Meer allochtonen, meer omzet

Een divers personeelsbestand leidt niet bij ieder bedrijf tot meer omzet, maar het kost ook niets extra. Volgens TNO kan een ondernemer niet zonder.

TNO publiceert vandaag het rapport 'De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business' van TNO. Het kennisinstituut ondervroeg voor dit onderzoek twaalf mkb-bedrijven met een etnische diversiteit in hun personeelsbestand. De ondervraagde ondernemers zien in de aanwezigheid van mensen met verschillende etnische en culturele achtergronden verschillende voordelen zoals het beter benutten van de arbeidsmarkt, het vinden van een grotere afzetmarkt en een betere bedrijfsvoering.

Nadelen
De genoemde voordelen vertaalt zich voor het bedrijf in meer winst, groei in personeel en besparing op werving- en uitzendbureaus doordat men makkelijker aan personeel kan komen. Wel zult u moeten investeren in een zorgvuldig personeelsbeleid, schrijft TNO.

HR-beleid
Een goed personeelsbeleid is overigens niet alleen in het belang van de allochtone werknemers, ook hun autochtone collega's profiteren hiervan, stellen de onderzoekers. Waar moet zo'n goed HR-beleid aan voldoen? ‘Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij vooral het zorgen voor een open sfeer, heldere afspraken rond omgangsvormen en manieren van werken, werken aan zelfvertrouwen en ontplooiingsmogelijkheden van medewerkers, goede communicatie en aandacht voor het individu', valt in het rapport te lezen.

Geen allochtoon
Bij de meeste ondervraagde entrepreneurs is de diversiteit als vanzelfsprekend ontstaan. Slechts een enkel bedrijf heeft er bewust voor gekozen om mensen met een andere afkomst in dienst te nemen. Volgens het rapport van TNO kunnen de gevolgen desastreus zijn wanneer u blijft weigeren allochtonen in dienst te nemen: ‘Zonder allochtone medewerkers is er gewoon te weinig personeel en komt het voortbestaan van de organisatie in gevaar.' Jetta Klijnsma, staatsecretaris van Sociale Zaken, benadrukt het belang nogmaals: "Een divers personeelsbestand blijkt in veel gevallen bij te dragen aan de vitaliteit en continuïteit van een onderneming."

Checklist
Vraagt u zich af of het zinvol is om binnen uw organisatie aan de slag te gaan met diversiteit? In het rapport zit een checklist (pdf) waarmee u zelf kunt vaststellen wat de meerwaarde van diversiteit voor het bedrijf kan zijn en aan welke voorwaarde u dan moet voldoen. Het is een driestappenplan waarin u achtereenvolgens analyses kunt maken omtrent de vraag wat diversiteit u zou kunnen opleveren, welke randvoorwaarden en investeringen daarvoor nodig zijn, en of het voor u de moeite waard is om u meer op diversiteit te richten.

 

 

Door: Mariska Habets

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!