Incubator opent deuren voor vluchteling

De gedachte klinkt aannemelijk: vluchtelingen zijn mensen als jij en ik, en dus zitten er volop ondernemers tussen de stroom die Europa intrekt. Incubators for Immigrants wil hen de weg helpen vinden in Nederland, liefst voorzien van een startupvisum.
 

Een van de initiatiefnemers van de stichting is Dennis Vermeulen, zelf specialist in het opzetten van vennootschappen over de grens met INCO Business Group. Dat gaat vooral om Nederlanders die om fiscale redenen naar het buitenland vertrekken of buitenlandse firma's die Nederland opnemen in hun fiscale vluchtroutes. Maar dat bracht Vermeulen nu juist op het idee om 'echte' vluchtelingen te helpen.

De Nederlandse wet biedt voldoende mogelijkheden om je als buitenlandse startup in Nederland te vestigen. Neelie Kroes maakt zich daar met Startupdelta sterk voor, en in de kleine lettertjes staat nergens dat uitsluitend Amerikaanse unicorns toegang hebben tot de regeling. Wel zal de startupondernemer met een innovatief idee moeten komen.

Rompslomp

Het plan: ondernemers kunnen hun plannen uploaden naar Incubator for Immigrants, die belooft de bureaucratische rompslomp rond het startuppen weg te nemen, zodat de vluchteling zich kan concentreren op het ondernemen. Inclusief verblijfsvergunning voor een jaar. INCO doneert voor elke belastingvluchteling die hij naar het buitenland begeleidt, het bedrag dat de stichting nodig heeft om een politieke vluchteling Nederland in te helpen.

Het eerste businessplan is inmiddels binnen, vanuit Syrië. Incubator-bestuurder Arthur van de Graaf moet het nog bekijken. Maar als voormalig directeur van crowdfundingplatform Seeds is het vertrouwd terrein voor hem. "We gaan alle aanvragen behandelen en niet selecteren alsof we investeerder zijn. Onze rol wordt vooral voor ondernemers de belemmeringen wegnemen en ze in verbinding brengen met alle bestaande initiatieven die startups ondersteunen. Wat dat betreft hebben we veel aan ons netwerk: het jeukt bij veel mensen net zoals het bij mij jeukt: je wil zorgen dat mensen kunnen voorzien in hun eigen onderhoud."

Zwart gat

Er zijn twee manieren om het land in te komen: je aanmelden voor een asielprocedure, - 'dan val je in een zwart gat van minimaal anderhalf jaar' - of als toekomstig ondernemer contact opnemen met de IND.

Verwacht Van de Graaf geen heibel met critici die menen dat zijn stichting de grenzen verder openzet via die startuproute? "Daar maak ik graag ruzie over. De vluchtelingencrisis is er een zoals we in jaren niet gezien hebben. Die crisis is er nu eenmaal, en zal niet snel voorbij gaan. Moet je dan niet proberen er iets constructiefs mee te doen, door vluchtelingen te zien als meer dan alleen dat? Als je ze vanaf dag 1 uit hun isolement haalt en met de juiste mensen in contact brengt, kunnen ze een bestaan opbouwen." 

Voorbeelden

Mede-bestuurder Rikko Voorberg, eerder betrokken bij de Amsterdamse Vluchtkerk, heeft genoeg voorbeelden van vluchtelingen die ondernemen. "Maar die willen geen publiciteit: als asielzoeker mag je helemaal niks, en wie vluchtelingen aan het werk zet, riskeert een boete van tienduizend euro."

De startuproute kende hij nog niet, voordat Vermeulen zich bij hem meldde. "Ik ken genoeg mensen die met stunt- en vliegwerk proberen vluchtelingen iets te doen te geven. Het is uitermate frustrerend. Als iemand 3 jaar in een AZC verplicht heeft zitten niksen, wordt het wel moeilijk om opeens enthousiast te gaan ondernemen."

Philip Bueters is redacteur van Sprout.nl en schrijft over ondernemen, innovatie en technologie.