In 6 stappen naar een succesvolle turnaround

Zware liquiditeitsproblemen? Vraag geen surseance van betaling aan, regel je doorstart in beslotenheid met je bank en kernleveranciers. In zes stappen naar een succesvolle turnaround.

In nasleep van de recessie vallen er momenteel veel bedrijven om. De reden: veel bedrijven negeren alarmsignalen en grijpen te laat in bij acute liquiditeitsproblemen.

Vier beduchte valkuilen:

1. Verwaarloosde marketing/ geen strategisch ondernemerschap

Er is in goede tijden te weinig nagedacht over de strategische positie in de markt. Moeten wij nog wel in deze markt actief zijn? En zo ja, op welke manier? Voldoet ons product nog wel aan de eisen van de klant? Wat is haar behoefte? Wat zijn mijn USP’s? Is de klant daar voldoende van doordrongen? Kampen we niet met een te zwak accountmanagement (weinig sales gericht) of een ineffectief sales team (klanten slecht behandelen)?

2. Slap management

Het management steekt zijn kop in het zand. Als het goed gaat wordt er vaak onnodig veel aan het eigen vermogen onttrokken om bijvoorbeeld in luxe te leven: een dure auto, een tweede huis. Het leidt tot een zwakke solvabiliteit en te kleine buffer bij een economische neergang. Slecht management negeert problemen te lang en legt de schuld bij oneerlijke concurrentie en de economische crisis.

3. Geen sturing op financiële managementinformatie

De administratieve is gebrekkig, er is geen strak beleid gevoerd op basis van financiële parameters (winst, kasstromen, solvabiliteit en liquiditeit).

4. Het kostenniveau is structureel te hoog

Er wordt te weinig gedaan aan inefficiënties in het productieproces. Ondernemers werken met een te inflexibele kostenstructuur (denk aan lange termijncontracten en veel vast personeel).

 

Wat te doen als je in acute liquiditeitsproblemen zit?

Het is nooit te laat om tot actie over te gaan. Door een turnaroundplan te maken en daarmee naar je belangrijkste schuldeisers en financiers te stappen kun je als ondernemer zelf - achter gesloten deuren – een doorstart organiseren. Met een harde aanpak kun je binnen twee maanden uit de gevarenzone zijn.


In zes stappen terug op de rails:

1. Vermijd surseance van betaling

Het is zelfmoord. Negentig procent van de bedrijven die dat aanvragen gaan uiteindelijk failliet. Zodra je naar de rechter stapt en je problemen op straat liggen, zullen de leveranciers die je eventueel nog bereid zijn op krediet te leveren daar direct mee stoppen. Je schuift je sores af op je schuldeisers, die worden tegen elkaar opgezet. Het is heel lastig om daarna nog met elkaar verder te gaan.
 

2. Voer een zelfonderzoek uit

Kijk waar je hebt gefaald op de bovenstaande vier factoren. Ga een hard extern oordeel niet uit de weg. Belangrijker nog: sluit jezelf op, vergeet even alle ellende en durf met een visie over je onderneming weer naar buiten te komen. Stel jezelf de altijd de volgende kritische vragen: Wat zijn mijn belangrijkste afzetkanalen en voldoen die om me door moeilijke tijden heen te helpen? Wat is de grootste fout die door de financiële verantwoordelijke in de onderneming recent is gemaakt? Wat stoort me het meest aan de werknemers en de cultuur in de organisatie? Welke product-martkcombinaties/business units zijn verliesgevend? Wat zijn de drie meest gehoorde klachten van mijn klanten? Is er eigenlijk wel een bewuste marketingstrategie gebaseerd op gefundeerde marketing en ‘branding’ concepten? Welke drie verbeterpunten zijn er voor de verkoopafdeling te noemen?
 

3. Stel een turnaround plan op

Vermijd eenzijdige saneringen. Neem los van maatregelen om op korte termijn de kosten omlaag te krijgen ook maatregelen om je omzet duurzaam omhoog te krijgen (bepaal stappen per week/maand). Hanteer als vuistregel: zegt je gevoel 50.000 euro bezuinigen, ga uit van het dubbele (dit wordt altijd onderschat). Zegt je gevoel: ik ga met deze maatregelen vijf miljoen aan extra omzet genereren. Reken op de helft minder.
 

