Zo check je de kredietwaardigheid van een klant (10 tips)

Betalen

Als ondernemer wilt je zoveel mogelijk zekerheid dat klanten de rekening betalen voor jouw product of dienst. Honderd procent zekerheid krijg je nooit, maar het goed checken van een (potentiële) klant geeft een indicatie. legt Sprout-expert Patrick van Kemenade uit.

Ondanks dat het aantal faillissementen afgelopen paar jaar is gedaald, blijft het aantal faillissementsaanvragen in Nederland relatief hoog. Een van de redenen hiervan kan slecht betalende klanten zijn. Om zelf dus niet in de financiële problemen te raken en je bedrijf optimaal te kunnen laten groeien, is het belangrijk een credit check uit te voeren voorafgaand een zakelijke relatie.

Bij het controleren van de kredietwaardigheid wordt er vaak direct gedacht aan het laten opstellen van een kredietrapport bij een externe partij. Dit is een zeer goede mogelijkheid, waarmee er met weinig inspanning een hoop informatie vrijkomt over een (potentiële) klant. Maar het is ook mogelijk zelf de kredietwaardigheid te checken. Dat wordt hieronder in negen tips uitgelegd, aangevuld met een extra tip voor het checken van je eigen kredietwaardigheid.

1. Houd de betalingshistorie van klanten bij

Een deel van de externe data over de kredietwaardigheid van een klant is vaak al verouderd voordat je het gelezen hebt. Hierdoor is het een goede tip om zelf goed bij te houden hoe klanten betalen. Doen zij dit binnen de betalingstermijn of betalen zij standaard buiten dit termijn. Door dit zelf goed bij te houden, is het mogelijk snel in te grijpen wanneer een klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

2. Check Google en sociale media

Ook is het goed via Google en sociale media onderzoek te doen naar een klant. Alle positieve en negatieve berichten kunnen je een duidelijker beeld geven over een klant. Let hierbij wel op dat je ook verder kijkt dan de eerste paar berichten. Deze berichten worden namelijk vaak gemonitord door het bedrijf zelf en zijn daarom vaak nog positief van aard. Het is hierbij slim om de woorden ‘fraude’ en ‘klachten’ toe te voegen. Ook is het belangrijk bij kleine ondernemingen te zoeken op de naam van de eigenaar. Door deze woorden toe te voegen is de kans groter dat je een duidelijker beeld kan schetsen over een klant.

3. Raadpleeg je eigen netwerk

Een handige tip is om gebruik te maken van je eigen netwerk. Zo kunt je meer te weten komen over een (nieuwe) organisatie door organisaties binnen diezelfde branche te contacteren. Zij kunnen je misschien meer informatie verschaffen over die klant. Organisaties binnen eenzelfde branche weten namelijk vaak hoe het er financieel aan toe gaat met mede organisaties.

4. Controleer de identiteit bij de Kamer van Koophandel

Basisinformatie kan gevonden worden bij de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK beschikt over jaarrekeningen van alle Nederlandse organisaties. Op basis van jaarrekeningen kan er inzicht verschaft worden in de financiële status van ondernemingen. Kijk bijvoorbeeld naar de winstgevendheid van een klant. Is de verhouding tussen winst en omzet gezond of leidt een klant verlies?

Ook kan je kijken naar de solvabiliteit, oftewel de verhouding tussen eigen vermogen en het balanstotaal. Dat laat zien of je klant afhankelijk is van andere bedrijven. Houd er wel rekening mee dat een jaarrekening enkel een momentopname is en minder actueel kan blijken op moment van weergave. Tegen betaling geeft de KvK meer inzicht in de financiële stand van zaken van een onderneming

5. Wanneer zijn cijfers ingediend?

Ook is het van belang te kijken naar wanneer een klant voor het laatst cijfers ingediend heeft bij de KvK. Is dit voor langere tijd niet gedaan, dan kan dit duiden op financiële problemen en is de klant dus minder kredietwaardig.

6. Check het insolventieregister

Bij het vaststellen van de kredietwaardigheid, is het altijd goed te kijken naar het insolventieregister. Hier staan namelijk alle faillissementen van ondernemingen en personen bijgehouden. Is een (potentiële) klant in het verleden betrokken geweest bij een faillissementen, dan doe je er verstandig aan om voorzichtig te zijn bij het aangaan van een zakenrelatie.

