Kredietcrisis nauwelijks effect bedrijfsovernames

Het economische ontij zal waarschijnlijk nauwelijks effect hebben op het aantal bedrijfsovernames. Tim van der Meer van overnameadviesbureau Marktlink: "Er blijft sprake van een kopersmarkt."

Fusie- en overnameadviesbureau Marktlink heeft tot nu toe weinig gemerkt van de kredietcrisis. "Zoiets heeft altijd een vertragend effect. Maar zelf zullen wij er weinig van merken. Wij richten ons op het mkb, met overnames van één tot dertig miljoen euro. We zagen wel al begin dit jaar dat de markt voor overnames vanaf één miljard op slot zat. Vervolgens is dat plafond steeds omlaag gegaan."

 

Toch zijn de banken strenger geworden. "In oktober waren de banken allemaal nog graag bereid een overname te financieren, op Fortis na natuurlijk. Maar daarna is wel een kentering opgetreden: de banken stellen nu strengere eisen wat betreft het eigen ingebrachte vermogen van de koper, de terugverdienperiode en de rente is verhoogd."

 

Kopersmarkt

Je zou denken dat die eisen zorgen voor minder kopers, maar dat is volgens Van der Meer niet het geval. "Er is nog altijd sprake van een kopersmarkt. Als het aantal potentiële kopers hierdoor halveert kunnen wij alsnog bedrijven verkopen. In principe heb je maar één koper nodig."

 

Sterker, de recessie zou wel eens voor een toename aan kopers kunnen zorgen: "Tijdens een recessie worden veel capabele managers op straat gezet met een flinke gouden handdruk. Die mensen hebben vaak een latente wens om voor zichzelf te beginnen, maar kunnen niet vanaf nul starten vanwege een hoge hypotheeklast en dergelijke belemmeringen. Zij zijn daarom erg geïnteresseerd in het kopen van een bestaand bedrijf of management buy-in en hebben dankzij de handdruk daar ook de financiële middelen voor."

 

Uw bedrijf raakt u dus nog wel kwijt, zo lijkt het. Maar Van der Meer maakt daar wel een aantekening bij: "Mkb-ers die hun onderneming willen verkopen zullen vaker getrapte constructies moeten toepassen of als medefinancier optreden. Deals moeten voorlopig anders gestructureerd worden, omdat de banken nu eenmaal strengere eisen stellen."

 

Branchegevoelig

Ook geldt het positieve nieuws niet voor alle branches. "Die managers zullen niet zo gauw een staalconstructiebedrijf of groenteboer willen overnemen. Zakelijke dienstverleners met een goede financiële basis en handelsbedrijven en producerende ondernemingen die een onderscheidend eindproduct maken, zijn het meest in trek bij die groep."

 

Marktlink bestaat nu 12,5 jaar en begeleidt jaarlijks zo'n vijftig overnames. In die periode heeft Van der Meer de overnamemarkt zien veranderen: "Het aantal management buy-outs is de laatste acht jaar flink gegroeid. Ook zien we dat niet alleen ondernemers die met pensioen gaan hun zaak willen verkopen. Tegenwoordig zijn er meer ondernemers die hun bedrijf zien als een manier om geld te verdienen en carrière te maken. Die zien op een gegeven moment dat ze hun bedrijf zelf niet meer verder kunnen of willen laten groeien en gaan iets nieuws beginnen. Ik vind dat een positieve ontwikkeling, want het stimuleert de economische groei."