Importeren

Slimme ondernemers kijken over de grens. Er zijn genoeg producten in het buitenland die (nog) niet in Nederland geïntroduceerd zijn. Maar ook voor goedkope grondstoffen of halffabrikaten gaat u naar het buitenland.

Geen import zonder gedegen kennis van de markt. Doe niet alleen onderzoek in het exportland, onderzoek ook de interne markt.
Weet waar u aan begint bij import.

 

Ken de markt, branche en doelgroep. Weet wat er speelt, wat de concurrentie doet en wat de consument graag wil hebben. Marktonderzoek is essentieel. Kijk ook of u uw producten niet in andere landen gemakkelijker en vooral goedkoper kan kopen. Importeren is de ideale mix tussen de beste prijs, kwaliteit en leveringsvoorwaarden bij de meest betrouwbare leverancier.

 

Probeer zoveel mogelijk informatie over de oorsprong van het product te achterhalen. Check wie de verschillende aanbieders zijn en in welke landen zij tegen welke prijzen actief zijn. Ga zeker niet met de eerste de beste partij in zee, maar probeer verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.


Checklist productimport: 

 • Het product is goedkoop te verkrijgen in het buitenland. Zelfs met transport- en verzekeringskosten en douanerechten blijft het buitenlandse product goedkoper dan een eventueel vergelijkbaar product in Nederland; 
 • Het product dat u gaat importeren is uniek - nieuw op de Nederlandse markt – of een aanzienlijke verbetering op bestaande producten (in prijs of kwaliteit); 
 • Hou rekening met wet- en regelgeving. Europese wetten worden steeds belangrijker bij import.


Heffingen
Staar u niet blind op de prijs. Import komt nooit zonder heffingen. Houd daarom rekening met: 

 • transport en verpakking 
 • etikettering 
 • keuringskosten 
 • lokaal transport
 • opslagkosten 
 • laad- en loskosten 
 • bankkosten 
 • kosten internationaal transport 
 • verzekeringskosten 
 • havengelden (bron: KvK import checklist)


Maak strikte afspraken met exporteurs. Leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en de prijs moeten vooraf vast staan. Denk ook aan uw personeel. U moet niet de enige zijn met contacten met de exporteur. Verdeel kennis in de organisatie.


Op zoek naar veel aanbieders? Ga eens naar een vakbeurs. Op www.expodatabase.com vindt u een overzicht van de aankomende evenementen.


Begin niet aan importeren als:

 • U onvoldoende liquide middelen beschikt;
 • Het product mogelijk niet voldoet aan de voorschriften voor de Nederlandse markt;
 • U kunt niet voldoende tijd vrijmaken om het product in te kopen, te marketen en te verkopen.


Lees ook:

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!