Geld besparen met gesubsidieerd personeel

Overweeg je om nieuw personeel in dienst te nemen? De overheid betaalt mee. Een overzicht van loonsubsidies en belastingvoordelen.

Markten trekken weer aan. Tijd om te investeren in nieuw personeel. Er is een oerwoud van loonsubsidies en belastingvoordelen. Als je daar slim van gebruik maakt, kun besparen op loonkosten. De interessantste loonsubsidies:.

1. Loondispensatie

Mensen die door ziekte of een handicap al op jonge leeftijd moeilijk of niet in staat zijn om te werken, komen in aanmerking voor een uitkering voor jonggehandicapten: de Wajong-uitkering. Er geldt een speciale regeling. Wanneer zij als gevolg van hun ziekte of handicap minder productief zijn dan andere collega’s betaalt het UWV tijdelijk een deel van de salarisstrook. Het UWV WERKbedrijf om na te gaan of je hiervoor in aanmerking komt. Je kunt voor de werknemer een loondispensatie van een halve dag tot vijf jaar krijgen. Verlengen is mogelijk.

Direct aanvragen: loondispensatie Wajong

2. Loonkostensubsidie

Het UWV heeft het over ‘zeer moeilijk plaatsbare werkzoekenden’. Denk aan dezelfde groep als hierboven beschreven. Maar ook ex-gedetineerden, laagopgeleiden en voormalige drugsverslaafden vallen hieronder. Voor hen kennen we in Nederland de zogeheten ‘aanvraag loonkostensubsidie’. Om daarvoor in aanmerking te komen, stelt de sta je uiteraard wel een aantal voorwaarden. Zo moet de persoon in kwestie momenteel een uitkering ontvangen, is hij de 50 nog niet gepasseerd en heeft hij niet eerder bij je gewerkt. Bovendien ben je verplicht om hem een contract aan te bieden voor één jaar en heb je de intentie uitgesproken om de overeenkomst met minimaal nog een half jaar te verlengen.

Interesse? Vraag deze loonkostensubsidie dan wel aan binnen drie maanden nadat de werknemer bij je aan de slag is gegaan. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan vult de staat de salarisstrook aan. Maximaal een jaar tot 50 procent van het wettelijk minimumloon.

Direct aanvragen: aanvraag loonkostensubsidie

3. Aanpassingen werkplek

Vaak gehoord: voor een werknemer met een ziekte of handicap moet ik extra kosten maken om de werkplek aan te passen. Geen nood, ook daarmee helpt de overheid u een handje. Het gaat hierbij om de zogeheten niet meeneembare voorzieningen als een speciale bureaustoel of een andere pc. Je dient de werknemer in kwestie dan wel een contract voor minimaal zes maanden te hebben aangeboden.

Direct aanvragen: subsidie voorziening werkgever

4. Premiekorting

Op zoek naar een ervaren kracht? Wie een wat oudere werknemer in dienst neemt, komt in aanmerking voor interessante premiekortingen. Voor de groep vijftig tot 62 jaar kan je voordeel oplopen tot 6500 euro per jaar. De regelinge geldt voor maximaal drie dienstjaren. Wie in aanmerking wil komen voor deze korting, heeft een doelgroepverklaring van het UWV nodig. Dit geldt als bewijs dat je nieuwe medewerker op de dag voor de indiensttreding een uitkering genoot. De werknemer  moet de doelgroepverklaring aanvragen. Voor het in dienst hebben van werknemers van 62-plus: bij een dienstverband van tenminste 36 uur per week heb je recht op een premiekorting die kan oplopen tot 2750 euro per jaar. Bij de pensioengerechtigde leeftijd van 65 is het met deze financiële meevaller overigens gedaan.

Premiekortingen zijn er overigens ook voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Meer informatie daarover leest u op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie: premiekorting werknemers

5. Scholingsbonus

Neem een pas ontslagen werknemer aan en laat moedertje staat meebetalen aan zijn omscholing. Het kabinet stelde onlangs 12 miljoen euro extra beschikbaar voor deze zogeheten scholingsbonus. De werknemer mag namelijk maximaal drie maanden hebben thuisgezeten. De bonusgrens bedraagt vijftig procent van de totale kosten voor omscholing en heeft een limiet van 2500 euro. In sectoren waar een O&O-fonds of sectorfonds actief is, maak je kans om nog een extra financieel steuntje in de rug te krijgen.

Het zijn niet alleen nieuwe werknemers die de sleutel vormen naar de subsidiepot, zelfs het ontslaan van medewerkers kan je nog wat opleveren. Help hem of haar snel aan een nieuwe job of een start als zelfstandig ondernemer en ontvang daarvoor een beloning van 2500 euro per werknemer. Ook hiervoor geldt weer: de helft van deze herplaatsingskosten zijn voor jouw rekening. Maar toch, best een leuke bonus, toch? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit jaar een budget van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze groep kant gezette werknemers tijdig aan een andere baan te helpen.

Direct aanvragen: scholingsbonus

6. Inburgeren

Voor het in dienst nemen van allochtonen die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn, bestaat ook een regeling. Sinds begin van dit jaar kun je een beroep doen op 'de stimuleringsregeling inburgering op de werkvloer'. Den Haag heeft daarvoor een budget van zeven miljoen euro vastgesteld. De subsidie bedraagt 1000 euro per werknemer en een totale limiet van 25.000 euro. Als tegenprestatie verlangt de overheid het organiseren van activiteiten die de inburgering en taalvaardigheid van een werknemer een versnelling hoger zetten. Wacht overigens niet te lang meer, want je hebt tot maximaal 31 oktober de tijd.

Meer informatie: inburgeren

7. Proefplaatsing

Stel: je staat op het punt om iemand aan te nemen met een ziekte of handicap, maar je twijfelt. Speciaal voor situaties als deze is er de mogelijkheid voor proefplaatsing. Het UWV betaalt in dat geval de uitkering door, zodat je geen loonkosten kwijt bent. Wel is het verplicht een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluitemn. De proefplaatsing geldt voor een periode van drie maanden. Daarin krijg je de tijd om te zien of het matcht. Bij succes volgt een vast dienstverband, uiteraard met de gebruikelijke loonkosten.

Direct aanvragen: proefplaatsing

Met dank aan: Dick Korbijn, subsidieadviseur verbonden aan Raad & Daad

Lees meer:

Lees ook het boek 'Personeelsmanagement'.

>> Sprout organiseert de ChallengerDay 2010. Bekijk de website <<

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!