In 4 stappen naar WBSO-subsidie

Innovatie

Als je onderneming nieuwe producten of diensten ontwikkelt, kun je recht hebben op subsidie uit de pot van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Veel bedrijven hebben dat niet goed door, stelt Moritz Tielemans van Mijnsubsidie.com. Hij weet in welke 4 stappen je kunt zorgen dat de loonsubsidie jouw kant op komt.

Veel bedrijven maken zonder het te weten kans op WBSO-subsidie. De een ontwikkelt een nieuw soort aardappel, de ander automatiseert een productieproces. Maar de stap in de wereld van subsidies is een relatief grote en het is daarom ook niet raar dat veel bedrijven die stap nog niet hebben durven of willen maken.

De WBSO, ofwel Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is voor alle ondernemers beschikbaar,  zolang de ondernemer maar aan iets nieuws werkt. Zelfs voor concepten van producten en ideeën die niet lukken is WBSO mogelijk. De subsidie wordt echter niet toegekend voor marktonderzoek, scholing en cursussen voor medewerkers en onderzoek buiten de EU.

De subsidie wordt toegekend door het Ministerie van Economische Zaken en wordt verleend in de vorm van belastingvoordeel op de loonheffing. Vanaf 2016 wordt de WBSO samengevoegd met de Research en developmentaftrek RDA, een regeling waarmee ondernemers een flinke aftrek kunnen krijgen op de vennootschapsbelasting: van twintig tot vijfentwintig procent, naar vijf procent.

1. Wees innovatief

De WBSO wordt toegekend aan bedrijven of instellingen die iets nieuws maken. Hoewel veel ondernemers denken dat het hierbij gaat om een tastbaar product, is dat in verreweg de meeste gevallen niet waar. In veel gevallen gaat het om een nieuwe manier om een productieproces te automatiseren, of het bouwen van een brug met nieuwe materialen. Wanneer je als ondernemer een aspect in je proces vernieuwt ten opzichte van de rest van de markt, ben je al innovatief.

2. Check je feiten

Voordat je begint met de aanvraag van de WBSO is het handig om alle feiten nog eens goed na te gaan. Hoeveel uur steek ik per jaar in speur- en ontwikkelingswerk? Hoeveel geef ik uit aan prototypes en ander materiaal? Hoeveel personeel heb ik dat zich bezighoudt met speur- en ontwikkelingswerk?

De WBSO wordt namelijk berekend door het aantal aan speur- en ontwikkelingswerk bestede uren te vermenigvuldigen met het gemiddelde uurloon van S&O-medewerkers en daar weer een vastgesteld percentage op los te laten: 32 procent voor de eerste 350.000 euro aan kosten, en 16 procent daarboven. Weet je op voorhand al welke aftrekpost je kunt verwachten, dan kan je die vast opnemen in je begroting.

3. Werk met duidelijke kaders

Om zekerheid te creëren is het slim om de kaders van je onderzoek of innovatieve project duidelijk af te bakenen. Hoe wil je het onderzoek opzetten? Voer je een marktonderzoek uit? Werk je met partners uit verschillende landen? Wat is het uiteindelijke doel voor het project of product?

Door alle aspecten duidelijk op een rijtje te hebben voorkom je onverwachte afwijzing op grond van iets wat makkelijk voorkomen had kunnen worden. Mocht je binnen het afbakenen van je onderzoek iets tegenkomen waardoor de kans op WBSO in gevaar komt, moet je misschien gaan overwegen of je het onderzoek wil veranderen, of helaas de aftrekpost moet mislopen.

4. Vraag je accountant om hulp

Hoe goed je zelf ook onderzoek doet, er zijn altijd wel kleine dingen waar je overheen kijkt of die je mist. Het is daarom verstandig je accountant in te schakelen bij de aanvraag. Zij hebben er als het goed is verstand van, en kunnen je professioneel advies geven.

In een volgende blog beschrijft Moritz welke subsidieregelingen er in 2016 zullen veranderen

Moritz Tielemans (24) is oprichter van MijnSubsidie.com. MijnSubsidie geeft grafisch inzicht in de subsidiekansen van MKB-ondernemers. De software van MijnSubsidie wordt door accountants en adviesorganisaties ingezet om helderheid te krijgen in de subsidiemogelijkheden van hun klanten.