Zo groei je als franchise-ondernemer

Yoghurt Barn

De franchisesector in Nederland groeit al een paar jaar op rij, in 2017 steeg het aantal formules van 794 naar 825. Sprout-expert Esther Brons-Stikkelbroek legt uit hoe jij ook kunt groeien met franchise en waar je op moet letten 

Franchise is een samenwerkingsvorm tussen zelfstandige ondernemers gericht op de afzet of distributie van goederen of diensten. De betrokkenen maken daarbij gebruik van een gemeenschappelijk merk. De franchisegever is de eigenaar van dat merk; de franchisenemers gebruiken het merk tegen betaling. 

Merkdenken

Het merk waaronder je als franchisegever handelt, is je meest waardevolle bezit. De klant baseert zijn aankoopgedrag immers op wat hij weet of wat hij denkt te weten van een merk. Een klant heeft daarbij weinig interesse in wie de eigenaar van dat merk is, hij kijkt vooral naar het imago. Dat merkimago is van essentieel belang.

Exact om die reden investeren franchisegevers tijd, geld en energie in het ontwikkelen, bewaken en onderhouden van hun merk. De klant weet zo exact wat hij kan verwachten, bij voorkeur nog voordat hij de winkel binnenloopt.

Verwachtingen

Belangrijk is dat iedere klant telkens voor de volle honderd procent tevreden is en dat zijn verwachtingen worden waargemaakt of, beter nog, worden overtroffen. De verwachtingen van die klant en zijn daadwerkelijke beleving tijdens het winkelen, zijn van groot belang voor de waarde van het merk. Met die verwachting valt of staat de reputatie van het merk. 

En dat geldt niet alleen bij het winkelen in een eigen winkel of hoofdkantoor, maar voor iedere locatie, eigen winkel, franchisewinkel, shop-in-shop of webshop. De klant verwacht dat hij overal, bij iedere aankoop, in iedere winkel, hetzelfde behandeld wordt. Treft hij iets anders aan, dan gaat dit ten koste van het imago van het merk en daarmee van de waarde ervan.

Duidelijke spelregels

Als je wilt groeien met franchise, dan doe je er goed aan jouw merk te beschermen onder andere door het stellen van duidelijke spelregels voor het gebruik ervan. Die spelregels moeten voor alle betrokkenen helder en duidelijk te zijn. 

Daarnaast is het verstandig om tijdig voldoende informatie met geïnteresseerde kandidaten uit te wisselen. Zowel over de organisatie, het merk en de spelregels als over de onderneming van de kandidaat en diens verwachtingen. Je moet tenslotte allebei kunnen inschatten of de samenwerking een succes kan worden. Daarbij is het van belang dat alle informatie correct en betrouwbaar is. 

Als algemene regel geldt in ieder geval dat franchisegevers zorgvuldig moeten omgaan met te enthousiaste succesbeloftes aan nieuwe toetreders of met het verstrekken van financiële informatie. Dit in verband met de mogelijke aansprakelijkheid voor tegenvallende resultaten.

Samenwerken aan succes

Iedere beoogd franchisegever dient zich te realiseren dat franchisenemers een belangrijke rol spelen in het succes van de onderneming. Zij delen mee in dat succes, maar zijn ook medeverantwoordelijk voor het realiseren ervan. Als zij de verwachtingen van de klant waarmaken, is de reputatie van het merk veiliggesteld. Als zij de klant teleurstellen, gaat dit ten koste van de reputatie van het merk.

Een franchisegever heeft dan ook oog voor de belangen van de franchisenemers en geeft hen graag de juiste instrumenten in handen voor het realiseren van succes. Bovendien zal hij de spelregels willen handhaven, simpelweg omdat hij begrijpt dat de klant dat verwacht.

De franchisenemer heeft er zelf ook belang bij om die spelregels na te leven. Enerzijds omdat hij dat heeft beloofd, maar anderzijds ook omdat dit in zijn eigen belang is. Het bevordert het aankoopgedrag van de klant.

Franchisewetgeving

Nederland kent geen franchisewetgeving. Wel kennen we de nodige rechtspraak waaruit blijkt wat op dit moment het juridische speelveld is.

Daarnaast bereidt het kabinet een wettelijke regeling voor de franchisesector voor. Hoe de regeling eruit gaat zien is nog niet bekend, maar naar verwachting zal de nadruk liggen op: 1. De uitwisseling van informatie; 2. Het tussentijds wijzigen van een contract; 3. Het overleg tussen franchisegever en franchisenemers en 4. De beëindiging van de relatie. 

Ben je van plan om te gaan groeien met franchise, houdt dan het wetgevingstraject in de gaten. 

Esther Brons-Stikkelbroeck is advocaat en oprichter van DOEN Legal. Esther schrijft graag over verschillende juridische onderwerpen en geeft al jaren cursus op het gebied van franchise. Ze staat bekend om haar kennis, betrokkenheid en toegankelijkheid.