Overtuig uw bank om uw export te financieren

U groeit uit de Nederlandse voegen en wil uw producten gaan exporteren? Daar is kapitaal voor nodig. De EVD heeft een handige checklist samengesteld om dat bij een bank los te krijgen.

1. Hoe staat uw bedrijf er voor?
Wat is uw achtergrond en ervaring als ondernemer en van uw exportmanager(s)? Hoe staat uw bedrijf er financieel voor? Wat is uw marktpositie? Welk(e) product(en) gaat u exporteren?
Lees verder

 

2. Waarom wilt u exporteren?
Wat zijn uw strategische overwegingen om te exporteren? Ziet u mogelijkheden voor hogere marges? Wilt u uw risico's beter spreiden? Is uw thuismarkt verzadigd?
Lees verder

 

3. Waarheen gaat u exporteren?
Heeft u marktonderzoek gedaan? Wie is uw doelgroep? Hoe onderscheidt u zich van uw concurrenten op de exportmarkt? Voldoet uw product aan alle kwaliteitseisen, verpakkingsvoorschriften en andere wettelijke bepalingen van het exportland?
Lees verder

 

4. Wat zijn uw exportdoelstellingen?
Wat zijn uw doelstellingen voor omzet, winst en marktpositie? Wanneer gaat u die realiseren?
Lees verder

 

5. Hoe gaat u de exportmarkt bewerken?
Wat is uw entreestrategie? Gaat u activiteiten ontplooien via een distributeur, agent of direct vanuit uw eigen bedrijf? Wat is uw marketingmix?
Lees verder

 

6. Is uw onderneming klaar voor export?
Kan uw onderneming het extra werk aan? Delen uw medewerkers uw exportambities? Zijn zij bekend met de wijze van zakendoen op de exportmarkt? Hebben zij voldoende talenkennis? Is de relevante wet- en regelgeving bekend? Weten uw medewerkers wat er bij internationaal transport
komt kijken? Hebben zij voldoende kennis over de financiële afwikkeling van exporttransacties?
Lees verder 

 

7. Hoe houdt u uw debiteurenrisico beheersbaar?
Heeft u algemene voorwaarden voor export opgesteld? Welke betalingstermijn staat u uw klanten toe? Hoe beoordeelt u de kredietwaardigheid van uw afnemer? Hoe gaat u om met kredietrisico's? Hoe (snel) signaleert u betalingsachterstanden? Wat is uw incassobeleid?
Lees verder

 

8. Hoe houdt u uw overige exportrisico's beheersbaar?
Hoe gaat u om met transportrisico, productaansprakelijkheid en eventuele valutarisico's?
Lees verder

 

9. Hoe groot is uw kredietbehoefte?
Wat is uw verwachte exportopbrengst? Hoe hoog zijn de daaraan verbonden kosten? Wat is de
doorwerking van uw exportactiviteiten op uw kasstromen? Hoeveel werkkapitaal komt u wanneer
tekort? Hoeveel daarvan kunt u uit uw overige activiteiten financieren? Hoeveel geld heeft u nodig?
Lees verder

 

10. Alternatieve financieringsbronnen?
Komt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit overheidsregelingen, zoals het Programma Starters op Buitenlandse Markten of de Borgstellingsregeling voor het mkb? Is financiering vanuit Europese fondsen of multilaterale banken een optie? Heeft u de mogelijkheden bij business angels of venture capitalists onderzocht?
Lees verder

 

Meer informatie over internationaal ondernemen vindt u hier.

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!