Klein familiebedrijf heeft het nog moeilijk

Ondernemers in familiebedrijven zijn positiever over de economische vooruitzichten voor de komende zes maanden dan een half jaar geleden.

Maar dat betekent niet dat de zorgen voor de eigen onderneming echt afnemen. Vooral kleinere bedrijven hebben het nog moeilijk.

Dat blijkt uit de Van Lanschot Familiebedrijven Barometer die twee keer per jaar de stemming peilt onder directeuren- grootaandeelhouders van middenbedrijven.

Hoewel de ondernemers meer vertrouwen hebben in het eigen bedrijf dan in de branche of de economie in het algemeen, is ruim 40 procent van de dga's pessimistisch over de ontwikkelingen in de eigen onderneming. Het zijn met name de kleinere bedrijven die het moeilijk hebben. De zorgen zijn het grootst in de sectoren horeca, bouw, transport en communicatie. Volgens Lucien Claessens, directeur dga-desk bij Van Lanschot Bankiers blijft vooral prijsontwikkeling voor deze bedrijven een zorg. "Stijgende grondstofprijzen zijn moeilijk door te berekenen, concurrentie uit Azië speelt een rol en de orderportefeuilles zijn nog niet goed gevuld."

Grote bedrijven veerkrachtiger

SENTIMENT ONDER FAMILIEBEDRIJVEN

De Nederlandse familiebedrijven zijn goed voor 50 procent van de werkgelegenheid en 50 procent van het bbp van ons land.

De Van Lanschot Familiebedrijven Barometer peilt elk halfjaar wat ondernemers van familiebedrijven in Nederland verwachtien rond de conjunctuur, actuele issues en hun belangrijkste kopzorgen.

Het onderzoek van deze editie is uitgevoerd tussen 18 april en 18 mei onder dga's van middenbedrijven met minimaal 10 procent van de aandelen in bezit.

De index steeg ten opzichte van december 2010 van 114 tot 121 punten.
Het toegenomen optimisme dat uit de peiling doorsijpelt is volgens Claessens voor een groot deel toe te schrijven aan bedrijven met meer dan 50 werknemers en die actief zijn in zakelijke dienstverlening en handel. Zij hebben positieve verwachtingen voor de omzetontwikkeling in hun bedrijf en maken zich minder zorgen om zaken als debiteurenrisico en liquiditeit dan een half jaar geleden.

Het verschil in veerkracht tussen de kleinere en grotere bedrijven zit  volgens Claessens vooral in de flexibele schil die bij grote bedrijven groter is, waardoor ze beter mee ademen met de conjunctuur. De kleinere ondernemer zou volgens de bankier graag zien dat de deeltijd WW wordt gecontinueerd en de overheid hen in deze fase meer steunt.

Personeel moeilijk te vinden

Een punt van zorg bij bedrijven in alle sectoren, zowel groot als klein, is het vinden van geschikt personeel. Dit speelt bij bijna 60 procent van de ondernemers, en binnen de bouw en industrie het sterkst.

Kleinere bedrijven hebben met name moeite ambachtslieden aan te trekken. Zij stellen dat het ambachtsvak aantrekkelijker moet worden gemaakt. Volgens Bas Kuypers, bestuurslid van de Vereniging Familiebedrijven Nederland (FBNed), moeten ondernemingen echt uit hun stoel komen om er voor te zorgen dat ze personeel van het juiste niveau vinden. “Voor technische beroepen is de vijver om uit te vissen klein. Bedrijven moeten zorgen voor training on the job en stageplekken. Daar zetten ze ook hoog op in, maar eerst moet het personeel wel worden gevonden.”

Het hebben van de juiste papieren speelt hierbij volgens Kuypers een steeds kleinere rol. “Output is van belang. Welk diploma je hebt is veel minder relevant, het gaat om wat je uit je handen laat komen.” Ondernemers onderstrepen dit. Volgens het onderzoek van Van Lanschot vinden zij competenties belangrijker dan een specifieke opleiding. Training on the job is bij 54 procent van de familiebedrijven het meest relevant.

Om het personeelstekort op te lossen huren bedrijven steeds vaker buitenlandse krachten in. Op dit moment heeft vier van de tien ondernemers werknemers uit het buitenland in dienst. Zij hebben volgens de ondernemers meer kwaliteit, een beter arbeidsmotivatie en kosten minder. Het inzetten van meer buitenlandse werknemers is volgens Kuypers echter niet voor elke sector de oplossing.

Lees verder:

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!