7. Vraag uittreksels op bij het Kadaster

Het is aan te raden om via het Kadaster uittreksels op te vragen, om te zien of een onderneming onroerend goed heeft staan op naam en of daar hypothe(e)k(en) op rust(en). Als een onderneming onroerend goed bezit, betekent dit niet direct dat zij voldoende liquiditeiten beschikbaar heeft. Echter vormt dit wel een waardecomponent. Wanneer het bedrag van de hypotheek hoger is dan de geschatte waarde van het onroerend goed, dan is het mogelijk dat die waarde negatief is.

8. Heeft de onderneming octrooien?

Ook doet je er goed aan om te zoeken in octrooiregisters naar (geldige) octrooien die waarde vertegenwoordigen van een onderneming. Een octrooi zegt niet direct iets over de kredietwaardigheid, maar het draagt wel bij aan een betere inschatting van een onderneming.

9. Risico bespreken met een kredietrapport

Mochten bovenstaande tips niet genoeg informatie verschaffen om de kredietwaardigheid van een klant te beoordelen, dan is het mogelijk om via externe partijen een kredietrapport op te laten stellen. Voor kredietrapporten van ondernemingen zijn verschillende organisaties die je hierbij kunnen helpen. Wilt je echter de kredietwaardigheid van een particulier bekijken, dan kunt je terecht bij het Bureau Kredietregistratie, ook wel bekend als BKR.

10. Bereken zelf je eigen kredietwaardigheid

Naast inzicht in kredietwaardigheid van je klanten is het ook slim om je eigen kredietwaardigheid te berekenen. Vooraf aan het berekenen van de kredietwaardigheid is het goed om naar de balanspositie te kijken van je onderneming. Deze dient namelijk gezond te zijn. Een onderneming hoort voldoende eigen vermogen te hebben ten opzichte van het totale vermogen.

Gangbaar is dat het eigen vermogen 30 procent van het totale vermogen bedraagt. Aan de passivazijde (rechterzijde) van de balans kan het eigen en totale vermogen gevonden worden. Aan deze zijde wordt kort samengevat hoe de bezittingen van de activakant zijn gefinancierd.

Bij de activakant zie je voorraden, debiteuren en vastgoed. Aan de passivazijde staan het eigen vermogen, de crediteuren en de financieringen bij een bank of andere partij.

Crediteuren zijn de kortlopende schulden van een onderneming. Om deze schulden af te kunnen lossen dient een (potentiële) klant aan de andere kant bezittingen hebben om die schulden af te lossen. Idealiter zijn dit liquide middelen, ofwel geld dat op de rekening staat en ook beschikbaar is. Debiteuren kunnen op redelijk korte termijn beschikbaar zijn, indien deze binnen dertig dagen beschikbaar zijn. Dit is enkel wanneer het debiteurentermijn dertig dagen bedraagt.

Dit debiteurentermijn kunt je zelf eenvoudig berekenen. Met deze makkelijke rekensom bereikt je de debiteurentermijn en kun je bekijken of je kredietwaardig bent. In deze som wordt er gerekend met het debiteurensaldo en de omzet. De uitkomst geeft de debiteurentermijn van een onderneming, oftewel de gemiddelde doorlooptijd van de debiteuren.

Zo bereken je de gemiddelde krediettermijn van debiteuren:

Gemiddeld debiteuren saldo
------------------------------- x 365 dagen
Jaar omzet

Hoe lager het aantal dagen, hoe beter. Een debiteurentermijn van meer dan 30 dagen, betekent dat er ruimte is voor verbetering.

Voorbeeld:

Debiteurensaldo aan einde boekjaar 1: €700.000
Debiteurensaldo aan einde boekjaar 2: €400.000

Omzet in boekjaar 2: €1.500.000 

Wanneer je bedrijf dus een gemiddeld debiteurensaldo heeft van 550.000 (zie berekening hierboven) en een omzet heeft van €1.500.000, dan is de krediettermijn debiteuren:

€550.000
------------ x 365 dagen = 114 dagen
€1.500.000

Als je deze berekening maakt kun je zien of strak genoeg op je debiteuren zit. Wanneer er aan de activakant onvoldoende middelen zijn om aan alle kortlopende schulden te voldoen, dan ben je minder kredietwaardig.

Patrick van Kemenade is productspecialist en marketeer bij Paylex.nl,