4 manieren om als ondernemer om te gaan met de angst om te falen 

Dapper

De mate waarin je onzekerheid en angst kan omzetten in actie is een van de dingen die je succes als ondernemer bepaalt. Een net verschenen Brits onderzoek werpt nieuw licht op hoe ondernemers omgaan met de angst voor tegenslagen. 

Iedere ondernemer krijgt te maken met zorgen over geld, medewerkers en klanten. Terwijl ook je privé-leven om aandacht vraagt, neem je besluiten die impact hebben op meerdere mensen. Tegelijkertijd heb je te maken met een constante onzekerheid over dingen die je niet in de hand hebt.

"Als ondernemer moet je het gevoel hebben dat je uit een vliegtuig zou kunnen springen om een voorbijvliegende vogel te vangen", zei Netflix-oprichter Reed Hastings zes jaar geleden over ondernemerschap. "Het is een daad van gekheid, en de meeste ondernemers vallen te pletter omdat die vogel maar heel soms langskomt." (Of, nu we het toch over springmetaforen hebben: "Een ondernemer is iemand die van een rots springt en onderweg naar beneden een vliegtuig in elkaar zet", dixit Richard Branson).

Complex

De relatie tussen ondernemen en falen is veel complexer dan vaak wordt aangenomen, zegt onderzoeker Gabriella Cacciotti, die bij de Warwick Business School onderzoek doet naar ondernemerschap. Aan de ene kant wordt er dagelijks benadrukt dat je niet vaak genoeg op je bek kunt gaan, en daavan leren. Durf te falen, predikt bijvoorbeeld de Lean Startup-methode. 

Tegelijk wil je een mogelijk bankroet, een inbeslagname van je huis of een sociaal stigma vermijden. Die angst hoort bij ondernemen, hoe succesvol een bedrijf ook wordt, stellen Cacciotti en co-onderzoeker James Hayton ondernemers 'gerust'. 

Bronnen

Maar hoe krijgen ondernemers het voor elkaar om die onzekerheid om te zetten in actie en het bereiken van doelen? Cacciotti en Hayton vroegen 65 Britse en Canadese ondernemers de kleren van het lijf, en brachten en passant de 7 belangrijkste bronnen van angst in kaart: 

- Financiële onzekerheid
- Het niet kunnen funden van je bedrijf
- Persoonlijke onbekwaamheid/gebrek aan zelfvertrouwen
- Twijfels over de potentie van het idee achter het bedrijf
- Bedreigingen van je sociale aanzien
- Het vermogen van je bedrijf om dingen goed uit te voeren 
- Gemiste kansen

Niet elk soort angst zet is een rem op ondernemerschap, merken de onderzoekers op. Sommige piekermomenten blijken juist motiverend te werken. Wanneer ondernemers zich afvroegen of ze wel de juiste keuzes hadden gemaakt bij het najagen van hun ondernemersdroom, en dat dit betekende dat ze andere dingen niet hadden kunnen doen, verstevigde dit hun motivatie om door te gaan.

Zorgen over de haalbaarheid van een idee of twijfels over hun eigen rol als ondernemer, hadden juist een verlammend effect en leidden tot vluchtgedrag. Een van de ondervraagde ondernemers biecht op: "In plaats van dat je aan de telefoon hangt om een klant binnen te halen, zit je te praten over waarom we meer klanten zouden moeten bellen, of waarom we ze zouden moeten e-mailen. Kortom, je praat erover en doet niks."

4 strategieën

Het onderzoek onderscheidt 4 strategieën waarmee je als ondernemer de angst om te falen in goede banen kunt leiden:

1. Meer emotionele bewustwording

Ook als ondernemer is het belangrijk dat je je bewust bent van je emoties, en dat je die kunt sturen. Die zelfkennis voorkomt dat negatieve emoties te veel invloed uitoefenen op het stellen van doelen en het nemen van beslissingen. Ben je in een negatieve bui, dan zul je bijvoorbeeld sneller geneigd zijn om allerlei obstakels te zien. 

Een risico is dat je doorschiet met zelfreflectie. De onderzoekers wijzen naar successen met Britse wielrenners, die vooral oefenden als ze níet op de fiets zaten. Zodat een verhoogd bewustzijn vanzelf gaat op het moment dat er actie ondernomen moet worden.

2. Probleemoplossend vermogen 

(Pro-)actief onderzoeken waar de fout zit, en daar iets aan doen, is een krachtige manier om faalangst te bestrijden. Met een actiegerichte aanpak kun het verlangen onderdrukken om problemen te vermijden. Pas wel op voor perfectionisme, en verwacht niet dat je alle zwakheden op kunt heffen.

3. Blijven leren 

De angst om te falen wordt ook geblust door constant te leren en informatie te zoeken. Van programmeren en boekhouden, tot een nieuwe taal en persoonlijke ontwikkeling. Dat draagt bij aan een competent gevoel, en kan indirect ook de angst dempen voor zorgen als een gebrek aan financiering of het gevoel dat je anderen teleur stelt.

4. Steun zoeken 

Als het even tegen zit kunnen mentors en andere vormen van sociale steun je gerust stellen en je helpen dingen in perspectief te zeten. Daarbij helpt de steun van andere mensen bij de drie hierboven genoemde onderdelen. Mentoren en je sociale netwerk kunnen je slimmer maken en helpen bij het ontwikkelen van je probleemoplossend vermogen. Vooral mensen die een vergelijkbare uitdaging al vaker hebben meegemaakt kunnen een sterk medicijn bieden tegen negatieve gedachten.

Leren omgaan met angst is ten slotte niet alleen goed voor je bedrijf. Onderzoeker Hayton: "Ookal ervaart iedereen het, het vermogen om angst te herkennen en managen heeft waarschijnlijk een positieve invloed op het welzijn en de kwaliteit van leven van een ondernemer."

Lees ook: Deze vorm van passie kan je als ondernemer een burn-out bezorgen 

Volg ons ook op Twitter en Facebook

Tips? Mail redactie@sprout.nl