4. Ga op zoek naar eigen vermogen

Verkoop je tweede huis of die dure auto, neem genoegen met minder salaris, doe er alles aan om de solvabiliteit weer op niveau te krijgen. Heb je niet-essentiële bezittingen op de balans staan die samen tien procent van het balanstotaal vormen? Verkoop die overdaad! Verder: wees niet star en overweeg verkoop van een deel van de aandelen (denk aan een (gedeeltelijke) overname of samenwerking) om aan vermogen te komen.

 

5. Stap met je turnaroundplan naar je bank

Weinig ondernemers doen dit. Ze vrezen gekort te worden op het krediet als de bank lucht van de problemen krijgt. Als je transparant bent en met een goed plan over de brug komt, zijn banken geneigd te herfinancieren. Er zijn bedrijven die zelfs met een negatief eigen vermogen toch herfinanciering hebben gekregen.
 

6. Ga met het plan naar je kernleveranciers

Je bank is je genadig. Stap vervolgens op je belangrijkste leveranciers af voor een goed gesprek. Hoe transparanter je bent over de hachelijke situatie waarin je zit, hoe meer zij geneigd zullen zijn met je mee te denken. De sleutel tot succes: ga je problemen niet verdoezelen en geef volledige inzicht in je belabberde financiële situatie. Ze zullen zich bereid tonen de betalingstermijnen op te rekken en je op krediet te blijven leveren. Nu heb je de speelruimte om je plan uit te voeren en succesvol door te starten.


Wat moet er in je turnaroundplan staan?

1. Een samenvatting

 • Overzicht belangrijkste aspecten
 • Doel turnaround
 • Korte beschrijving onderneming
 • Historie en plaats in de markt
 • Highlights financiële prognoses (bij voorkeur drie jaar)
 • Samenvatting voorgestelde strategische, operationele en financiële maatregelen.
 • (Eventuele) additionele financieringsbehoefte


2. Historie onderneming

 • Beschrijving onderneming
 • Successen uit verleden m.b.t. producten/diensten
 • Aanleiding voor turnaround


3. Analyse van de omgeving

 • Branche/Industrie
 • Product-marktsectoren
 • Kracht van de concurrentie
 • Bedreiging nieuwe toetreders/substituut-producten
 • Beschrijving belangrijkste afnemers en leveranciers


4. Operationele analyse

 • Sterke en zwakke punten van het bedrijfsproces in kaart
 • Mogelijkheden voor verbetering


5. Beschrijving van de gewenste situatie na de turnaround

 • Hoe zal de onderneming bekend staan in de markt?
 • Wat zal de cultuur zijn?
 • Wat is de visie van waaruit de onderneming gaat opereren?


6. Gedetailleerde turnaround strategie

 • Belangrijkste producten/services voor de toekomst
 • USP’s/Onderscheidend karakter
 • Markten welke je zult gaan betreden
 • De (nieuwe) afnemers
 • Bezuinigingen/efficiëntieverbeteringen die je zult doorvoeren


7. Operationele actieplannen

 • Operationalisering plannen
 • Concrete stappen, inclusief beoogde effecten en verwachte tijdsduur


8. Financiële prognoses

 • Uitwerking in cijfers van strategische en operationele acties
 • Basis voor (eventuele) financiële herstructurering
 • Inzicht t.b.v. (eventuele) onderhandelingen met betrokken investeerders/crediteuren


9. Implementatieproces/ tijdschema

 • Beschrijving plan van aanpak
 • Belangrijkste mijlpalen om te realiseren
 • Welke indicatoren
 • Tijdschema voor rapportage aan externe belanghebbenden
 • Plan voor interne communicatie


10. Risicoanalyse

 • Risicoafweging in plan voor de externe partijen
 • Risk-reward ratio


Dit artikel kwam tot stand met medewerking van prof. Jan Adriaanse van Turnaround PowerFactory