Herken eersteklas growth hackers met deze checklist 

Marketing, Team, vergadering, meeting

Een goede growth hacker kan je bedrijfsresultaten een flinke impuls geven. Maar hoe weet je of de growth hacker die bij je komt solliciteren echt goed is? Sarah Bacom van Growth Tribe beschrijft hoe je de 6 belangrijkste kenmerken herkent in een kandidaat.

Eersteklas growth hackers beschikken over vaardigheden en aangeboren capaciteiten waarmee ze optimale groeiprestaties in organisaties kunnen bewerkstelligen. Maar hoe herken je een goede growth hacker? 

Of je nu op zoek bent naar kandidaten in growth engineering, productgroei of groeimarketing, deze checklist helpt je kandidaten te vinden die de eigenschappen hebben van eersteklas growth hackers. 

1. De groeimindset

De beste growth professionals leren hun leven lang. Ze willen continu nieuwe kennis opdoen. Dit wordt een groeimindset genoemd. Professor in de psychologie Carol Dweck legt dit uit in haar boek Mindset: "Deze groeimindset is gebaseerd op de overtuiging dat je basiskwaliteiten iets zijn wat je kunt ontwikkelen door je eigen inspanningen."

Deze groeimindset is de belangrijkste eigenschap waaraan je een eersteklas growth hacker herkent. Waarom? Omdat goede growth hackers opportunistische generalisten zijn. Hun leergewoonten zorgen ervoor dat ze zelfredzaam zijn en over geavanceerde kennis en vaardigheden beschikken. Daardoor zien ze mogelijkheden waar anderen die niet zien. 

Hoe herken je dit in een kandidaat?
Vraag hoe de kandidaat het liefst leert. En waar doet hij of zij nieuwe kennis op? Uit cursussen, online of uit boeken? Leest hij of zij een gevarieerd en interessant scala aan boeken? Kan de kandidaat je dingen vertellen die je nog niet wist, ongeacht de ervaring? 

2. Antifragiel

Antifragiliteit is een waardevolle eigenschap als je werkt onder hoge druk en in intense omgevingen, zoals bij startups, scaleups of ventures. Wie antifragiel is, is dol op chaos en wordt er beter van. Volgens auteur Nassim Nicholas Taleb – die de term introduceerde - "groeien en bloeien antifragiele mensen als ze worden blootgesteld aan vluchtigheid, willekeur, wanorde en stressoren, en houden ze van avontuur, risico en onzekerheid." 

Antifragiele mensen begrijpen niet alleen dat het dagelijkse werk een cyclus van falen en leren is, ze omarmen het. Dit is cruciaal om succes te hebben met growth hacking, aangezien het meeste dat een growth hacker doet zal falen, en moet falen. De beste growth hackers die we kennen belichamen het idee van 'falen om vooruit te komen' als onderdeel van de reis naar succes, naar een grote overwinning.

Hoe herken je dit in een kandidaat?
Gaat de kandidaat routinematig te werk of houdt hij van willekeur? Neemt hij berekende of onnodige risico's? Heeft hij onder hoge druk en in veranderlijke omgevingen gewerkt? Vraag om concrete voorbeelden om te achterhalen of hij antifragiel is. 

3. T-shaped

De eerder genoemde groeimindset levert generalisten op. Deze generalisten worden ook wel T-shaped players genoemd. Zij zijn de ultieme allrounders. Ze beschikken over een verscheidenheid aan vaardigheden en kennis die ze in redelijke mate kunnen gebruiken. Tegelijkertijd zijn ze expert op een aantal gespecialiseerde gebieden. Door deze combinatie werken T-shaped players flexibeler, meer cross-functioneel en zien ze verbanden die hun gespecialiseerde collega’s niet zullen ontdekken. 

Zeker als je eerste growth-medewerkers aanneemt, is het belangrijk dat ze T-shaped zijn. Ze passen beter in de bestaande bedrijfsstructuur en beschikken over de competenties die nodig zijn om groeiprocessen en -tactieken op te zetten. Maar ook grotere teams hebben baat bij T-shaped players, vooral in digitale domeinen. Naast dat ze sneller productiever zijn, verhoogt het t-shapen van bestaande teams de samenwerking, flexibiliteit en productiviteit flink.

T-shaped marketeer growth hacker

Hoe herken je dit in een kandidaat?
Kan de kandidaat een goed gesprek gaande houden over diverse onderwerpen die relevant zijn voor de functie? Is het een levenslange leerling (zie eigenschap 1)? En heeft hij bewezen expertise op een paar belangrijke gebieden?

