Deze twee subsidieregelingen veranderen in 2016

R&d

Nederland zou Nederland niet zijn als er niet om de haverklap allerhande regeltjes werden bedacht en aangepast. Zo ook met subsidies. Sprout-expert Moritz Tielemans licht de twee belangrijkse veranderingen voor 2016 toe.

Tijdens Prinsjesdag en de daarop volgende begrotingsbehandelingen door de Tweede Kamer is er veel gediscussieerd, maar één ding staat vast: er gaan een aantal dingen veranderen in het subsidielandschap. Dit zijn de twee belangrijke:

RDA is niet meer

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: de Research & Development Aftrek is niet meer. Het fiscale voordeel waarmee ondernemers hun kosten voor speur- en ontwikkelingswerk konden drukken zal echter niet compleet verdwijnen. Vanaf 1 januari 2016 worden de RDA en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) samengevoegd.

Wat betekent dat voor jou? De voornaamste wijziging is dat het fiscale voordeel in 2016 wordt berekend op de loonbelasting, niet op de winstbelasting. Dat is fijn, want een groot deel van de beginnende bedrijven maakt nog niet echt winst, of lijdt zelfs verlies. De voordelen van de RDA worden vanaf heden dan ook op dezelfde manier berekent als de WBSO.

Een ander groot voordeel is dat het vanaf heden mogelijk is om te kiezen op welke manier het voordeel wordt berekend. Dat kan op dezelfde manier als de WBSO, door het aantal aan S&O bestede uren maal het gemiddelde uurloon maal een vastgesteld percentage (32% tot 350.000 euro, 14% voor alles daarboven), of middels een forfait in de opslag van het uurloon.

Het forfait hiervan is voor de eerste 1800 S&O-uren vastgesteld op 10 euro per uur, en 4 euro per uur voor elk uur boven de 1800 uren. Daarmee klopt het dus niet geheel dat de RDA verdwijnt: het gaat enkel samen met, en onder de noemer WBSO.

SDE+

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is wellicht de subsidie waarvan het potje het snelst leegloopt. Alleen daardoor al moesten er dit jaar veel aanvragen voor deze subsidie worden geweigerd, simpelweg omdat het potje leeg was.

Mede daardoor heeft de Tweede Kamer besloten om de SDE+ wat aan te passen voor kalenderjaar 2016. Misschien wel de belangrijkste verandering ten opzichte van 2015 is dat het bedrag dat beschikbaar gesteld wordt voor de subsidie meer dan verdubbeld wordt: van 3,5 miljard euro naar 8 miljard euro.

Wat daar nog bovenop komt is het feit dat er twee openstellingsperioden komen van beide 4 miljard euro. Zowel in maart als september krijgen projecten de kans zich in te schrijven voor de SDE+. Dit omdat men projecten meerdere indienmogelijkheden per jaar wil geven.

Een derde grote verandering in de SDE+ is het vernieuwde inschrijven in de vrije categorie. Vanaf dit jaar is het mogelijk om bedragen in die categorie in te dienen die kleiner zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase.

Initiatiefnemers kunnen hun aanvragen inschrijven op tienden eurocenten, zodat men een beter beeld kan schetsen van de werkelijke kosten van een project. Op die manier kan er een lagere subsidie worden uitgekeerd, en kunnen er meer projecten worden gehonoreerd. 

Zie ook:
In 4 stappen naar WBSO-subsidie
Deze wetten veranderen voor ondernemers in 2016

Moritz Tielemans (24) is oprichter van MijnSubsidie.com. MijnSubsidie geeft grafisch inzicht in de subsidiekansen van MKB-ondernemers. De software van MijnSubsidie wordt door accountants en adviesorganisaties ingezet om helderheid te krijgen in de subsidiemogelijkheden van hun klanten.