Groeigeld: Amos Frank, Suikeroom

Moeten we multiculturele ondernemers voortrekken? Esther Kwaks gaat er in Groeigeld over in gesprek met Amos Frank, initiatiefnemer en oprichter van stichting Suikeroom.

Stichting Suikeroom helpt met twee participatiefondsen - samen goed voor 1 miljoen euro - multiculturele ondernemers om sneller succesvol te worden en daarmee rolmodellen en werkgelegenheid te creëren. “We hadden het gevoel dat de beeldvorming rondom mensen met een multiculturele achtergrond niet heel erg positief is”, vertelt oprichter Amos Frank. Als je het nieuws leest, zie je dat de beeldvorming rond die groepen eerder negatief dan positief is, en daar wilden we wat aan doen."

Frank zag veel ‘zachte’ initiatieven voor multiculturele groepen, zoals bezoeken aan het Suikerfeest, maar hij wilde het anders doen. "Het gaat uiteindelijk om het stimuleren van zelfrespect", stelt hij. "Ondernemers die succesvol zijn in wat ze doen, stralen dat uit naar anderen. Daarom willen we ondernemers helpen om snel te groeien. Zij zijn minder ingebed in de netwerken waar Nederlanders wel toegang toe hebben, en kunnen veel hebben aan de kennis, het netwerk en geld van mensen die hier wel geworteld zijn."

Bekijk hieronder het hele interview:

Karin Husslage was hoofdredacteur van Sprout tot april 2015