Zakendoen in de Europese Unie

Nederlandse ondernemers die actief zijn in andere landen van de Europese Unie (EU) weten het: in het almaar uitdijende bondgenootschap is het goed zakendoen. De afstanden zijn relatief klein terwijl de infrastructuur goed is, de culturele verschillen zijn te overbruggen, de euro neemt risico’s van koerswisselingen weg en Europese wet- en regelgeving slecht nationale handelsbarrières.

Niettemin krijgen diezelfde ondernemers onherroepelijk te maken met de ambtenarij van het bondgenootschap, dat berucht is om zijn ondoordringbare woud van instanties, organisaties, wetten en regels. Hoe kom je erachter of je in aanmerking komt voor subsidie? Of hoe je meedingt in een Europese aanbestedingsprocedure? Sprout helpt je op weg.

 

Enterprise Europe Network

Dit netwerk, in het leven geroepen door de EU, noemt zich ‘dé plek voor al uw vragen over ondernemen en innoveren in Europa’. Verdeeld over 40 Europese landen – het netwerk heeft dus een groter geografisch bereik dan de EU, die immers 27 lidstaten telt – zijn er meer dan 550 instanties lid van. Denk aan Kamers van Koophandel, exportpromotiebureau’s, technologische centra, universiteiten en allerhande overheidsinstanties.

 

Doel van het netwerk is om de 23 miljoen ondernemers van Europa meer zaken met elkaar te laten doen. De achterliggende gedachte is dat Europa’s economieën zo beter met elkaar vervlochten raken, waardoor Europa beter als economisch blok kan concurreren met andere economische regio’s in de wereld. Het AgentschapNL, en Syntens vormen het Nederlandse deel van het netwerk en bieden als zodanig verschillende diensten aan.

 

1. Oriënterende informatie 

Een van de eerste zaken waarnaar je als ondernemer op zoek gaat is informatie over het land waarin je zaken wil doen. Dergelijke informatie is te vinden op de website Enterprise Europe Network, zij het via een verwijzing naar de algemene landenpagina van de website van NL EVD Internationaal. Daar vind je na keuze van een land verdere informatie via kopjes als ‘Buitenlandse handel’, ‘Praktijk van het zakendoen’ en ‘Nationale wetgeving’. Blijf je niettemin zitten met vragen, dan kun je contact opnemen met de marktadviseur van het betreffende land. Overigens is ook de pagina over de EU handig.

Weet je eenmaal in welk land je moet zijn, dan kun je op zoek naar zakenpartners. Via de database van Enterprise Europe Network, waarin zo’n 4000 bedrijven zitten, kun je die potentiële partners zelf opsporen. Onderdeel worden van de database kan door je profiel achter te laten.

 

2. Uitleg over wetten en regels 

Behalve informatie over landen en zakenpartners, kunnen ondernemers bij het Enterprise Europe Network tevens informatie vinden over Europese wet- en regelgeving. Bepaald geen overbodige luxe, want veel ondernemers krijgen al hoofdpijn als ze eraan denken. Toch vergemakkelijken EU-wetten veel. Zo stroomlijnt het Europese principe ‘vrij verkeer van goederen’ internationaal productvervoer binnen de EU. CE-markering bespoedigt dat proces nog door aan te geven dat producten aan alle Europese eisen voldoen. Vanaf 28 december 2009 gaat bovendien ook het principe ‘vrij verkeer van diensten’ gelden met het in werking treden van de dienstenrichtlijn.

 

Ook van belang voor ondernemers is de aanbestedingswet, die zich richt op gelijke concurrentie binnen de EU. De wet stipuleert dat EU-overheden boven een bepaald bedrag hun aanbestedingen openbaar moeten maken, zodat iedereen een offerte kan insturen.

 

3. Waar te zoeken naar Europees geld?

Er zijn nogal wat Europese geldpotten voor ondernemers. Alleen: zie ze maar eens te vinden. Om die reden informeert het Enterprise Europe Network ondernemers over de Financiering van projecten (lees: subsidies). De belangrijksten hiervan zijn de zogeheten Structuur- & Cohesiefondsen. Die hebben tot doel om achtergebleven regio’s in Europa te helpen ontwikkelen door het stimuleren van internationaal ondernemerschap. Hiervoor heeft de EU 347 miljard euro beschikbaar over de periode 2007-1013. Ook niet onbelangrijk is het Zevende Kaderprogramma, kortweg KP7. In dit fonds stelt de Europese Commissie tot 2013 zo’n 50 miljard euro beschikbaar voor technologisch onderzoek en ontwikkeling. Voor vragen over dit programma kunnen ondernemers terecht bij het expertisecentrum EG-liaison van AgentschapNL.

 

Uw Europa

Het Enterprise Europe Network is niet de enige plek om in de gaten te houden voor ondernemers binnen de EU. De Europese Commissie (EC) heeft namelijk twee portals ingericht waarop je in maar liefst 21 Europese talen informatie vindt over het land waarin je zaken wil doen. Op het portal Uw Europa selecteer je op een landkaart het land van je keuze, om daarna via een zevendelig stappenplan uitleg te krijgen over thema’s als een bedrijf oprichten, zakenpartners zoeken, belasting betalen en voldoen aan milieueisen. Per e-mail of online kun je vragen stellen aan medewerkers. Het Europese portal voor het MKB steekt daartegen nogal bleek af, aangezien er zóveel informatie opstaat dat de argeloze bezoeker er al snel gedesoriënteerd van raakt.

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!