WhatsApp steeds vaker als bewijs in rechtszaal

WhatsApp als bewijs

Sprout-expert Annelieke Fenstra ziet een explosieve stijging van het aantal rechtszaken waarin WhatsApp een rol speelt, vorig jaar 108 keer. Waaronder een zaak die turner Yuri van Gelder aanspande.

WhatsApp-chats worden steeds vaker als bewijsmateriaal gebruikt in juridische geschillen. Rechters in Nederland nemen dan ook in toenemende mate kennis van deze chats die ruziënde partijen soms overleggen door middel van screenshots of exports. Dus belangrijk om te beseffen wat je precies communiceert via WhatsApp.

In Nederland wordt WhatsApp door 9,8 miljoen mensen gebruikt. Niet zo gek dat er dus over van alles en nog wat wordt gecommuniceerd via dit laagdrempelige communicatiemiddel. Naast particulieren maken ook steeds meer bedrijven gebruik van WhatsApp, bijvoorbeeld om afspraken te maken met klanten en leveranciers.

Explosieve stijging

Ben je in conflict en kom je er onderling niet uit dan kun je naar de rechter stappen. Je moet dan je standpunten motiveren en waar mogelijk steunen met bewijs om de rechter te overtuigen. Partijen doen dat steeds vaker met behulp van WhatsApp-chats.

Lees ook: Zijn afspraken via WhatsApp rechtsgeldig?

Uit onderzoek door LegalMatters.com in het uitsprakenregister van Rechtspraak.nl blijkt ook dat in 2016 in 108 rechterlijke uitspraken in het civiel recht het woord ‘WhatsApp’ voorkwam. In 2015 waren dat er nog maar 52. Dat is een uitzonderlijk hoge toename van maar liefst 107%. In de gehele periode 2012 tot en met 2014 waren dat slechts 38 uitspraken.Het is dus belangrijk om je goed te realiseren dat wat je zegt, afspreekt of toezegt via WhatsApp in principe vastligt en dus ook tegen je gebruikt kan worden. Of natuurlijk juist in jouw voordeel kan werken.

Yuri van Gelder en coach

Een sprekend voorbeeld van een rechtszaak waarin een WhatsApp-chat als bewijs werd gebruikt, was de zaak van turner Yuri van Gelder tegen NOC*NSF. Yuri werd tijdens de Olympische Spelen in 2016 op het vliegtuig naar huis gezet omdat NOC*NSF had besloten hem uit te sluiten van verdere deelname aan de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Yuri zou zich niet met volledige toewijding hebben ingespannen.

Nadat bekend was geworden dat hij zich gekwalificeerd had voor de finale van de ringen was Yuri nogal gaan feesten (met Desperado’s) buiten het Olympisch Dorp in onder andere het Holland Heineken Huis. De volgende dag werd hij pas om 15.00 uur wakker, terwijl hij had moeten trainen ’s ochtends. De coach had hem daar via WhatsApp nog op gewezen.

Yuri reageert op een gegeven moment niet meer op zijn coach in de chat. De gesprekken met zijn coach maakten een belangrijk deel uit van de rechtszaak. De rechter gaf NOC*NSF uiteindelijk gelijk.

Rechtsgeldig

Volgens de Nederlandse wet zijn overeenkomsten in principe vormvrij. Dat betekent dat je op elke manier een afspraak met een andere partij kunt maken. Mondeling, schriftelijk of zelfs met een gebaar. Denk aan het opsteken van je hand op de veiling.

Ook een afspraak via WhatsApp of een ander medium is dus rechtsgeldig en dat kan rechten en plichten meebrengen die ook via de rechter eventueel kunnen worden afgedwongen.

(Afbeelding rechterkant is een reconstructie, tijden zijn fictief)

Annelieke Fenstra is jurist civiel recht bij LegalMatters.com, hét juridisch platform voor ondernemers. Annelieke adviseert bedrijven op het gebied van onder meer contractenrecht en arbeidsrecht en staat ondernemers bij in juridische geschillen.