10 stappen voor ondernemers in zwaar weer

Als ondernemer kun je te maken met (financiële) tegenwind. Sprout-expert Bert Wams geeft je 10 manieren om in actie te komen.

Ook als ondernemer krijg je weleens te maken met financiële tegenslag. Als het incidenteel is en om een relatief klein bedrag gaat, is het meestal eenvoudig op te lossen. Als het structureler wordt en om grotere bedragen gaat, vraagt het om meer actie.

Oorzaken kunnen onder meer persoonlijk van aard zijn zoals arbeidsongeschiktheid en ziekte of een scheiding of meer bedrijfsmatig zoals slecht betalende klanten, terugloop in klanten, ziekte van personeel, conflicten met zakenpartners, brand- en waterschade, diefstal  en politieke conflicten in het buitenland.

Voor ondernemers met financiële tegenslag zet ik een aantal stappen op een rij. De stappen kunnen deels na elkaar, maar deels ook tegelijkertijd gezet worden.

1. Ondersteuning zoeken en je situatie bespreken

Bespreek je zorgen en financiële situatie met familie, vrienden, andere ondernemers, boekhouder, accountant of een coach. Financiële zorgen leveren stress op en bespreken met anderen, die er met een frisse blik naar kijken, helpt om samen tot een oplossing te komen.

2. Je financiële situatie in kaart brengen

Zorg dat je administratie en boekhouding op orde zijn en maak een gedetailleerd, actueel overzicht van inkomsten en uitgaven, achterstanden en schulden. Een liquiditeitsprognose met een overzicht van de maandelijkse inkomstenen en uitgaven op je zakelijke rekening kan hierbij een handig hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen.

3. Inkomsten vergroten

Onderneem actie om je inkomsten te vergroten. Denk aan het verhogen van je omzet door extra in te zetten op verkoopactiviteiten en kijk kritisch naar de prijzen van je producten en diensten om in te schatten of verhoging een optie is.

Besteed daarnaast aandacht aan debiteurenbeheer om  je facturen snel betaald te krijgen en zo je cash-positie te verbeteren.

4. Kosten verlagen

Kijk kritisch naar je zakelijke kosten en verlaag ze waar mogelijk.

Personeelskosten: via beperken arbeidsvoorwaarden en werken met zzp’ers.

Huisvesting: overweeg verhuizing naar een kleinere ruimte en of onderverhuur

Bedrijfsmiddelen: bekijk de mogelijkheden bedrijfsmiddelen te huren in plaats van in bezit te hebben. Verkoop je bedrijfspand of je bedrijfsmiddelen en huur ze terug via sale en leaseback.

Inkoop: zorg voor een minimale voorraad, gebruik de maximale betalingstermijn en check of leverancierskrediet mogelijk is. Overweeg je magazijn af te stoten.

Herfinanciering: onderzoek de mogelijkheid om dure leningen goedkoper te herfinancieren.

Extra tips om kosten te besparen: 10 manieren om te bootstrappen

5. Inkomensondersteuning zoeken

Onderzoek de mogelijkheden voor inkomensondersteuning via de BBZ-regeling (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen). Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten in Nederland. Onder voorwaarden kan je in aanmerking komen voor een lening, een krediet of een aanvulling op je inkomen. Je kan hier onder meer terecht als je als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen zit.

6. Financiering organiseren

Bekijk de mogelijkheden voor het verkrijgen van financiering. De BBZ-regeling biedt onder voorwaarden voor gevestigde ondernemers financiering tot maximaal een bedrag van 193.784 euro.

Een tweede mogelijkheid is om te kijken naar financiering uit je eigen bedrijf. Naast kosten besparen, debiteurenbeheer, crediteurenbeheer en voorraadbeheer, zijn er wellicht fiscale mogelijkheden. Denk daarbij aan afschrijvingstermijn versnellen, auto privé of zakelijk, BTW op onbetaalde facturen terugvorderen, optimale benutting door check drempelbedragen en rechtsvormkeuze heroverwegen.

Speciaal voor de B.V. zijn er extra mogelijkheden zoals winst niet uitkeren, emissie nieuwe aandelen, bestaande aandeelhouders aanspreken hun  investering uit te breiden en inlossen rekening courant door bestuurder aan B.V.

Een derde mogelijkheid is het zoeken van externe financiering. Een overzicht inclusief alternatieve vormen van financiering vind je hier.

7. Schuldenregelingen onderzoeken

Bij vrijwillige schuldsanering maak je op basis van vrijwilligheid afspraken met je schuldeisers, vaak me behulp van een schuldhulporganisatie. Tip is om bij de gemeente waarin je woont te informeren naar mogelijkheden.

Als vrijwillige schuldsanering niet lukt, kan je een beroep doen op wettelijke schuldsanering. Via de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) kan je een aanvraag bij de rechtbank indienen.

Bij surseance van betaling vraag je tijdelijk uitstel van betaling van je schulden.

8. Vooruitkijken met een plan en scenarioplanning

Onder punt 2 werd al aangeraden de actuele situatie in kaart te brengen. In vervolg hierop is het handig een lange termijn planning te maken, zowel financieel als organisatorisch.

Zie ook: Grip op de tent: 5 tools waarmee je vooruitkijkt

9. Parttime in loondienst, verkopen en stoppen afwegen

Denk na over tijdelijk parttime ondernemen naast een baan in loondienst om zo je onderneming te ontlasten en jezelf van een extra inkomen te voorzien.

Overweeg de verkoop van je bedrijf als oplossing voor de problemen. En onderzoek of het stoppen van je bedrijf de beste optie is.

10. Leren van ervaringsverhalen van andere ondernemers

Lees de verhalen van andere ondernemers met financiële tegenslag. Zoals: Ik ging bijna failliet door een wanbetalerUiteindelijk komt het allemaal goed en Alsof er een stuk uit mijn lijf werd gerukt

Bert Wams is adviseur bij de Financieringsdesk bij de Kamer van Koophandel. Hij adviseert onder meer startups en ondernemers in het MKB over financiering, starten en bedrijfsovername.