Zzp'er die huurt mag zijn woning aftrekken, koper niet

Feest bij ondernemers die vanuit hun huurwoning werken: de Hoge Raad heeft bevestigd dat ze de volledige huur ten laste van de winst kunnen brengen. Ondernemers met een koophuis hebben - meestal - het nakijken.

Als zelfstandig ondernemer de kosten voor een werkruimte in je woning opvoeren als bedrijfskosten? De Belastingdienst geeft je weinig kans: alleen onder heel strikte voorwaarden – het moet onder meer gaan om zelfstandige ruimte met eigen opgang en sanitair, die je aan derden zou kunnen verhuren – is dit mogelijk.

Maar als het gaat om een huurwoning liggen de zaken sinds vorige week definitief anders. De Hoge Raad heeft in een zaak van een zzp'er in de bouw die in 2010 de huur van zijn woning had opgevoerd als bedrijfskosten bepaald, dat het huurrecht is aan te merken als zakelijk recht en daarmee aftrekbaar wordt van de winst. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de ondernemer voor het privégebruik van de woning een bedrag aan de winst zal moeten toevoegen.

Dat biedt aardige perspectieven voor de hurende zzp'er die zijn belastingaangifte over de afgelopen jaren nog niet definitief heeft gemaakt. De betreffende ondernemer had 9835 euro huur ten laste van zijn winst gebracht en 2700 euro als onttrekking wegens privégebruik bijgeteld. Het saldo is toch een leuke meevaller, die waarschijnlijk in de belastingjaren na 2010 nog lekker doortikt. 

Tegenspraak

Het oordeel van de Hoge Raad komt niet helemaal uit de lucht vallen: een tijd geleden oordeelden gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem en Noord-Nederland al in dezelfde lijn, maar in Den Haag waren de rechters het vorig jaar niet eens met de mogelijkheid het huurrecht te behandelen als ware het een bedrijfsmiddel. De Hoge Raad maakt aan die tegenspraak nu een einde.

Ook de fiscus zelf volgde in zijn 'rekenhulp werkruimte' al de lijn die de Hoge Raad nu heeft bekrachtigd: wie een woning huurt en voor meer dan 10 procent (van de oppervlakte) gebruikt voor zijn onderneming, komt voor aftrek van de huur (plus de vaste lasten naar rato van het zakelijk gebruik) in aanmerking.

Keuze

De keuze om het huurrecht tot het ondernemingsvermogen te rekenen, kun je wel maar één keer maken: bij de start van de onderneming of de aanvang van de huur. De bijtelling voor privégebruik bestaat dan uit een vast percentage (meestal 1,8 procent) van de WOZ-waarde: het 'woningforfait'. De eventuele huurtoeslag reken je dan ook tot je winst.

De uitspraak geldt met terugwerkende kracht. Dit betekent dat zzp’ers die nog aangifte moeten doen of waarbij de aangifte nog loopt, de huurkosten al mogen opvoeren als aftrekpost.

Dat klinkt goed voor de hurende ondernemer. Maar voor hun collega's die hun woning in eigendom hebben, verandert er dus helemaal niets na de uitspraak van de hoogste rechter.

Philip Bueters is redacteur van Sprout.nl en schrijft over ondernemen, innovatie en technologie.

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!