Het kan echt! Ondernemers werken samen

Als de nood hoog is? Uit een onderzoekje blijkt dat ondernemers op dit moment meer de samenwerking willen opzoeken met andere ondernemers.  

Uhm, maar een ondernemer is toch een zakelijke einzelgänger? Die toch zijn eigen business als een moederkloek bewaakt en vooral niet deelt met andere ondernemers? Nou niet helemaal meer, blijkt uit een enquete die is uitgevoerd door IBM (IBM Global CEO Study 2012, een onderzoek onder 1709 MKB-directeuren). 

Bijna 70 procent van de ondervraagde directeuren zegt naar intensieve samenwerking te streven met andere bedrijven. Zij verwachten dat externe relaties een grote rol zullen gaan spelen voor de bedrijfsstrategie. De toenemende complexiteit in de markt en concurrentie hebben ertoe geleid dat voor veel organisaties ‘partnering’ een kernstrategie is geworden. In een markt waarbij bedrijven globaal opereren en contact met veel verschillende bedrijven hebben, is de creatie van een bedrijfscultuur waarin externe samenwerking centraal staat cruciaal. Bedrijven die bekend staan als goede partijen om mee samen te werken zullen sneller handelspartners vinden. Vijftig procent van de directeuren zien ‘partnering’ dan ook als de juiste weg naar innovatie." 

Om innovatief te blijven, houden de directeuren steeds vaker rekening met nieuwe mogelijkheden om relaties met klanten op te bouwen en met hen samen te werken. Zo geeft 71 procent van de directeuren aan dat de individuele behoeften van de klant belangrijk zijn. 

Leren van klanten

De reden voor die intensievere samenwerking is deels ingegeven door de crisis. Klanten zijn veeleisender geworden over de manier waarop, het tijdstip en de locatie waar ze hun producten aangeleverd krijgen. MKB-directeuren hebben door dat ze kunnen profiteren van de unieke inzichten die ze van klanten krijgen. Van de ondervraagde directeuren identificeert 65 procent dan ook het verkrijgen van inzichten in de consumenten als het belangrijkste gebied om in te investeren.

Van de ondernemers binnen het MKB is 64 procet bezig met het creëren van een omgeving waarin samenwerking toegejuicht wordt. Werknemers kunnen dan sneller en beter hun beslissingen maken. Dit leidt ertoe dat directeuren in het MKB naar werknemers zoeken die zich in een atmosfeer van transparantie en samenwerking thuis voelen. Ze zoeken naar toptalenten die comfortabel zijn met verandering, en van hun eigen en ervaringen en van die van anderen kunnen leren. De beste werknemers hebben volgens de directeuren goede interpersoonlijke competenties zoals samenwerking, communicatie, creativiteit en flexibiliteit en kunnen deze succesvol inzetten in de uitvoering van hun werk in een complexe omgeving.
 

Senseo is een bekend voorbeeld van samenwerking (Douwe Egerts en Philips). Lees hoe ook jij in 4 stappen 'samen' een product naar de markt kunt brengen.