vanuit de energieleverancier en als tweede vanwege het feit dat je als ondernemer niet meer van je contract afkomt.

Incentive

U als Essent geeft blijkbaar een dergelijk hoge incentive voor het binnenhalen van nieuwe klanten dat het betreffende bureau daarvan de boete voor tussentijds overstappen van de bestaande leverancier kan betalen. Én daarna nog een interessant bedrag overhoudt.

De verkoopgesprekken van deze bureaus zijn de afgelopen jaren langzaam veranderd. Voorheen was het een kans die ik als ondernemer liet liggen, omdat ik recht heb op een zakelijk account met hogere korting dan ik als consument zou hebben. Om die korting te pakken, moest ik dan wel even overstappen.

Sinds kort doen de bureaus zich anders voor, als energieleverancier [Regionale Centrale] die vertelt dat er iets wijzigt in de tarieven en dat zij gemachtigd zijn om dat met jou te bespreken. En: ‘O, ik zie hier toevallig dat u bent ingeschreven bij de KvK, dus u heeft recht op..’ Maar om die korting te pakken, moet ik overstappen.

Scherp

Je moet echt scherp zijn om er niet in te trappen. Dat niet scherp zijn, overkwam mijn vrouw, ook ondernemer. Een medewerker van Gas Licht Services Nederland belde haar op. Mijn vrouw vertelde dat wij heel bewust gekozen hebben voor GreenChoice als leverancier van groene, verantwoorde stroom. Daarop zei de medewerker dat de zakelijke contracten van GreenChoice bij Essent zaten. Informatie die bij navraag niet bleek te kloppen. Maar toen was het al te laat, we waren tegen onze zin overgestapt.

Zowel GLN als Essent distantiëren zich van deze manier van werken. “Dit is niet correct, zo doen wij geen zaken.” En beiden erkennen dat wij onjuist geïnformeerd zijn. Maar ze houden ons wel aan de overeenkomst die tot stand gekomen is.

Geluidsopname

Essent heeft wel de geluidsopname opgevraagd en afgeluisterd. Maar wij vermoedden vooraf al dat de onjuiste informatie op basis waarvan mijn vrouw ‘ja’ heeft gezegd, niet is opgenomen. Bij het afluisteren van de opname van het gesprek, bleek dat inderdaad het geval te zijn. Alleen het moment waarop je ‘ja’ zegt, wordt opgenomen.

Ik heb de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verduurzamen van onze maatschappij, met ondernemingen als Rotterzwam, BlueCity en Coffee Based waar geldt: impact first. Ik word meer dan verdrietig van het feit dat ik tegen mijn zin bij een niet groene energieleverancier zit. Essent staat namelijk ver onderaan het lijstje met groene energieleveranciers.

Opgelicht

Dus daar zit je dan met je duurzame ambities. Opgelicht door een telefonische verkoper en daardoor klant van een club waar je niet bij wilt horen.

Ik heb als ondernemer nooit begrepen dat er organisaties zijn die klanten tegen hun zin klant laten zijn. Daarvoor is blijkbaar een onderneming nodig van enige schaal, waarbij de afstand tot de klant zo groot wordt dat het menselijke aspect uit de relatie verdwijnt.

Daarom roep ik de ceo’s van energieleveranciers in het algemeen en Patrick Lammers van Essent in het bijzonder op om deze manier van verkoop te staken en met rechte rug en een ferme handdruk afscheid te nemen van klanten die geen klant willen zijn.

Want wie wil er nu een klant die onder valse voorwendselen naar binnen is gelokt? Ik niet!

Siemen Cox, founder Rotterzwam, co-founder BlueCity, co-founder Coffee Based, auteur van ‘De Blauwe Revolutie’