4. Een systeemdenker

Een ander essentieel kenmerk van een eersteklas growth hacker is systeemdenken. Systeemdenkers begrijpen de onderlinge verbondenheid binnen een complex systeem. Deze eigenschap is belangrijk nu steeds meer organisaties zijn opgebouwd uit vele complexe structuren, relaties en interrelaties.

Growth hackers en groeiteams jongleren tussen klanten, producten, prijzen, leveringsmethoden, merk, berichtgeving, kanalen, stakeholders, markten, wetgeving en financiën. Een goede growth professional kan conclusies trekken door vanuit een breed perspectief te kijken. Hij houdt niet alleen rekening met input en output, maar ook met alternatieve kosten en risico's.

Hoe herken je dit in een kandidaat?
Zoekt deze kandidaat naar feedback en causaliteit? Bekijkt hij dingen in een breder perspectief? Heeft hij bewezen in staat te zijn om processen/systemen continu te testen en te optimaliseren?

5. Analytisch

Het is onmogelijk om een proces van snelle experimenten effectief te volgen en winnende groeistrategieën te formuleren zonder de – vaak complexe – datasets te analyseren. Eersteklas growth hackers weten zowel harde data als zachte data te verkrijgen en te analyseren. Ze verzamelen data om problemen te identificeren en oplossingen te formuleren. Data-analyse geeft ze ook de mogelijkheid om betere beslissingen te nemen die leiden tot praktische maatregelen. 

We hebben ontdekt dat levenslange leerlingen en systeemdenkers doorgaans ook analytisch zijn, deze twee dingen zijn onderling verbonden. Analytische denkers zijn altijd op zoek naar nieuwe kennis om hun onophoudelijke stroom aan vragen te beantwoorden. Om dat te doen, graven ze gewoonlijk diep in de data.

De beste growth hackers ter wereld zijn ook geweldige data-storytellers. Ze zijn zowel uitzonderlijk in het analyseren van data als in het presenteren van de inzichten op een begrijpelijke manier voor relevante belanghebbenden. Dit is een essentiële verantwoordelijkheid van growth professionals die werken in datagestuurde bedrijven.

Hoe herken je dit in een kandidaat?
Merk je bij de kandidaat een verlangen om informatie en data uit te zoeken om proactief beslissingen te maken? Heeft hij inzicht in de belangrijkste metrics die bedrijfsresultaten aansturen? En lijkt hij datagestuurd of eigenzinnig?

6. Communicatie- en stakeholdermanagement

Groeiprocessen en -experimenten kunnen vaak veel verschillende bedrijfsafdelingen raken en er zijn meerdere stakeholders en besluitvormers bij betrokken. Het vermogen om al die partijen effectief te managen en met ze te communiceren is cruciaal. Daarom moeten growth hackers ontzettend goed zijn in de omgang en het contact met stakeholders.

Eersteklas growth hackers weten wie de belangrijkste beïnvloeders zijn. Ze zijn in staat verwachtingen te managen en geïnteresseerde partijen te raadplegen en te updaten. Omdat ze geweldige stakeholdermanagers zijn, hebben ze een natuurlijk vermogen om relaties op te bouwen en vertrouwen te winnen. Ze zijn goede teamspelers die net zo graag samenwerken als zelfstandig.

Hoe herken je dit in een kandidaat?
Is deze kandidaat van nature sympathiek? Kan hij zijn ideeën verdedigen met duidelijke, datagestuurde en overtuigende punten? Heeft hij in collaboratieve omgevingen gewerkt? En heeft hij ervaring met het managen van projecten met invloedrijke stakeholders?

Growth hackers faciliteren 

Goede growth hackers kunnen bedrijfsresultaten sturen. De beste growth hackers zullen de bedrijfsgroei een flinke impuls geven. Dus of je nu van plan bent om je eerste growth hacker in dienst te nemen, een nieuw groeiteam op te stellen of je huidige team te versterken; zorg dat je bovenstaande eigenschappen identificeert.

Let wel, om de eersteklas growt hacker optimaal uit de verf te laten komen, is het wel belangrijk dat je zoveel mogelijk blokkades die een snelle groei in de weg zitten, verwijdert. Zo krijgt de growth hacker het beste tot bloei en levert hij jouw bedrijf het meeste op.  

Over de auteur:
Sarah Bacom is Product Owner van de zesweekse avondcursus bij Growth Tribe. Haar expertise ligt in onderzoeksmethoden, customer development en het implementeren van agile en scrummethodes om projecten en campagnes te optimaliseren. Sarah verdeelt haar tijd momenteel tussen Growth Tribe en maatschappelijk gerelateerd onderzoek. 

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!