Maak een goed persbericht

Je hebt groot nieuws. Een persbericht naar de media en morgen is het voorpaginanieuws. Klinkt mooi, maar helaas verdwijnen de meeste persberichten ongelezen in de prullenbak. Met deze tips valt jouw persbericht wel op.

Redacties ontvangen dagelijks honderden persberichten van verschillende (startende) bedrijven. Een nieuw opgericht bedrijf, een jubileum voor het zoveeljarig bestaan, een overname, het aanstellen van een nieuwe ceo of bijvoorbeeld het uitbrengen van een nieuw product. Hoe vaak zie je dit nieuws terug in kranten of tijdschriften? Vrijwel nooit. Hooguit bijzondere nieuwe initiatieven of functiewisselingen bij een beursgenoteerdbedrijf zijn een vermelding waard. Met onderstaande tips van ondernemerinbusiness.nl  vergroot je de kans dat jouw persbericht wordt opgepikt door de media.

1. Bepaal de nieuwswaarde

Redacties krijgen dagelijks honderden persberichten binnen met non-nieuws. Sommige bedrijven zijn kampioen niets-zeggende berichten verzenden. Gevolg is dat journalisten al selecteren op afzenders. Verstuurt zo'n bedrijf eindelijk een echt interessant persbericht, wordt het dus niet gelezen. Zonde voor beide partijen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om je bij ieder nieuwtje af te vragen of het een onderwerp is wat je wel eens tegenkomt in het medium waarnaar je het persbericht wilt verzenden.

2. Kies het geschikte medium

Brengt ons gelijk bij tip 2. Als alle media hetzelfde zouden publiceren, zou niemand meer meerdere kranten, tv-stations en tijdschriften lezen. Een algemeen bericht versturen naar een perslijst met zoveel mogelijk adressen is dus met hagel schieten. Vraag je af voor welke media het nieuws geschikt is en welke invalshoek bij welk medium past. Aan de hand daarvan maak je één of meerdere persberichten die je zo gericht mogelijk verstuurt naar de desbetreffende redactie of journalist.

3. Bied het nieuws exclusief aan

Nog groter wordt de kans op succes wanneer je het nieuws exclusief aan één redactie aanbiedt. Iedere redactie wil graag de eerste zijn die een nieuwtje naar buiten brengt. Maak hier handig gebruik van door het nieuws aan te bieden aan een krant, tijdschrift, radio- of televisieprogramma dat het meest geschikt is voor dit nieuws. Communiceer duidelijk dat het gaat om exclusief nieuws. Bij exclusief nieuws hoef je niet bang te zijn dat andere media er niets mee doen, als het nieuws groot genoeg is, springen ze er direct op in als het eenmaal bekend is.

4. Maak een duidelijk persbericht

Journalisten scannen alle berichten die binnenkomen. Aan de hand van de afzender en de titel van het bericht bepalen ze welke mails wel en niet worden geopend. De enkele berichten die het openen waard zijn worden vluchtig gescand: 'is het daadwerkelijk het lezen waard?'. Pas als ook bij het snel doornemen het bericht van belangrijke waarde lijkt te zijn, lezen ze het hele bericht door. Kom daarom snel to the point. De essentie van het bericht moet in drie a vier woorden staan samengevat in de onderwerpregel. Vervolgens begin je het bericht met het belangrijkste nieuws en pas onderaan vermeld je de algemene 'basisinformatie' over het bedrijf. 

5. Verstuur het persbericht

Het persbericht verzenden lijkt het makkelijkste gedeelte, maar ook hier gaat veel mis. Berichten zonder tekst, honderden adressen in de cc, bijlagen van meer dan 5MB of afzenders die onbereikbaar zijn nadat het bericht de deur uit is gestuurd. Helaas komen we dit soort fouten nog dagelijks tegen op de redactie. Check daarom voordat je op de verzendbutton drukt of het persbericht aan de volgende eisen voldoet:

Meer weten over het schrijven en versturen van een persbericht? uitgebreide informatie hierover lees je op ondernemerinbusiness.nl